Parapente op TV EEN op 29/9

We hebben enkele weken terug opnames gemaakt met het productiehuis van TV EEN. We boden de BV’s een eerste kennismaking met onze sport aan, ze konden zelf ook eens groundhandlen. Op het eind van de dag konden ze meevliegen in duo.

Zaterdag aanstaande 29 sept omstreeks 20u10 worden de opnames uitgezonden op TV Eén in het programma “Weg zijn wij”.

Rudi, Team AirXperience

 

Belangrijke informatie vliegplaats van Zuydcoote

Hieronder de vertaling van een mededeling van de Franse club die zich met deze vliegplaats bezig houdt.

Hierna volgt een belangrijke mededeling betreffende de vliegplaats van Zuydcoote, waar er een zekere vorm van wildvliegen plaats heeft met veel Belgische en Franse piloten. Wij ( = Club Razmotte ) hebben drie dagen geleden deel genomen aan een vergadering met het gemeentebestuur van Zuydcoote ten gevolge van vele overtredingen.

We onderhandelen op dit ogenblik over een officiële soaring-vliegplaats, maar vooreerst moet de reglementering nageleefd worden. Op voorhand dank.

Hartelijke groeten, Jean-Pierre Montuelle, lid bestuur Razmotte.

BELANGRIJKE INFORMATIE VLIEGPLAATS VAN ZUYDCOOTE ( FRANKRIJK)

Belgische en Franse parapentisten weden gecontroleerd en geverbaliseerd door de toezichters van het kustgebied en de Gendarmerie.

De gemeente Zuydcoote (die het strand beheert) en het “Conservatoire du Littoral” (beheerder van de duinen)  herinneren eraan dat parapente verboden is tussen Zuydcoote en Bray-dunes  :

1)    De « Dune Marchand » is een beschermd natuurgebied dat verboden is voor sportactiviteiten, het is een kwetsbaar gebeid dat moet gevrijwaard worden.

2)      Het strand zelf is een publiek toegankelijke plaats maar is GEREGLEMENTEERD. De gemeenteraad nam een gemeentelijk besluit om parapente te verbieden op het strand aan de kant van de Dune Marchand.

3)      Overtreders zullen systematisch bestraft worden.

Sommigen hebben gedacht dit te kunnen betwisten bij de gemeente door te verwijzen naar het bestaan van een officiële FFVL-vliegplaats te Zuydcoote. Deze vliegplaats bestaat inderdaad, maar is strikt voorbehouden voor de lier en het voertuig van de club RAZMOTTE en voor vluchten boven het strand zelf (tenminste die op lage hoogte).

Nochtans begrijpen de plaatselijke autoriteiten de verzuchtingen en zijn ze trouwens niet gekant tegen de beoefening van parapente. De strand-/duinvluchten zullen dus GETOLEREERD worden, in eerste instantie in het duinengebied voor het maritiem ziekenhuis dat ten westen van het ponton van Zuydcoote ligt. De club Razmotte en het gemeentebestuur moeten mekaar snel ontmoeten om een vliegplaats op deze plaats officieel te openen (of niet !). In de tussentijd za het gedrag van de parapentisten van nabij geobserveerd worden en zal er hiermee rekening gehouden worden tijdens de onderhandelingen…

De club Razmotte rekent dus op de burgerzin en het verantwoordelijkheidsgevoel van alle parapentisten ! Vliegplaatsen zijn niet dik gezaaid in onze streek en de beoefening van onze sport is erg fragiel !

Bij voorbaat dank.

 

Beschikbaarheden leshelling Boom

Tussen 10 en 18 september heeft de opbouw en afbraak van het event THX ville op de leshelling plaats.

Op 23 september is er een evenement van Wolvenberg op de leshelling tussen 13 en 17 u.

En op 20 oktober is het superprestige in de  Schorre, die dag zal het domein niet vrij toegankelijk zijn voor publiek.
Voor de bouw en afbraak van het parcours zal de deltahelling in gebruik zijn van 15 tot en met 24 oktober.

In deze periodes kan er niet gevolgen worden op de leshelling.

Info: PCR De Schorre