HTA03 - ARDENNES 03

Basis

GND

Plafond

250ft AGL (+-75m)


Net onder de LFA 03, met dezelfde horizontale grenzen.
Laagvliegzone.
MAANDAG tot VRIJDAF (uitgezonderd feestdagen), 0700-2300 (0600-2200)
Geactiveerd door NOTAM

AIP

HTA03 - ARDENNES 03
Deze informatie wordt slecht gegeven ten indicatieve titel, te goeder trouw, en zijn het imperfecte resultaat van de interpretatie van een faalbare mens. Ze zijn te allen tijde onderhevig aan veranderingen volgens de in voege zijnde wetgeving. Indien u een fout zou vinden, zouden wij u heel erkentelijk zijn om ons deze mede te delen, zodat we ze kunnen verbeteren. Ga steeds de actualiteit ervan na in de AIP en de NOTAM’s op de website van BELGOCONTROL (www.belgocontrol.be).