Niet gehomologeerde parapentes niet meer aanvaard op B.K.’s

De Raad van Bestuur van de BVVF heeft besloten de sterke aanbeveling op te volgen van de Commission internationale de Vol Libre (CIVL / FAI), die de aanvaarding van niet gehomologeerde schermen heeft opgeschort voor FAI-wedstrijden van categorie 1 (WK en EK) na twee dodelijke ongevallen met dergelijke schermen tijdens het recente wereldkampioenschap parapente.

Deze aanbeveling bestaat erin deze opschorting ook toe te passen op alle FAI-wedstrijden van categorie 2 (nationale kampioenschappen waaronder het BPO en de BAPO), wat de nationale federaties in een zeer moeilijk parket heeft gebracht en dit op meerdere vlakken.

Deze beslissing van de BVVF betreft niet de kleine of grote of « light » -versies van een gehomologeerd model, zelfs al werd deze versie niet gehomologeerd.

De Raad beseft dat dit zeer ontgoochelend is voor de piloten die met deze schermen vliegen, maar de FAI heeft ons niet echt veel keuze gelaten, aangezien de burgerlijke en zelfs strafrechtelijke verantwoordelijkheid van de organisatoren en van de BVVF-raadsleden in het gedrang zou kunnen komen, want geen rekening houden met deze aanbeveling zou als nalatigheid kunnen gezien worden.

De piloten die zich uit de wedstrijd willen terugtrekken omdat ze niet over een ander scherm kunnen beschikken, zullen terugbetaald worden voor het grootste deel of de totaliteit van het inschrijvingsgeld (afhankelijk van de onderhandelingen tussen de organisatoren en de BVVF).

In het licht van deze zeer verontrustende ongevallen, raadt de Raad alle piloten aan om dubbel zo waakzaam en voorzichtig te zijn als ze met veeleisende schermen willen vliegen in turbulente of thermische omstandigheden, vooral als men de reacties van dit scherm nog niet goed kent.
En de Raad beveelt ten stelligste aan om met een recent en degelijk geplooid noodvalscherm te vliegen, dit is geldig voor alle vrije vlucht –piloten.

Wat betreft de aanvaarding van deze schermen in BVVF-wedstrijden, zal de Raad de situatie herevalueren in het licht van toekomstige evoluties bij de CIVL.

De Raad van Bestuur van de BVVF.