Vliegplaatsen van de Franse Caps

De overeenkomst voor de vliegplaatsen die zich bevinden op de site van de Caps (Cap Blanc Nez, Cran aux œufs, la Crèche) is op vervaldatum gekomen en in afwachting van vernieuwing door de Conservatoire du Littoral, het Departement (62) en EDEN,  verstrekken wij geen badges meer !

Wij suggereren om de voormalige voorwaarden na te leven (de startplaatsen alsook de sluitingsdata, te weten van 1 februari tot 14 juli voor Blanc-Nez ten noorden van Escalles en van 15 mei tot 15 september voor La Crèche -noord).

Sites du Cap Blanc Nez et de la Crèche (nord)

De vliegplaatsen van de Opaalkust zijn het eigendom van het Conservatoire du Littoral.

De vernieuwing van de overeenkomst met het Conservatoire du Littoral wordt in vraag gesteld door de druk vanwege verschillende biodiversiteitsbehoud- organisaties om het overvliegen van de kliffen van  de Pointe de la Crèche en de Cap Blanc-Nez over een groter gedeelte te verbieden.

In afwachting van grondige wetenschappelijke gegevens over de verstoring van de beschermde vogelsoorten door parapentes tijdens de verschillende nestperiodes, wensen wij onze goede wil te tonen in de huidige onderhandelingen en vooral dat we gevoelig zijn voor het behoud van kwetsbare fauna.

We vragen u dus om niet te gaan vliegen op de vliegplaats van La Crèche ten noorden van “La Pointe” (West-Noordwesten -oriëntatie) en op de Cap Blanc Nez tussen de Cran d’Escalles en Sangatte (deze sector is normaal gezien 6 maanden per jaar toegelaten) en dit tot 31 augustus.

Wij werken eraan opdat deze situatie dit jaar duidelijk wordt, zowel voor het behoud van de beschermde vogelsoorten als voor het parapente-vliegen.

Info: Club Paral’aile 62 (zie links in titels).