Mededeling BVVF-Raadsvergadering van 04/11/2019 – MILFAG

Een constructief en bedachtzaam debat betreffende de centrale vraag van het naleven van de Belgische luchtvaartreglementering heeft gedurende deze vergadering plaats gehad.

Tijdens het vliegseizoen 2019 werd een experiment uitgevoerd in de schoot van de Vortex Klub om de mogelijkheid om op werkdagen te vliegen in de MILFAG uit te testen (https://www.vortexklup.be/2018/11/16/milfag-trial-project/).

Deze club heeft voorafgaandelijk een akkoord afgesloten met de militairen enerzijds en met de zweefvliegclubs CNVV (Centre National de Vol à Voile – St Hubert), RBAC (Royal Belgian Air Cadets) en RVA (Royal Verviers Aviation) anderzijds.  Dit akkoord bepaalt een wettelijk kader en een toelating van één jaar. Een klein aantal piloten van deze club hebben gedurende het seizoen 2019 de doenbaarheid om in deze luchtvaartzones op een niet-ambigue manier te vliegen, aangetoond.  Hiervoor waren ze gebonden aan een strikt protocol, moesten ze uitgerust zijn met specifieke instrumenten en live tracks produceren.

De demarches, de contacten, het contract, de uitrustingen en het opvolgen van het strikte naleven van de regels waren het initiatief van de Vortex Klub.

Op termijn is er sprake van dat deze luchtvaartzones eveneens geopend zouden worden aan alle XC-Piloten van de BVVF. Hiervoor werd aan de BVVF voorgesteld de plaats van de Vortex Klub in te nemen om hetzelfde protocol te volgen, uitgerust met dezelfde instrumenten, met live tracks en dezelfde regels te doen naleven door iedereen.

Echter, voor wat betreft het komende vliegseizoen, kan de BVVF het experiment van de Vortex Club niet op een zekere manier verder zetten en uitbreiden door deze akkoorden over te nemen, voornamelijk wegens de volgende redenen:

  • Voor de BVVF is de huidige, moeilijke en prioritaire urgentie, het naleven van de 4500 ft AMSL op werkdagen,
  • De BVVF moet vooreerst de kennis van haar leden verdiepen en hierbij haar autoriteit laten gelden ;
  • De BVVF moet verder bouwen aan tools en structuren om haar autoriteit op al haar leden te kunnen laten gelden (Reglement van inwendige orde, charter…).

Er werd besloten dat de BVVF in de directe toekomst de MILFAG’s niet aan al haar XC-leden kan aanbieden.  Ze steunt en moedigt echter de voortzetting van het MiLFAG-akkoord binnen de Vortex Club aan. De BVVF engageert zich om het MiLFAG-akkoord te kunnen tekenen in de toekomst. Ze zal haar leden op de hoogte houden van het dossier om hen deze dienst zo snel mogelijk te kunnen bieden. Ondertussen bestudeert de Vortex Klub een herziening van de akkoorden, rekening houdend met de motivatie van de piloten en niet hun niveau.

De Commissie Veiligheid en Luchtruim voor de BVVF.

Vliegplaatsen in Marokko gesloten

Op dit ogenblik zijn de sites in de buurt van Marrakech gesloten wegens een dodelijk ongeluk in Aguergour. Hieronder valt ook Mzouda.

Wie wil vliegen kan naar de sites aan de kust en Tafraout. Dit is daar ook niet officieel toegelaten, maar er zijn daar op dit ogenblik geen problemen.

Info: Koen Michiels.

Jachtdata Beauraing

Wij herinneren eraan dat het volgens de Waalse regelgeving verboden is om zich in de bossen te begeven op de dag van de jacht en de dag ervoor.

Ziehier de op dit moment gekende data, ze zijn eveneens aangeduid op grote affiches bij de inkom van het bos, ga steeds de data na (want er kunnen er bijkomen).  Dus:

Woensdag 9 en donderdag 10 oktober.
Dinsdag 29 en woensdag 30 oktober.
Zondag 10 en maandag 11 november.
Maandag 25 en dinsdag 26 november,
Vrijdag 29 en zaterdag 30 november.
Donderdag 12 en vrijdag 13 december.
Zaterdag 21 en zondag 22 december.
Zaterdag 28 en zondag 29 december.

Dank voor het respecteren van deze data om zo de goede relaties met het DNF (bos- en natuurbeheeragentschap) en de jagers te behouden, en het gaat natuurlijk ook over uw veiligheid.