Rochehaut gesloten: vervolg

Na de aangetekende brief van Mvr. Duret van de “Ferme aux Enfants”, waarin ze ons verbiedt om op haar terreinen te landen, heeft Mr. Deprez, eigenaar van het andere mogelijke grote terrein, eveneens gezegd aan BVVF-leden dat hij niet wil dat men bij hem landt. Dit laatste terrein was trouwens geen officieel of toegelaten landingsterrein.

Dezelfe parapentisten hebben geprobeerd Mvr. Duret en Mr. Deprez hun mening te doen herzien, maar tevergeefs.

De raad heeft beslist de vliegplaats te sluiten zolang er geen officieel landingsterrein is, elke landing op de betroffen terreinen (bijna alle aan de voet van de vliegplaats) kan de onderhandelingen verstoren,  die na een cool-down periode door de plaatselijke piloot François Bossicart, die zich al 20 jaar bezig houdt met deze vliegplaats, gevoerd zullen worden.

François en de raad vragen om GEEN STAPPEN OF ANDERE PRIVE-INITIATIEVEN TE ONDERNEMEN , zeker niet in naam van de BVVF, zonder het akkoord van François en/of de raad.

Dank u om de zaken niet nog moeilijker te maken.

Waarschuwing harnas Kortel Design Kruyer

Parapente Confluence stuurt ons dit bericht van de constructeur Kortel Design door:

Bonjour à tous,

Nous voulions vous faire savoir que nous avons récemment découvert une faiblesse de fabrication sur nos modèles Kruyer , rien de grave mais il faut tout de même surveiller le vieillissement de la sellette, voici la note explicative faite par Max :

http://www.korteldesign.com/spip/?+Alerte-securite-Kruyer+

Si en cas de détection de cette usure prématurée par l’un de vos clients,  La 1ere étape est de nous faire parvenir une photo pour une simple vérification visuelle.

Ensuite si le problème est reconnu voici comment seront traités les cas de SAV:

         
– Si la sellette est réparable :   pris en charge, sauf frais de port  
– Si la sellette est  non réparable :   –          Sellette < 2 ans : remplacement de la sellette gratuitement  
    –          Sellette > 2 ans : prix spécial  de remplacement à 90€ TTC  
               

Nous vous remercions pour votre attention sur ce point important et nous excusons par avance pour le désagrément que cela pourrait causer à votre clientèle.

N’hésitez pas à nous contacter en cas de doute ou de question.

Meilleures salutations

Le team Kortel
Loïc CLARET – Assistant Commercial / Sales Assistant
Kortel Design
1096 avenue André Lasquin – 74700 Sallanches – FRANCE
Tel: +33950107327 – Skype : korteldesign
www.korteldesign.com >> Join the Krew!!

Dolomieten: Communiqué FIVL

De voorzitter van de Italiaanse Vrije Vlucht Federatie heeft ons deze dringende boodschap gestuurd:

” Ik werd gecontacteerd door de helikopter-nooddiensten van  Trento.

De situatie is heel kritiek omdat een groot aantal piloten (honderden) vanuit heel Europa komen vliegen in de Dolomieten (in hetbijzonder te Val di Fassa-Canazei en te Molveno, in de Dolomieten van Brenta).

Er zijn veel parapente-ongevallen (bijna één per dag), en veel andere ongevallen (Mountainbike, klimmen, enz…).

Wanneer de helikopter aan komt vliegen, verlaten de parapentisten de zone niet en de helicopterredding wordt onmogelijk of zeer gevaarlijk gemaakt. De piloten zijn nieuwsgiering of eenvoudigweg respectloos (ze denken enkel aan hun vlucht en weigeren plaats te ruimen).

Deze situatie is heel gevaarlijk voor de piloten, voor de personen aan boord van de helikopter en voor de arme persoon die hulp en medische bijstand nodig heeft.

Ik vraag aan alle piloten om, bij ongevallen, onmiddellijk de zone te verlaten of te gaan landen zodat de helikopter in alle veiligheid kan vliegen.

In de komende dagen zal ik de ”Provincia of Trento” ontmoeten, om de acties te plannen voor het seizoen 2012 in de Dolomieten, en ik zal dierover verslag uitbrengen op de volgende EHPU-vergadering  (Europese Vrije Vlucht Unie).

Ik heb uw volledige samenwerking nodig want eigenlijk zijn er maar twee oplossingen:

1)  De sluiting van alle parapente- en deltavliegplaatsen in de Dolomieten
2)  Een manier vinden om allen in veiligheid te vliegen

Ik dank u allen ten zeerste.

Luca Basso”

Rochehaut gesloten

We hebben net een aangetekend schrijven ontvangen van de eigenaar van de landingsterreinen van de vliegplaats van Rochehaut, waarin de toelating om te landen op haar terreinen, opgezegd wordt. Deze behelzen bijna de volledigheid van de landbare terreinen aan de voet van de vliegplaats. Zie foto in bijlage.

