Landing Planfait: opgelet AUB !

Annecy, 16-09-2012.

Ondanks de informatie op hun website en op duidelijke zichtbare en volledige infoborden op de voornaamste vliegplaatsen van Annecy (Doussard, Montmin, Planfait en Perroix), heeft de plaatselijke club de grootste moeite om de aanvliegprocedure op het landingsveld van Perroix te Talloires (vliegplaats van Planfait), met name en in het bijzonder het ABSOLUUT VERBOD om tijdens de aanvlucht de villa ten zuiden van het landingsveld van Perroix te overvliegen, te doen respecteren.

Niemand kan zeggen niet geïnformeerd te zijn, en toch zien we regelmatig inbreuken op deze regels.

De club van de Chamois Volants, die de vliegplaats van Planfait en zijn landing van Perroix beheren, vragen u met aandrang om de gevraagde aanvliegprocedure (zie foto) na te leven en deze informatie wijd te verspreiden  bij al uw vliegvrienden die op onze vliegplaatsen zouden kunnen komen vliegen.

Marc Auclair, Voorzitter van de “Chamois Volants”,   +33(0)6.86.97.83.56, http://leschamoisvolants.free.fr/index2.php

Richtlijnen Dolomieten

Vorig jaar hebben we serieuze problemen gehad in de Dolomieten (speciaal te Canazei – Col Rodella – Pordoi – Marmolada).

De aanwezigheid van honderden piloten van heel Europa in het luchtruim creëerde problemen wanneer er reddingshelikopters vlogen.

In september/oktober 2011 werden er 70 vrije vlucht -piloten per helikopter gered in de streek van Canizei (maar er waren nog meer interventies voor alpinisten, mountainbikers, enz… Het probleem is dat de parapentisten onbeleefd zijn en de regels niet respecteren.

Piloten bleven vliegen (één piloot filmde de reddingsoperaties met zijn camera dichtbij de helikopter !) en lieten de helikopter niet doorvliegen om zijn werk te doen. Een slachtoffer heeft lang moeten wachten op hulp en daarbij kwam zijn leven in gevaar omdat een heleboel parapentisten de weg blokkeerden. In één geval vloog de piloot zo dicht bij de helikopter dat hij een dichtklapper kreeg en op de grond viel, de redding was ineens voor twee piloten i.p.v. één !

Als we nog dergelijke problemen krijgen, bestaat de kans dat we niet meer mogen vliegen in de Dolomieten, dank u dus om volgende richtlijnen na te leven:

1) IN ITALIE IS HET NOODNUMMER 118 (NIET 113, 115, …)

2) WANNEER DE (RODE OF GELE) HELIKOPTER AAN KOMT VLIEGEN IS MEN WETTELIJK VERPLICHT OM DE ZONE TE VERLATEN TOT 2 KM VAN DE REDDINGSOPERATIE.

3) WANNEER DE HELIKOPTER AAN KOMT VLIEGEN MOET MEN PER RADIO DE VLIEGMAKKERS DIE VLIEGEN OF OP DE START STAAN, WAARSCHUWEN DAT ZE EEN AFSTAND VAN 2 KM MOETEN HOUDEN VAN DE REDDINGSOPERATIE (OF TE LANDEN OF NIET TE STARTEN ALS DIT NIET MOGELIJK IS).

4) ALS HET RADIOBERICHT NIET VERSTAAN WORDT, MOET MEN ‘OREN’ AANLEGGEN OM TE WAARSCHUWEN (ZOALS IN COMPETITIE).

5) ALS DE HELIKOPTER STIL BLIJFT HANGEN IN DE LUCHT WIL DIT NIET NOODZAKELIJK ZEGGEN DAT HIJ OP DE PLAATS VAN HET ONGELUK IS, MAAR WACHT HIJ MISSCHIEN DAT ER PARAPENTE-PILOTEN UIT DE WEG GAAN.

