Nieuwe optionele verzekeringsdekkingen

Op vraag van BVVF-leden hebben we met onze verzekeraar onderhandeld over bijkomende dekkingen, die bovenop de dekkingen komen van de basisverzekering, die u genomen heeft of kan nemen bij de BVVF.

Deze dekkingen komen bovenop de dekkingen die voorzien zijn door de BVVF-basisverzekering, en men moet dus eerst deze basisverzekering nemen EN een supplement betalen vooraleer te genieten van deze bijkomende dekking(en), die in de pdf onderaan deze pagina kan terugvinden.

Zoals u zult opmerken, zijn alle opties mogelijk in schijven van 25.000 € tot een maximum van 125.000 € voor de risico’s overlijden en/of blijvende invaliditeit (1).

De dekkingen en te betalen supplementen worden gewoon vermenigvuldigd met 2, 3, 4 of 5 naargelang de schijf, dit alles staat gedetailleerd in de pdf onderaan deze pagina.

Opties 1 en 2 zijn combineerbaar, de andere opties bevatten reeds optie 1 of/en 2.

Indien u wilt genieten van deze bijkomende dekkingen, volstaat het het overeenkomstig bedrag te storten op de BVVF-rekening
310-0902218-10 met vermelding « Bijkomende verzekering optie » gevolgd door het nummer van de gekozen optie. Het bedrag van het gestorte supplement zal de hoogte van de dekking(en) bepalen volgens de tabel op de achterkant van dit blad.

Het stortingsbewijs zal, conform de clausules van ons verzekeringscontract, bewijs van verzekering zijn, zo kunnen er geen problemen zijn met niet-ontvangst van attesten of andere misverstanden (u zal geen attest toegestuurd krijgen op uw adres).

De dekking zal ingaan vanaf het moment dat de betaling uitgevoerd werd (indien deze op de BVVF-rekening toekomt).

Deze bijkomende dekkingen zullen op het einde van het jaar geëvalueerd worden en de verschillende opties en hun dekkingen kunnen dan aangepast worden, veel zal afhangen van het aantal mensen die de één of de andere optie zullen nemen.

Wij hopen dat deze dekkingen aan uw noden beantwoorden, indien u er zou hebben op dit gebied, en dat we u van dienst zijn geweest door u deze aan te bieden.

(1) Blijvende invaliditeit: de dekking is proportioneel aan de invaliditeitsgraad met een vrijstelling van 25 % invaliditeitsgraad.

Opties BVVF-verzekering

Nieuwe TMA’s ten noorden van 7-Meuses/Maillen: update

Ziehier een update / verbetering van het vorig bericht dankzij Wim Verhoeve:

Belgian Airspace changes NL

De zweefvliegfederaties en de BVVF hebben deze punten reeds op de agenda gezet van het BELAC-comité, waar de belangenconflicten tussen de commerciële luchtvaart, de luchtmacht en de recreatieve luchtvaart en luchtsporten, die door de Koninklijke Belgische Aëro-Club vertegenwoordigd zijn,  behandeld worden.

Wij zullen dit en de andere zaken nauwlettend in het oog houden en u op de hoogte houden via dit kanaal en via de “leden” e-maillijst.