Verzekering reisbijstand

Repatriërings- en andere assistentie na een vrije vlucht ongeval in het buitenland

Voor de BVVF-leden die dit nog steeds niet zouden weten ondanks de vele herinneringen: de BVVF-verzekering dekt GEEN repatriëring en andere vormen van assistentie ter plaatse na een ongeval in het buitenland (in België ook niet).

De BVVF-verzekering dekt voornamelijk de Burgerlijke Aansprakelijkheid (verplicht in de meeste landen waar wij vliegen) en bijkomend de medische kosten, opsporings- en reddingskosten, overlijden en invaliditeit, maar dit voor zeer beperkte bedragen voor de basisverzekering (lidgeld met verzekering).

De dekkingen voor medische kosten, permanente invaliditeit et overlijden kunnen verhoogd worden mits betaling van bijkomende premies die u in elke Fly en op de BVVF-website terugvindt.

Maar deze kosten zullen pas achteraf terugbetaald worden en zullen, behoudens uitzonderlijke geval misschien, nooit voorgeschoten worden door onze verzekeraar. En hij zal zich ook niet bezig houden met uw repatriëring of deze betalen, trouwens met een basiswaarborg van 2500 € zou het niet mogelijk zijn een repatriëring, die al snel 10.000 € of een meervoud hiervan kost, te betalen.

De verplichte ziektekostenverzekering die u bij uw ziekenfonds hebt (= sociale zekerheid) zal dit ook niet doen, behoudens absolute noodzaak, en het is de arts van het ziekenfonds die hierover zal beslissen (met de mogelijkheid dat men de kosten hiervoor nadien van u terugvordert).

Voor dit soort mogelijks heel belangrijke diensten (assistentie en repatriëring), bestaan er reisverzekeringen.

Maar opgelet : veel reisverzekeringen sluiten vrije vlucht of wedstrijden uit, te beginnen met de « bijkomende » (dus niet verplichte) verzekeringen van de ziekenfondsen, we hebben er geen enkele gevonden die de vrije vlucht dekte (deltavliegen, parapente).

Om u een idee te geven van reisverzekeringen die de vrije vlucht (niet) dekken, hebben we een klein onderzoek uitgevoerd naar de uitsluitingen in de verschillende reisverzekeringen, en daar waar het niet duidelijk was, hebben we aan de verzekeraar gevraagd of hij de vrije vlucht dekte. Zelfs al hebben ze soms positief geantwoord per mail, informeren we u toch over clausules die volgens ons twijfelachtig zijn, aan u om te zien of ze volgens u een probleem vormen en zelf een bevestiging te vragen voor uw eigen contract, want het gaat bijna steeds om individuele contracten.

Voor dezelfde redenen kunnen de clausules van deze verzekeringen ten alle tijde veranderen, men moet dus steeds in de algemene voorwaarden nagaan of parapente, deltavliegen en/of wedstrijden ondertussen niet uitgesloten werden (over het algemeen in een link onderaan de pagina waarop men u de verzekering verkoopt, we plaatsen hier enkele links onderaan dit artikel maar ga dit ook na op de pagina waarop u de betreffende verzekering onderschrijft). Men moet de « uitsluitingen » vinden voor het (de) deel (delen) van de verzekering die u interesseren (repatriëring, medische kosten, opsporingskosten, enz… ).

We hebben ook opgemerkt dat sommige hospitalisatieverzekeringen zoals DKV de vrije vlucht niet uitsluiten, maar deze verzekeringen gaan u niet repatriëren, dus is het eigenlijk een ander onderwerp. Het is echter interessant om aan de verzekeraar van uw werkgever te vragen wat er gedekt/uitgesloten is.

Deze lijst is uiteraard niet beperkend en andere verzekeringen zijn mogelijk, maar men moet steeds goed nagaan wat er verzekerd en uitgesloten is op het moment dat u de desbetreffende verzekering onderschrijft.

U vindt de tabel van de verschillende onderzochte verzekeringen hier:  Vergelijking reisverzekeringen

Links verzekeringen en algemene voorwaarden:

Allianz: https://www.allianz-assistance.be/content/dam/onemarketing/awp/allianz-assistance-be/documents/B2C_CP_BE_nl_TCs.pdf

VAB: https://www.vab.be/-/media/vab-online/files/producten/nl/vab-informatiedocument-verzekering-jaarpolis-reis-annulatie-bagage-nl.pdf

Belfius: https://www.belfius.be/common/NL/multimedia/MMDownloadableFile/GeneralConditions/assistance.PDF

Touring: https://www.touring.be/sites/default/files/cg_traveler_a6_nl.pdf

Inter partners: https://www.assudis.be/files/FR/pdf/CgRefExc2007.pdf

AXA: https://www.assudis.be/files/nl/pdf/avfulltravel.pdf

ING: https://www.ing.be/static/legacy/SiteCollectionDocuments/ReglementIngVisaNewNL.pdf

ING Mastercard Business: https://www.ing.be/static/legacy/SiteCollectionDocuments/ReglementIngMcBusRechtspersoonNewNL.pdf

ING Mastercard et Visa Gold: https://www.ing.be/static/legacy/SiteCollectionDocuments/ReglementIngVisaGoldMcGoldOldNL.pdf

DKV assistance: https://biblio.dkv.be/pdfbib.ashx?lang=nl&id=14001.pdf

Ethias assistance Family:  https://www.ethias.be/part/pdf/nl/Algemene_voorwaarden/av_bijstandaanpersonen_nl.pdf

Ethias assistance: https://www.ethias.be/part/pdf/nl/Algemene_voorwaarden/av_assistance_nl.pdf

Europ Assistance Light EUROPA & World:
https://www.europ-assistance.be/tools/cg/001?lngcod=nl

Europ Assistance Smart EUROPA & World:
https://www.europ-assistance.be/tools/cg/002?lngcod=nl

Europ Assistance Sport EUROPA & World:
https://www.europ-assistance.be/tools/cg/004?lngcod=nl

Europ Assistance VIP EUROPA & World:
https://www.europ-assistance.be/tools/cg/003?lngcod=nl