LFA02 - ARDENNES 02

Basis

250ft AGL (+-75m)

Plafond

500ft AGL (+-150m)


Een deel van de the LFA danger zones.
Laagvliegzone.
Geactiveerd door NOTAM. Can geactiveerd worden van MAANDAG tot VRIJDAG (uitgezonderd feestdagen), 0730-1100 (0630-1000) en 1230-1600 (1130-1500).
Geen activatie tussen 1 JUNI en 15 SEPTEMBER of tijdens intensief gebruik van de HTA Ardennes.


AIP

LFA02 - ARDENNES 02
Deze informatie wordt slecht gegeven ten indicatieve titel, te goeder trouw, en zijn het imperfecte resultaat van de interpretatie van een faalbare mens. Ze zijn te allen tijde onderhevig aan veranderingen volgens de in voege zijnde wetgeving. Indien u een fout zou vinden, zouden wij u heel erkentelijk zijn om ons deze mede te delen, zodat we ze kunnen verbeteren. Ga steeds de actualiteit ervan na in de AIP en de NOTAM’s op de website van BELGOCONTROL (www.belgocontrol.be).