6) MEN KAN ROOKBOMMETJES VINDEN OP DE LANDING VAN CANAZEI: ALS MEN EEN ONGELUK HEEFT EN MEN IN GEVAAR IS OF MEN MEDISCHE HULP NODIG HEEFT, MOET MEN EEN RODE ROOKBOM ONTSTEKEN, ALS MEN GEEN HULP NODIG HEEFT MOET MEN EEN GROENE ROOKBOM ONTSTEKEN OF ZIJN SCHERM DICHT PLOOIEN (INDIEN MOGELIJK).

Dank u om dit bericht aan een maximum aantal piloten door te geven.

Bijgevoegd: folder: Locandina A3 stampa

Luca Basso

Italiaanse Vrije Vlucht Federatie (FIVL)

Toegang Revin

Even herhalen dat om per wagen naar de toegang van Revin mogen rijden, men over het vignet moet beschikken dat de club geeft als men zich lid maakt van de Club de la Pointe.
Dit vignet moet op de voorruit van het voertuig gekleefd worden, zoniet kunnen de boswachters proces verbaal opmaken.
Ook even herhalen dat het mooi is om zich lid te maken van hun club, maar dat er af en toe ook eens mag geholpen worden bij het onderhoud van de startplaats (of van één van hun andere vliegplaatsen) !

Corimont: opgelet !

Ondanks het ingestelde verbod landen sommige piloten in de maïsvelden bovenaan de Corimont, en uiteraard klaagt de boer hierover.

Als u niet beneden wil gaan landen, ga dan wat verder landen, in een weide, maar NIET in gewassen !!!

Ik herinner u eraan dat de terreinen links en recht van de weg die naar de Corimont loopt, nu gewassen bevatten, dus ze zijn niet toegankelijk.

Vriendschappelijke groeten,

Pierre-Eric Leclercq

Toplandingen op de Corimont

Sinds het begin hebben we de gewoonte om te landen bovenaan de Corimont, in één van de weiden die langs de toegangsweg liggen. Dar gebeurde met de zwijgende toestemming van de landbouwers, die er zich tot vandaag nooit over beklaagd hebben – behalve dat ze het “spijtig vonden” dat er blijkbaar waren die over de afsluitingen klauterden in plaats van even om te lopen via de afsluiting.

Jammer genoeg voor ons zullen deze twee weiden dit jaar verbouwd worden. Toeval of gevolg van sommige gedragingen ? Ik weet het niet.

Hoe dan ook is het vanaf nu verboden om er te landen (dank u om niet te proberen te landen op het kleine strookje gras dat overblijft, de minste windstoot kan u in de gewassen doen belanden).

Anderzijds herinner ik u er aan dat toplandingen op de start nog steeds toegelaten zijn (met respect voor de mensen en het materiaal dat er zich bevindt), een aanvliegzone werd hiervoor zelfs vrijgemaakt.

Dank voor uw medewerking om deze regels na te leven, en om bij te dragen aan het doen respecteren ervan bij diegenen die geen kennis genomen hebben van dit bericht !

Pierre-Eric Leclercq

Vliegplaatsen Opaalkust: toegangsbadge

Een nieuwe overeenkomst werd afgesloten voor de beoefening van parapente voor de site van de Caps op de Opaalkust (La Crèche, le Cran aux Œufs, le Blanc-Nez).

Deze overeenkomst is het resultaat van het lange werk van het team van Paral’Aile 62 met de plaatselijke besturen (Eden 62, Conseil Général du Pas-de-Calais, Conservatoire du Littoral…) en de vogeldeskundigen.

De toegang tot deze vliegplaatsen is vanaf nu gereglementeerd en enkel toegestaan voor de houders van een badge. Deze badge moet getoond kunnen worden aan de leden van de club die deze vliegplaatsen beheert en/of aan de gemachtigde opzichters die moeten toezien op de betreffende natuurgebieden.

Om een badge op naam te krijgen, moet men zich (gratis) inschrijven bij de club Paral’Aile 62 en een aanvraag invullen en terugsturen (u kan deze downloaden op de website http://vol.libre.free.fr/b1creche.htm ) samen met een verzekeringsbewijs (burgerlijke aansprakelijkheid) naar paralaile62@gmail.com .

