Zuid-vliegplaats Marcourt

Beste parapentevrienden, hallo,

Zoals velen van jullie weten, werkt de club Laroch’Ailes momenteel aan de opening van een nieuwe Zuid-vliegplaats te Marcourt.

Deze site is nog NIET OPEN. Aan een zeer klein aantal ervaren piloten is tijdelijk toestemming verleend om de aerologische omstandigheden en veiligheidsaspecten te bestuderen.

Met de verschillende actoren (Gemeente, DNF, Natura 2000) lopen momenteel onderhandelingen en het zou jammer zijn als deze vroegtijdig zouden eindigen. Kansen om nieuwe vliegplaatsen te openen in België zijn niet courant, dus laten we deze niet missen.

Bovendien is de aerologie van de site niet triviaal. Een jonge piloot in de bomen gaan halen op een nog niet geopende vliegplaaats zou ons dossier zeker niet vooruit helpen.

Naast de verschillende communicaties zullen er affiches op de vliegplaats worden geplaatst om elke onduidelijkheid te vermijden.

Bedankt voor het strikt respecteren van dit verbod en ons werk, zodat we later deze vliegplaats samen kunnen inhuldigen met respect voor de verschillende belanghebbenden.

Voor de club van Laroch’Ailes, beheerder van de vliegplaatsen van Maboge, Corimont, Marcourt.

Pascal Lhoas,

Voorzitter