TSA28B Elsenborn 03

Basis

0m

Plafond

FL105 (+-3200m AMSL)

Beschrijving


Activatie via NOTAM

AIP

TSA28B - ELSENBORN 03
Deze informatie wordt slecht gegeven ten indicatieve titel, te goeder trouw, en zijn het imperfecte resultaat van de interpretatie van een faalbare mens. Ze zijn te allen tijde onderhevig aan veranderingen volgens de in voege zijnde wetgeving. Indien u een fout zou vinden, zouden wij u heel erkentelijk zijn om ons deze mede te delen, zodat we ze kunnen verbeteren. Ga steeds de actualiteit ervan na in de AIP en de NOTAM’s op de website van BELGOCONTROL (www.belgocontrol.be).