LFA Golf 2 South

Basis

FL55 (practically GND due to LFAG1)

Plafond

FL75 (+/- 2124m AMSL)

Beschrijving


Activering kan na 10u nagecheckt worden via de LVZC (datum aanpassen naar datum van de dag).


AIP

LOW FLYING AREA GOLF TWO SOUTH
Deze informatie wordt slecht gegeven ten indicatieve titel, te goeder trouw, en zijn het imperfecte resultaat van de interpretatie van een faalbare mens. Ze zijn te allen tijde onderhevig aan veranderingen volgens de in voege zijnde wetgeving. Indien u een fout zou vinden, zouden wij u heel erkentelijk zijn om ons deze mede te delen, zodat we ze kunnen verbeteren. Ga steeds de actualiteit ervan na in de AIP en de NOTAM’s op de website van BELGOCONTROL (www.belgocontrol.be).