Het luchtruim

mapflo

Enkel voor XC piloten … of toch niet?

De overgrote meerderheid van piloten denkt wellicht dat luchtruim enkel belangrijk is voor een kleine selecte groep cross country piloten en dat zolang men “lokaal” vliegt of slechts af en toe een klein afstandje vliegt er eigenlijk helemaal geen probleem is. Niets is minder waar!

Copyright tekeningen: Steve Ham (Fly Piedrahita)Net zoals elke voetganger en fietser de verkeersregels moet kennen en toepassen (met of zonder rijbewijs), moet ook elke piloot, hoe klein of kortstondig de vlucht ook is, de luchtruimregels kennen en naleven.

Alles begint met de simpele vraag of je op een gegeven plaats uberhaupt mag vliegen. Misschien denk je nu wel: “wat voor zever is dit, natuurlijk mag ik hier vliegen, dit is immers een officiële vliegplaats; ze gaan toch geen officiële vliegplaats aanleggen op een plaats waar ik niet mag vliegen” … wel … de realiteit toont jammer genoeg aan dat het allemaal niet zo eenvoudig is.

Als je dan bevestigd hebt dat je inderdaad mag vliegen komt de tweede cruciale vraag: hoe hoog mag je vliegen? Hier speelt het tijdstip, week of weekend, activatie van de LFA G of niet, etc. allemaal een rol …

Kort samengevat: kennis van het luchtruim is van essentieel belang voor elke piloot, van beginner tot wereldkampioen, en voor alle diciplines: ploef, soaring, thermiek vliegen, XC, acro … Als piloot moet je de basisregels kennen, weten waar je welke informatie kunt vinden en net zoals je voor elke vlucht de weersvoorspellingen even nakijkt, moet je de zones kennen en de NOTAM (Notice to Airmen) erop nalezen, ook voor lokale vluchten.

Wettelijk kader

pic3Vanaf de start zijn we dus een luchtruimgebruiker. Om onze plaats in het luchtruim beter te begrijpen is het belangrijk precies te weten welk soort luchtruimgebruiker we zijn. In België is er voor de parapente, delta en rigide geen specifieke federale (nationale) of regionale wetgeving opgesteld. Hierdoor is het de Europse wetgeving die ons rechtszekerheid geeft. Meer bepaald:

 1. Uitvoeringsverordening (EU) Nr. 923/2012
  Definieert de parapente (zeilvliegtuigen, de Franse tekts spreekt letterlijk over parapente) als een zweeftoestel. Dit geeft ons onmiddelijk alle rechten van een zwever.Definitie 117 (pagina 8) „zweeftoestel”: een luchtvaartuig dat zwaarder is dan lucht en dat vliegt door de dynamische reactie van de lucht tegen de vaste liftoppervlakken, en waarvan de vrije vlucht niet afhankelijk is van een motor, zoals zeilvliegtuigen, schermvliegtuig en vergelijkbare toestellen;
 2. Verordening (EG) Nr. 216/2008
  Stelt ons vrij van registratieplicht, technische controle etc.Artikel 4, leden 1, 2 en 3, zijn niet van toepassing op
  (g) zweefvliegtuigen met een maximale lege massa van niet meer dan 80 kg (voor één persoon) of 100 kg (voor twee personen), daaronder begrepen die welke met een aanloop in de lucht worden gebracht;

Het is dus duidelijk dat er op dit ogenblik geen sprake is van inschrijvingsplicht, medische controle of transponderplicht en dat we alles in het werk moeten stellen om deze gunstige situatie te vrijwaren.

Verschil met de paramotor

pic4Het is heel belangrijk om duidelijk het onderscheid te maken met de paramotor. Voor de paramotor werd een paar jaar geleden naar aanleiding van een aantal grove luchtruimovertredingen een Koninklijk Belsuit (KB) opgesteld. Dit KB is heel nadelig en legt heel wat extra beperkingen op zoals: inscrhijvingsplicht met registratienummer, medische controle, verbod om boven bebouwde kom te vliegen (ongeacht de hoogte!), expliciet verbod om door ‘Danger-zones’ te vliegen, erkenningsprocedure voor startplaatsen … etc. Het eindresultaat is dat je met een paramotor ondertussen meer beperkingen hebt dan met een 3-assige ULM!

