Uitnodiging

Uitnodiging om deel te nemen aan een BVVF-werkgroep

Beste lid, goeiedag.

Zoals aangekondigd tijdens de AV, gaan we een werkgroep oprichten om de voor- en nadelen van een lidgeldverhoging te evalueren alsook de manier bekijken hoe deze in voege te brengen.

Vooreest moeten we onze leden beter leren kennen om een goede beslissing te kunnen nemen.

We moeten weten waar ze vliegen, hoe vaak, enz… Hiervoor moeten we een gemakkelijke en efficiënte vragenlijst naar onze leden sturen, om het best mogelijke overzicht te krijgen over hun activiteiten.

De eerste vergadering is voorzien op 22/03/2018. Hier zal de groep samengesteld worden, men zal er zijn mening over het onderwerp kunnen geven en de enquête voorbereiden die naar alle leden zal opgestuurd worden.

Een tweede vergadering op 26/04/2018 zal dienen om de ontvangen antwoorden te analyseren.

De vergaderingen zullen plaats hebben te Zaventem, Veldeke 2.

Het is dus van belang dat de leden deelnemen aan de werkgroep. Het is cruciaal voor de federatie want het gaat over haar fondsen en kennis over haar leden. Als u niet in staat bent de verplaatsing te maken om deel te nemen aan de werkgroep, spreek er dan over rondom u en moedig de mensen aan om de enquête in te vullen.

We hopen op uw inzet voor uw federatie.

Dank om ons per mail te informeren over uw aanwezigheid op info@bvvf.be