Luchtruim

BVVF-regels voor overlandvluchten: zie lager

Informatie Luchtruim

  • Skeyes (Belgische AIP en NOTAMs)
  • LVZC (VFR-Gids van de Liga van Vlaamse Zweefvliegclubs)
  • SIA (Franse AIP en Notams)

NOTAMS: activeringen luchtruim

Bron: ops.skeyes.be

NOTAMS vandaag en morgen (klik op de gele bolletjes met blauwe rand naast een NOTAMnummer in de “interactieve pagina’s”).

Opgelet: getoonde zones zijn niet noodzakelijk actief en niet alle actieve zones zijn afgebeeld.

LFA’s Golf

Bron: Liga van Vlaamse Zweefvliegclubs

Overland in TMA Luik vanaf Prayon

Overland vanaf Prayon in de TMA van Luik

XC-GAA brevet

Er is nu ook een speciaal brevet voor de piloten die op werkdagen toegang willen verkrijgen tot de GAA-zones, die door de luchtmacht beheerd worden. Hiervoor zijn stringente voorwaarden te vervullen en moet ook een extra theorie-examen afgelegd worden. Meer informatie over de te kennen theorie kan u hier vinden (enkel in het Engels): Glider_Ardenne_Area_Training&exam_04-24

BVVF-regels voor overlandvluchten

Ten eerste vraagt de BVVF om enkel overlandvluchten te ondernemen indien men in het bezit is van het XC-Pilotenbrevet of een Pilotenvergunning van het DGLV of een buitenlands equivalent.

Ten tweede om, zoals het wettelijk vereist is, voor elke vlucht de NOTAMS en eventueel de AIP te consulteren om na te gaan of het luchtruim waar men wil vliegen, beschikbaar is op het moment dat men er wil gaan vliegen.

En ten derde uiteraard om de geldende luchtruimbeperkingen naar de letter te respecteren om zo luchtruimincidenten en eventueel ongevallen te voorkomen.

De BVVF-Raad vraagt de hulp en de positieve steun van alle afstandspiloten, bijvoorbeeld door systematisch hun vluchten in te brengen in de internationale afstandvluchtendatabase Leonardo, die iedereen toelaat om zijn vlucht te visualiseren in 3D op Google Earth en een kans te hebben op minstens één prijs door loting tussen alle deelnemers aan de BVVF-Afstandscup, die op deze manier allen met dezelfde wapens en (luchtruim)beperkingen strijden.

Tegelijkertijd zal de BVVF zich inzetten om de LFA Golf-zones te laten activeren op werkdagen, dit zal niet gemakkelijk worden en we zullen geduld moeten hebben, en elke nieuwe inbreuk zal de goede afloop van deze onderhandelingen niet bespoedigen of zelfs onmogelijk maken.

Andere vragen werden gesteld aan de autoriteiten en andere initiatieven worden bestudeerd om de toegankelijkheid van de informatie betreffende het luchtruim te verbeteren, maar de huidige middelen zijn voldoende om te kunnen beantwoorden aan de wettelijke vereiste om zich te informeren over de staat van het luchtruim waar u wenst te gaan vliegen, met name in de NOTAMS en in de AIP (zie hoger op deze pagina), met inbegrip van de NOTAMS en de Franse AIP. Natuurlijk moet men zich vertrouwd maken met de AIP vooraleer men er zijn weg gemakkelijk terug in vindt, en moet men gewoon zijn de NOTAMS te lezen (de afkortingen kan men terugvinden in de AIP), maar in het algemeen zijn de NOTAMS redelijk duidelijk met data, uren en zones, die soms afgebeeld zijn op de interactieve NOTAM-kaart van Belgocontrol. Elke gebruiker van het luchtruim moet in staat zijn en is wettelijk verplicht om dit te doen, we zijn geen uitzondering op de regel.

Het secretariaat van de BVVF staat ter beschikking van de leden om te antwoorden op vragen over het luchtruim.

De BVVF zal de vrijheid en de belangen van al haar leden die in België of elders vliegen blijven verdedigen, maar hiervoor hebben we een bepaalde graad van collectieve zelfdiscipline nodig. Dus, opdat de vrije vlucht vrij zou blijven van meer reglementering vanwege de nog steeds bevoegde Belgische autoriteiten of vanwege Europese instanties in een min of meer nabije toekomst, moeten we aan zelfregulering doen en dit is wat de Raad wil bekomen.

We rekenen op iedereen om gunstig te antwoorden op deze oproep en om andere piloten te overtuigen dit ook te doen.

Bij voorbaat dank in naam van alle huidige en toekomstige vrijvliegers die in België (afstanden) willen vliegen.

De Raad van Bestuur van de BVVF.