BEAURAING: OPGELET MILITAIRE OEFENING !

De luchtmacht heeft ons per telefoon gewaarschuwd dat er vandaag heel druk vliegverkeer zal zijn van jachtvliegtuigen vlak boven en ten zuiden van de vliegplaats van Beauraing vanaf 250 ft/AGL (75 m/grond !) vandaag, speciaal tussen 15 en 16 u lokale tijd (LFA01 tot LFA07 zones geactiveerd door NOTAM). Ze vragen met aandrang om tijdens hun activiteit niet in deze zones te vliegen.

Overigens beslaan deze zones vrijwel heel de Ardennen en dus ook Rochefort en Prayon…

Dank om deze vraag te respecteren in het belang van uw veiligheid, die van de piloten van de luchtmacht, onze relaties met de luchtmacht en het overleven van de vliegplaats !

Geef de boodschap door per telefoon, radio en op de vliegplaats zelf AUB !

Dank u.

Herhaling Beauraing

We hebben nogal wat negatieve echo’s gehoord over ongepast gedrag van piloten op de vliegplaats van Beauraing.

Daarom hierna enkele van de absoluut na te leven regels op deze vliegplaats:

– Het is verboden om de aanpalende huizen en speciaal het huis dat in het verlengde van het landingsveld ligt, te overvliegen.

– Verplichting om in de tweede helft (dus de helft die het verst verwijderd is van de start !) te landen.

– Verplichting om het infobord te lezen en/of te weten wat erop staat (de moedige piloten die opmerkingen durven te maken zijn verwonderd over de onwetendheid (slechte wil ?) van de piloten aan wie de opmerkingen gericht werden).

– Het Pilotenbrevet en een goede starttechniek zijn vereist om op deze vliegplaats te vliegen, er zijn soms piloten die hun scherm niet beheersen, met gevaarlijke starts en landingen die in de tuinen van de omwonenden eindigen…
– Overigens vragen piloten om op te letten met sigaretten: indien u het niet kan laten, rook dus achter de start om uw as niet op de schermen te laten belanden (wind) en gooi (uiteraard) uw peuken niet op de grond, u bent in een bos !

In het belang van het voortbestaan van de vliegplaats, die al meerdere keren aan een zijden draadje heeft gehangen, danken wij u om deze regels (en de andere die op het bord beschreven staan), strikt na te leven en te doen naleven bij uw pilotenvrienden.