Foto verboden terreinen

De hiervoor ingeroepen redenen zijn herhaalde overlast zoals daar zijn:

– kapotte afsluitingen na bijna elke vliegdag op het einde ervan;
– kleren die aan het drogen zijn op de afsluitingen (T-shirts, kousen,…);
– de begeleidsters die in de boerderij penetreren en van de gelegenheid gebruik maken om een gratis bezoekje te maken;
– de begeleidsters die zich op de weide installeren en er beginnen te zonnen terwijl ze wachten naast de frigobox;
– het niet sluiten van de inkombarrières;
– iemand heeft aan de eigenares geantwoord: “Dominique heeft niets te zeggen want het is de een officieel landingsterrein en hij behoort toe aan de federatie”.

Men kan gemakkelijk de beslissing van de eigenares begrijpen. De BVVF is reeds aan het proberen om haar op haar beslissing te laten terugkeren, maar ondertussen is het essentieel dat alle vrijvliegers de wensen van de eigenares absoluut respecteren, die ons vele jaren heeft ontvangen op haar eigendommen, en dat men er zich dus van onthoudt om te gaan landen op de terreinen van Mvr.  Mossay. Iedere piloot die deze vraag niet respecteert brengt de mogelijke heropening van het landingsterrein en dus van de vliegplaats zelf in gevaar, en zal overeenkomstig gesanctioneerd worden.

Met betrekking tot het einige andere mogelijke landingsterrein, ook daar moet men niet gaan landen omdat er al problemen zijn gerezen met de eigenaar ervan, waarschijnlijk voor dezelfde redenen. Er is geen overeenkomst met hem en ook daar gaat het erom om de situatie niet erger te maken opdat we toch nog een kans zouden behouden op een wisseloplossing in geval van noodzaak.

De conclusie is dat de vliegplaats in feite gesloten is.

Bij voorbaat dank om ons te helpen de vliegplaats te redden.

We zullen u op de hoogte houden van de evolutie van de onderhandelingen.

Sluiting Reims-Champagne

Goed nieuws voor alles die graag in de omgeving van Létanne vliegen:

” Goeiedag aan allen,

De hemel klaart op in de regio Champagne-Ardennes. Ik spreek niet over het weer, dat niet erg goed is op dit moment, maar wel over luchtvaartzones.

Inderdaad, de  volgende NOTAMs zijn verschenen volgend op de sluiting van de BA 112 :

LFFA-B3137/11 A) LFSR REIMS CHAMPAGNE B) 2011 Jul 15 00:00 C) 2012 Jun 30 23:59 E) AERODROME FERME

LFFA-B3846/11 A) LFSR REIMS CHAMPAGNE B) 2011 Jul 27 06:38 C) 2012 Jun 30 23:59 E) TMA ET CTR DE REIMS DESACTIVEES

LFFA-B3546/11 A) LFSR REIMS CHAMPAGNE B) 2011 Jul 15 00:01 C) 2012 Jul 15 23:59 E) SURVOL DU TERRAIN INTERDIT EN DESSOUS DE 500FT

U kan deze terug vinden op de website van de SIA (service de l’information aéronautique): http://www.sia.aviation-civile.gouv.fr/

Klik bovenaan links op NOTAM, klik daarna op “aérodrome” en vul onderaan “LFSR” in  (code van het vliegveld van Reims) en klik dan op “complet”, u zal de lijst van alle voor dit vliegveld in voege zijnde NOTAMs krijgen, waaronder deze hierboven.

Dit maakt behoorlijk veel luchtruim vrij, maar opgelet voor de overblijvende zones (Moronvilliers, Suippes, Mourmelon, enz..). Om overland te vliegen moet men nog steeds de luchtvaartkaart en andere informatie raadplegen.”

Info: Frank Torfs

Niet gehomologeerde parapentes niet meer aanvaard op B.K.’s

De Raad van Bestuur van de BVVF heeft besloten de sterke aanbeveling op te volgen van de Commission internationale de Vol Libre (CIVL / FAI), die de aanvaarding van niet gehomologeerde schermen heeft opgeschort voor FAI-wedstrijden van categorie 1 (WK en EK) na twee dodelijke ongevallen met dergelijke schermen tijdens het recente wereldkampioenschap parapente.

Deze aanbeveling bestaat erin deze opschorting ook toe te passen op alle FAI-wedstrijden van categorie 2 (nationale kampioenschappen waaronder het BPO en de BAPO), wat de nationale federaties in een zeer moeilijk parket heeft gebracht en dit op meerdere vlakken.

Deze beslissing van de BVVF betreft niet de kleine of grote of « light » -versies van een gehomologeerd model, zelfs al werd deze versie niet gehomologeerd.