Aanvragen zijn enkel mogelijk per e-mail, er zal niets per post verstuurd worden. Onvolledige aanvragen zullen niet behandeld worden.

(Een scan van de BVVF-lidkaart, die uit het hoesje gehaald wed en opengeplooid werd om zo de twee kantene rvan te copiëren, wordt aanvaard – Nota van de BVVF).

Deze badge is geen definitieve en kan door de disciplinaire commissie ingetrokken worden bij niet-naleving van de vliegplaatsreglementen. De club zal controles doen en zal de gemachtigde opzichters (Eden 62, Conservatoire du Littoral) oproepen indien er problemen zijn.

Het overleven van onze vliegplaatsen is de zaak van allen en we danken u om deze reglementen na te leven zodat we ALLEN kunnen blijven vliegen op onze mooie vliegplaatsen van de Opaalkust.

Goede vlucht en tot binnenkort op onze vliegplaatsen !

De club Paral’ailes 62

Nieuwe optionele verzekeringsdekkingen

Op vraag van BVVF-leden hebben we met onze verzekeraar onderhandeld over bijkomende dekkingen, die bovenop de dekkingen komen van de basisverzekering, die u genomen heeft of kan nemen bij de BVVF.

Deze dekkingen komen bovenop de dekkingen die voorzien zijn door de BVVF-basisverzekering, en men moet dus eerst deze basisverzekering nemen EN een supplement betalen vooraleer te genieten van deze bijkomende dekking(en), die in de pdf onderaan deze pagina kan terugvinden.

Zoals u zult opmerken, zijn alle opties mogelijk in schijven van 25.000 € tot een maximum van 125.000 € voor de risico’s overlijden en/of blijvende invaliditeit (1).

De dekkingen en te betalen supplementen worden gewoon vermenigvuldigd met 2, 3, 4 of 5 naargelang de schijf, dit alles staat gedetailleerd in de pdf onderaan deze pagina.

Opties 1 en 2 zijn combineerbaar, de andere opties bevatten reeds optie 1 of/en 2.

Indien u wilt genieten van deze bijkomende dekkingen, volstaat het het overeenkomstig bedrag te storten op de BVVF-rekening
310-0902218-10 met vermelding « Bijkomende verzekering optie » gevolgd door het nummer van de gekozen optie. Het bedrag van het gestorte supplement zal de hoogte van de dekking(en) bepalen volgens de tabel op de achterkant van dit blad.

Het stortingsbewijs zal, conform de clausules van ons verzekeringscontract, bewijs van verzekering zijn, zo kunnen er geen problemen zijn met niet-ontvangst van attesten of andere misverstanden (u zal geen attest toegestuurd krijgen op uw adres).

De dekking zal ingaan vanaf het moment dat de betaling uitgevoerd werd (indien deze op de BVVF-rekening toekomt).

Deze bijkomende dekkingen zullen op het einde van het jaar geëvalueerd worden en de verschillende opties en hun dekkingen kunnen dan aangepast worden, veel zal afhangen van het aantal mensen die de één of de andere optie zullen nemen.

Wij hopen dat deze dekkingen aan uw noden beantwoorden, indien u er zou hebben op dit gebied, en dat we u van dienst zijn geweest door u deze aan te bieden.

(1) Blijvende invaliditeit: de dekking is proportioneel aan de invaliditeitsgraad met een vrijstelling van 25 % invaliditeitsgraad.

Opties BVVF-verzekering

Nieuwe TMA’s ten noorden van 7-Meuses/Maillen: update

Ziehier een update / verbetering van het vorig bericht dankzij Wim Verhoeve:

Belgian Airspace changes NL

De zweefvliegfederaties en de BVVF hebben deze punten reeds op de agenda gezet van het BELAC-comité, waar de belangenconflicten tussen de commerciële luchtvaart, de luchtmacht en de recreatieve luchtvaart en luchtsporten, die door de Koninklijke Belgische Aëro-Club vertegenwoordigd zijn,  behandeld worden.

Wij zullen dit en de andere zaken nauwlettend in het oog houden en u op de hoogte houden via dit kanaal en via de “leden” e-maillijst.