Zonder verder in detail te treden, geeft dit al duidelijk aan welk risico ons boven ons hoofd hangt. Als we niets ondernemen, krijgen we bij het eerstvolgende grote incident dezelfde behandeling.

Rol van de BVVF

Copyright tekeningen: Steve Ham (Fly Piedrahita)Het kennen en naleven van de luchtvaartregelmentering is en blijft de volledige verantwoordelijkheid van de individuele piloten. Dit wil niet zeggen dat de Federatie helemaal niets kan doen. De hoofdtaak van de Federatie is het algemeen belang van alle leden (= vrije vlucht piloten) te verdedigen. Met betrekking tot luchtruim werkt dit in 2 richtingen:

 1. Piloten helpen de luchtvaartregelgeving te begrijpen door het het verdelen en vooral vulgariseren van de complexe informatie, door hulpmiddelen ter beschikking te stellen die toelaten praktische informatie zo toegankelijk mogelijk te maken etc.
 1. Het verrichten van actief en pro-actief lobby werk naar de overheden toe om zo veel mogelijk luchtruim ter beschikking te hebben van de vrije vlucht piloten.

Wat dit in de praktijk betekent komt verder in dit artikel in de paragraaf ‘werkgroep – taken’ aan bod.

“Pour vivre heureux vivons caché”

De alom bekende moraal van de fabel van de krekel “pour vivre heureux vivons caché” (om gelukkig te leven blijf je best onopgemerkt) werkt niet (meer) omwille van de volgende redenen:

 1. Door de grote verbeteringen in performantie zijn er als maar meer piloten die in België vliegen, meer piloten die langer in de lucht blijven, meer piloten die hoger klimmen, meer piloten die afstanden vliegen, etc. en is het onmogelijk geworden onopgemerkt te blijven.

pic6Onze sport wordt populairder. Dit opent allerlei mogelijkeheden zoals bijv. een grote positieve impact op het lokaal toerisme waardoor we makkelijker nieuwe sites kunnen openen, maar brengt tegelijk ook nieuwe problemen met zich mee zoals overdrukke sites, overlast voor de buurtbewoners en jawel een grotere kans op incidenten met betrekkingen tot luchtruimovertredignen. Door dat we groeien, moeten we ons dus ook aanpassen, de zaken professionelere aanpakken, auto-regulerend zijn.

 1. Copyright tekeningen: Steve Ham (Fly Piedrahita)Als we willen dat er met onze noden rekening gehouden wordt, dan moeten we eerst en vooral zichtbaar zijn. Je kan niet zomaar naar de autoriteiten toe stappen en vanalles gaan eisen. Er moet eerst en vooral een vertrouwensrelatie opgebouwd worden. Dit vraagt tijd en energie maar vooral ook zichtbaarheid en dus actief deelnemen aan vergaderingen met andere luchtruimgebruikers, tonen dat we weten waarover we praten, aantonen dat onze vragen redelijk en in verhouding staan met daadwerkelijke noden, etc.

 

 1. We moeten niet alleen zichtbaar zijn naar de overheden toe, maar ook naar onze collega-piloten: de zwevers. Volgens de wet zijn we ultra lichte zwevers. Die troef moeten we ten volle benutten. Door aktief samen te werken met de zwevers vormen we een veel grotere groep en staan we veel sterker.

Werkgroep luchtruim

© Steve Ham (Fly Piedrahita)Om de luchtvaart problematiek gestructureerder te kunnen aanpakken heeft de beheerraad besloten een werkgroep luchtvaartregelmentering op te richten. De werkgroep heeft het voordeel om met een kleine groep ‘experten’ zich volledig te kunnen concentreren op dit aspect. Het spreekt vanzelf dat de werkgroep in nauw verband werkt met en rapporteert aan de beheerraad.