De Raad beseft dat dit zeer ontgoochelend is voor de piloten die met deze schermen vliegen, maar de FAI heeft ons niet echt veel keuze gelaten, aangezien de burgerlijke en zelfs strafrechtelijke verantwoordelijkheid van de organisatoren en van de BVVF-raadsleden in het gedrang zou kunnen komen, want geen rekening houden met deze aanbeveling zou als nalatigheid kunnen gezien worden.

De piloten die zich uit de wedstrijd willen terugtrekken omdat ze niet over een ander scherm kunnen beschikken, zullen terugbetaald worden voor het grootste deel of de totaliteit van het inschrijvingsgeld (afhankelijk van de onderhandelingen tussen de organisatoren en de BVVF).

In het licht van deze zeer verontrustende ongevallen, raadt de Raad alle piloten aan om dubbel zo waakzaam en voorzichtig te zijn als ze met veeleisende schermen willen vliegen in turbulente of thermische omstandigheden, vooral als men de reacties van dit scherm nog niet goed kent.
En de Raad beveelt ten stelligste aan om met een recent en degelijk geplooid noodvalscherm te vliegen, dit is geldig voor alle vrije vlucht –piloten.

Wat betreft de aanvaarding van deze schermen in BVVF-wedstrijden, zal de Raad de situatie herevalueren in het licht van toekomstige evoluties bij de CIVL.

De Raad van Bestuur van de BVVF.

Letanne: erratum !

Een fout is in onderstaand bericht geslopen (zie vet afgedrukt):

Ik wou u enkele basisregels in herinnering brengen betreffende het gebruik van de vliegplaats van Letanne :

– landen op velden met gewassen rond de start of de mestvaalt is strikt verboden. Enkel de zogenaamde mestvaalt-landing mag gebruikt worden. Ik herinner eraan dat met +/- 250 m hoogtewinst boven de start deze landingsplaats zonder probleem bereikbaar is.

– toplandingen worden ten stelligste afgeraden wanneer de wind een noordcomponent heeft wegens de rolwinden achter de bomen, en wanneer er veel auto’s op de parking staan.

Tenslotte informeer ik u dat de opkuisdag van de vliegplaats van Letanne voorzien is op zaterdag 9 april, afspraak rond 9 u. Alle hulp is welkom. Tot binnenkort is de lucht, Fredo.

Info : Jean-Paul Bihin

Andenne gesloten

Ten gevolge van een nieuw incident met paarden tijdens landingen, vraagt de Politie van Andenne om niet meer te vliegen op de « vliegplaats » van Andenne.

De BVVF en zijn afgevaardigde Dominique Wanson (en andere goede zielen) hebben geprobeerd een officieel landingsterrein te bekomen maar vooralsnog zonder succes, in de meerderheid van de terreinen staan paarden en er is niet zo lang geleden reeds een paard geweest dat uit paniek in de prikkeldraad gelopen is.

We laten de moed niet zakken, maar zonder een officiële landingsplaats met een aanvlucht waarbij men niet laag over of dicht bij de paarden komt, zal de gemeente ons niet langer helpen om een start te bekomen (de onderhandelingen waren op goede weg, dus nogmaals dank aan de onverantwoordelijke parapentisten die verkozen te landen in een wei vlakbij de paarden en deze te verschrikken, terwijl er andere mogelijkheden zijn om te landen…).

Dus als we nog een kleine kans willen hebben dat deze vliegplaats ooit officieel open gaat, moet men er nu niet nog meer problemen  gaan creëren…

DHV-waarschuwing Boomerang

Safety note:

Paraglider Boomerang GTO XS AIRT GS_0313.2010, Boomerang GTO S AIRT GS_0314.2010, Boomerang GTO M AIRT GS_0315.2010, Boomerang GTO ML AIRT GS_0316.2010, Boomerang GTO L AIRT GS_0317.2010

We raden ten stelligste af om in de regen te vliegen met een Boomerang GTO en Boomerang 7.

Deze topschermen gaan heel snel in een deep stall in de regen.
Het ontwikkelingstraject van moderne topparapentes (grote vleugelstrekking, 3 rijen vanglijnen) maakt dat dit soort schermen absoluut geen toegiftes doen als ze nat gevlogen worden.

Als u een bui tegenkomt als u vliegt, zelfs een lichte, bevelen we aan onmiddellijk te gaan landen. Als u in de regen vliegt en u stallt, wat over het algemeen gebeurt als u een thermiek binnen vliegt, doe dan het volgende. Onderneem geen enkele actie met uw remmen, stuur het scherm niet, duw tegen de A-risers. Als dit niet voldoende is, duw de versneller in en hou de voorgestelde actie aan. 

18.02.2011

Gin Gliders Inc.
285-1 GalDam-Ri, Mohyun-Myun
Yongin City, Kyunggi-Do
449-851 Korea
Tel. +82-31-333-1241
Fax. +82-31-334-6788