Resultaten verkiezingen AV – 18/6/2016

Beste leden,

Vooreerst wil ik mij verontschuldigen voor de laattijdige publicatie van de uitslagen, wat buiten mijn wil om is gebeurd.

Dank voor uw aanwezigheid vorige zaterdag en dank aan alle personen, die van ver of van nabij geholpen hebben.

Nu heeft de AV beslist en is het aan de nieuwe RVB om te werken.

De RVB zal natuurlijk ook uw hulp nodig hebben.

Ik zal u dus eindelijk de uitslag van de verkiezingen laten ontdekken.

Conform de BVVF-regels, zijn enkel de kandidaten met meer dan 50% van de stemmen verkozen in de raad. Er waren zaterdag 247 stembiljetten, men moest dus minstens 124 stemmen bekomen.

Vlieg veilig

Jean-Yves Squifflet

 

Uitslagen:

Jean-Yves Squifflet 165
Christopher Hamilton 165
Olivier Georis 156
Nathanaël Majoros 144
Jochen Zeischka 140
Ronald Pincket 130
Leen Mortier 125
 

Niet verkozen:

Koen Michiels 117
Laurent Dermine 116
William Sterckx 113
Jurgen Intemann 105
Kevin Albert 102
Francis De Bruyn 94
Louis Neys 94
Jan Lauwers 93
Denis Lebrun 92
Yves Borreman 81
Chris Dierickx 76
Cris Claessens 71
Max Louesse 65
Patrick Brison 57
Rudi Roelens 49