Taken

Concreet krijgt de werkgroep de volgende taken:

 1. Vulgariseren & sensibliseren
  1. Het samenbrengen van alle basisinformatie, cursussen etc. om het de piloten makkelijker te maken te weten wat ze nu juist moeten leren.
  2. Daar waar nodig, cursusmateriaal aanmaken specifiek toegespitst op de vrije vlucht (parapente, detla en rigide).
  3. Voor elke vliegplaats een volledige analyse van het luchtruim rond de site maken samen met de mogelijkheden en beperkingen voor cross country vluchten en dit alles beknopt samenvatten in een fiche per site.
   In nauwe samenwerking met de werkgroep ‘vliegplaatsen’ een plan uitwerken om op elke vliegplaats een up-to-date informatiebord over het luchtruim ronde de site te plaatsen.
  4. Het uitwerken van een voorstel om kennis van het luchtruim op te nemen in elke basisopleiding van alles scholen (in nauwe samenwerking met de werkgroep ‘opleidingen’).
 2. Verbeteringen luchtruim
  1. Het opstellen van volledig uitgewerkte dossiers (voor goedkeuring voor te leggen aan de beheerraad) voor de volgende punten:
   1. Uitzonderingsregels om het vliegen op bepaalde sites in CTRs mogelijk te maken (terrils, duinen, etc.)
   2. Verhoging van het plafond tijdens de week van 4500 ft naar FL 55
   3. Aanvraag van Danger zones en/of NOTAMs voor sleep- en liervluchten (Maillen, Beauvechain, Nieuwvliet etc.)
  2. Vertegenwoordigen van de BVVF in werkvergaderingen met de DGVL (in nauwe samenwerking met de beheerraad).

Leden

De werkgroep bestaat reeds uit de volgende leden:

 • Wim Verhoeve (werkgroep leider)
 • Nathanaël Majoros (promotor en link met de beheerraad)
 • Henri Kelchtermans
 • Bernard Bar
 • Jochen Zeischka (dossier sleepvluchten Maillen)
 • Philippe Vandevondele (dossier terril Fontaine l’Evêque)
 • Pascal Lhoas
 • Frédéric Coen

Kick-off

De werkgroep kick-off zal plaats vinden op zondag 27 nov. 2016 in Brussel (in de buurt van het Zuidstation). Gelieve uw deelname te bevestigen.

Heb je goede ideeën en ook zin hieraan mee te werken? Het kan! Er is meer dan werk genoeg!
Gewoon een berichtje sturen naar Wim Verhoeve (airspace@fbvl.be).

Onderhoudswerken vliegplaatsen Henegouwen

Goeiedag,

We hebben een onderhoudsprogramma voor de vliegplaatsen van Hornu, Terril du Levant en Strépy.

Om er zoveel mogelijk publiciteit rond te maken zodat er vele vrijwilligers aan zouden deelnemen, informeren wij u over de geplande data en werken.

Ziehier het programma :

> zaterdag 19/11 op de terril du Levant : vergroting noord-startplaats + plaatsing van windzakken

http://doodle.com/poll/5qnasaua89zk63e6

> zaterdag 17/12 te Hornu : herstelling van de oostzijde als we er de toestemming voor krijgen (ja, de vliegplaats heeft mogelijkheden maar die zijn  vandaag de dag moeilijk te benutten), en anders de westzijde, de berken naar het zuiden toe behandelen.

http://doodle.com/poll/x5iviw3kn5fmssf3

> zaterdag 14/01 te Strépy : berken verwijderen en een tapijt installeren op de noordzijde die leuk zou kunnen worden in de toekomst + aanleg van een landingsplaats

http://doodle.com/poll/dywsdpnyfbueetqh

> zaterdag 11/03 : dit is een verassing  maar als u dit leuk vind kan u gaatjes maken in berken, er zullen er voldoende zijn, geen zorgen…

http://doodle.com/poll/qkapz7nzimcg89ns

(iedere voorgesteld datum kan een week uitgesteld worden als het weer niet goed is).

Breng uw wapens mee, wij zullen munitie hebben !

In naam van de club dank ik u op voorhand voor uw medewerking.

Tot binnenkort.

