EBR12

Basis

0m

Plafond

2500ft AMSL (+-750m)


A circle, 2 NM (3,7km) radius, centred on 503433N 0034952E.
Military aerodrome. Entry prohibited unless authorized by the Ministry of Defence.
Active Outside EBCV OPR HR which can be checked with Brussels FIC.

AIP

EBR12 - CHIEVRES
Deze informatie wordt slecht gegeven ten indicatieve titel, te goeder trouw, en zijn het imperfecte resultaat van de interpretatie van een faalbare mens. Ze zijn te allen tijde onderhevig aan veranderingen volgens de in voege zijnde wetgeving. Indien u een fout zou vinden, zouden wij u heel erkentelijk zijn om ons deze mede te delen, zodat we ze kunnen verbeteren. Ga steeds de actualiteit ervan na in de AIP en de NOTAM’s op de website van BELGOCONTROL (www.belgocontrol.be).