EBR22

Basis

0m

Plafond

2500ft AMSL (+-750m)

Beschrijving


A circle, 4 Nautical Miles (7,41km) radius, centred on 502957N 0035855E.

AIP

https://www.belgocontrol.be/html/belgocontrol_static/eaip/eAIP_Main/html/eAIP/EB-ENR-5.1-en-GB.html#SA-EBR22
Deze informatie wordt slecht gegeven ten indicatieve titel, te goeder trouw, en zijn het imperfecte resultaat van de interpretatie van een faalbare mens. Ze zijn te allen tijde onderhevig aan veranderingen volgens de in voege zijnde wetgeving. Indien u een fout zou vinden, zouden wij u heel erkentelijk zijn om ons deze mede te delen, zodat we ze kunnen verbeteren. Ga steeds de actualiteit ervan na in de AIP en de NOTAM’s op de website van BELGOCONTROL (www.belgocontrol.be).