Alain ROULET

Secretaris Les Ailes du Levant

Tél. : 00 32 (0)81 61 50 68

GSM : 00 32 (0)470 34567 1

E-mail : alain.roulet52@gmail.com

 

Samenvatting van de jachtdata van 2016

JACHT
Beauraing 5/nov 24/nov 27/nov 18/dec
Coo 2/nov 22/nov 14/dec
Corimont 23/okt 4/nov 6/nov 11/nov 19/nov 20/nov 27/nov 10/dec 16/dec 18/dec 22/dec
Maboge 23/okt 26/okt 30/okt 6/nov 9/nov 13/nov 20/nov 23/nov 27/nov 7/dec 10/dec
18/dec 21/dec
Marcourt 29/okt 30/okt 31/okt 6/nov 12/nov 26/nov 27/nov 2/dec 28/dec
Prayon 22/okt 15/dec

Inwijding van het terrein op het plateau van Ster te Coo deze zondag 23/10

Wanneer ? 23/10, 13u00

Waar ? Parking startplaatsen van Coo

Na een campagne van 1 maand waarin we rekenden op uw  betrokkenheid en generositeit, finaliseren we de aankoop van het terrein op het plateau van Ster te Coo. De lat van 10000€ werd behaald, wat meer dan 80% van het vooropgestelde doel bedraagt. Felicitaties voor deze opwelling van solidariteit !

Een speciale dankbetuiging aan de clubs die zich gemobiliseerd hebben voor dit project. Of het nu de Pick-Up Club, de Ailes du Levant, het BACC-comité, Aéroloisirs, La Roch Ailes of onlangs nog Airsport is, allen dragen op een belangrijke manier bij aan het duidelijke succes van deze campagne.

Wij wensen u eveneens allen hartelijk te danken door u dit nieuw terrein te laten ontdekken, dat de federatie zonder uw hulp niet had kunnen aankopen.

Programma van de feestelijkheden op zondag 23 oktober

13u00 – Samenkomst op de parkings van de startplaatsen van Coo voor de verwelkoming op het nieuwe terrein. Speech van de federatie en van de vliegplaatsverantwoordelijken. De vriendschapsdronk wordt aangeboden !

Opgelet: dank om het zo te organiseren dat u autodelend naar de Parking boven rijdt, om zo opstoppingen in het dorp te vermijden, maar ook om héél traag te rijden in de zones met huizen (10 km/u bij het bereiken van de parking).

14u00 – Lottrekking van de percelen. Opschrijven van nummer en invullen van een kaart.

14u30 tot 15u00 – Op elk perceel zal er een met helium gevulde ballon zijn. Iedereen zal er zijn inschrijvingskaart aan vast maken voordat de ballonnen gelost zullen worden. Diegene van wie men de kaart terug zal sturen en die het verst is geweest zal een verassing ontvangen.

15u00 – Visite van de zuid/west –vliegplaatsen en vluchten indien het weer het toelaat.

 

De campagne van de oproep om bij te dragen eindigt deze donderdag 21 oktober om middernacht, u kan dus nog steeds uw schenkingen doen op de rekening van de federatie: BE 41 3100 9022 1810 met vermelding « voor terrein te COO » en uw naam.

PUC parachutesmijtdag te Gent op 11-12-2016

De Pick Up Club en BVVF nodigen jullie uit op de indoor reserve smijtdag op 11.12.2016.

Waar: Topsporthal Gent
Wanneer: zondag 11 december 2016
Voor wie: Alle leden BVVF

Parapenters: welkom tussen 10-16.00 u
Delta’s: welkom vanaf 16.00 u

De inschrijvingen worden online opengesteld vanaf 30 oktober 2016 via http://www.pickupclub.be/inschrijvingspagina

Tweedehandsbeurs (enkel particulieren): http://www.pickupclub.be/pick-it-up-beurs

flyer

Jachtdata Beauraing

Er zullen klopjachten georganiseerd worden volledig rondom de startplaats van Beauraing op de volgende data (en zoals de wet het voorziet is de toegang tot het bos eveneens verboden de dag voor deze data).

Het zijn er niet veel, dus moeten ze absoluut gerespecteerd worden:

Maandag 10 oktober (en dus eveneens zondag 9 oktober) ;

Zaterdag 5 november (+ vrijdag 4 november) ;

Donderdag 24 november( + woensdag 23 november) ;

Zondag 18 december (+ zaterdag 17 december).

Deze data worden uitsluitend gegeven ten informatieve titel en houden geen verantwoordelijkheid in van de BVVF of het DNF. De geïnteresseerde personen moeten zich steeds houden aan de affiches aan de inkom van het bos (rode affiches die in het bos geplaatst worden conform de Waalse regelgeving van 29 februari 1996).