Beauraing

GPS Coordinaten 50.1130°N 5.0093°E

N (330°-30°)
Praktijk Hang Gliding / Paragliding
Type vlucht Vols thermodynamiques (site classique)
Openingsdata 01 January - 31 December
Hoogte startplaats 260 m
Hoogteverschil 100 m

Algemeen

Deze vliegplaats wordt ter beschikking gesteld door de Belgische Vrije Vlucht Federatie vzw, die eigenaar is van de startplaats en die de toelatingen voor de landingsterreinen verworven heeft. Steun de acties  van de BVVF door lid te worden, zodat deze vliegplaatsen kunnen  voortbestaan en er andere kunnen geopend worden.

Dank aan: Mr. Benoit Baudoin van Martouzin, Mr. en Mv. Lissoir van Mahoux, Mr. en Mv. Botton-Lissoir van Martouzin, Mr. en Mv. Alaime-Wautelet van Martouzin, Mr. Pusturino van Charleroi, Mr. Jean Minet van Falmagne,
Mr. en Mv. Bar-Tshoffen van Brussel, de gemeente Beauraing en alle inwoners van Martouzin-Neuville.

Gebruik: Deltavliegen – Parapente (niet gemotoriseerd)

Open: Heel het jaar behalve op jachtdagen (zie http://www.bvvf.be of borden bij de ingang van het bos).

Type vluchten: Soaring, thermiekvluchten (startplaats voor overlandvluchten).

Reglement

DEZE VLIEGPLAATS IS VOORBEHOUDEN AAN LEDEN VAN DE BVVF (OF VAN EEN BUITENLANDSE FEDERATIE LID VAN DE EHPU), DIE HOUDER ZIJN VAN HET DELTA- OF PARAPENTE- PILOTENBREVET EN DIE VERZEKERD ZIJN VOOR HUN BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID VOOR BEOEFENING VAN DE VRIJE VLUCHT.

Het is VERBODEN om de geëlektrificeerde spoorlijn op lage hoogte te overvliegen ! Doodsgevaar !

Maak de vleugels en schermen vliegklaar op de weg achter de start en verstrop de startplaats niet.

 

Toegang en parking:

Parkeer uw wagen achter de start, ofwel op de weg van het kerkhof van Pondrôme, ofwel op de aardeweg langsheen het bos net voor de bosweg naar de start (afgebakende parking), of op de enkele plaatsen aan het begin van deze bosweg (het is verboden om verder in het bos te parkeren), die gebruikt mag worden om deltavleugels af te laden. Laat steeds een doorgang van minstens 4 m breed voor de hulpdiensten of landbouwvoertuigen. Op uitdrukkelijke vraag van de omwonenden en van de gemeente Beauraing, is het VERBODEN OM TE PARKEREN AAN DE VOET VAN DE VLIEGPLAATS OF IN DE DORPEN VAN MARTOUZIN-NEUVILLE. Als deze regel niet nageleefd wordt, zal de gemeente de vliegplaats sluiten !

 

Tijdens de vlucht:

Leef steeds nauwgezet de voorrangsregels na (parapente = delta !) en hou, afhankelijk van de vliegomstandigheden, voldoende afstand van de helling en de andere piloten. Vlieg niet “ter plaatse” en laat de anderen in de thermiek draaien. Respecteer de rust in het bos en van de omwonenden en roep niet !

 

Terugkeer naar de start (te voet):

Volg de weg aan de voet van de vliegplaats naar het Oosten tot een pad dat schuin terug naar de start loopt. Gebruik niet de eerste kleine privé-weg die loodrecht op de hoofdweg staat, die is doodlopend. Eventueel de weg nemen die langs het stationnetje loopt om terug te gaan naar de parking tussen de kapel en het kerkhof.

 

Luchtruim

Deze vliegplaats bevindt zich (75 m) onder de zones HTA04 (Helicopter Training Area) en LFA04 (Low Flying Area).
Deze laatste kan gebruikt worden door jachtvliegtuigen op lage hoogte (tijdens de week, van 1 september tot 31 mei):
raadpleeg de NOTAMS !
Op werkdagen is de maximale hoogte voor VFR-vluchten in België meestal beperkt tot 1370m/zeeniveau (4500 ft AMSL) !

Startplaats

Vlak na de start is het VERPLICHT om naar rechts (naar het oosten) weg te draaien. De startplaats kan zeer turbulent zijn en een vliegincident boven de spoorlijn kan rampzalige gevolgen hebben, zowel voor de piloot als voor de vliegplaats.

Respecteer de rust in het bos en van de omwonenden en roep niet !

Landing

TOPLANDING

De gemeente vraagt met aandrang, om de hinder in het dorp te beperken, om zoveel mogelijk te landen op de daarvoor voorziene terreinen op het plateau achter de vliegplaats. Deze bevinden zich net naast de parking tussen de kapel en het kerkhof. Zie plan en foto.

HOOFDLANDINGSPLAATS:

Het terrein dat zich rechts voor de start bevindt, aan de andere kant van de weg. Let op: dit terrein daalt merkbaar over 3/4 de van zijn lengte (250m) en er is een elektriciteitslijn langs de weg. Vergewis u ervan dat de weerscondities u toelaten deze lijn te overvliegen VOORALEER u start of op het moment dat u de helling verlaat om u naar het landingsterrein te begeven, zeker bij sterkere wind.

STRENG VERBODEN OM DE HUIZEN TE OVERVLIEGEN TIJDENS DE AANVLUCHT EN OM « S-SEN » TE MAKEN BOVEN DE WEG EN DE ELEKTRICITEITSLIJN, VERPLICHTING OM TE LANDEN IN HET TWEEDE DEEL VAN HET TERREIN (ook veiliger bij oostenwind-tendens want geen rolwinden van de bomenrij). Als er per ongeluk toch overgevlogen moet worden, moet men dit doen boven de tuinen en niet boven de huizen). Als deze regel niet nageleefd wordt, zal de gemeente de vliegplaats sluiten !

Ontruim het terrein zo snel mogelijk en plooi aan de rand van de weg. Verbod om grondoefeningen te doen of picknicks te houden op dit terrein. Respecteer de rust van de omwonenden, wees niet luidruchtig!

Vereist glijgetal: 5.

 

HULPLANDINGSPLAATS

De weide die voor de startplaats, maar langs de andere kant van de weg ligt. Dit terrein mag enkel gebruikt worden als het echt noodzakelijk is en de gewassen niet rijp (geel) zijn, zelfs indien het om graan gaat. Het huis dat zich tussen de weg en landingsveld bevindt niet overvliegen en ook niet landen in de weide links van het terrein. Dit landingsveld werd ons ter beschikking gesteld door Dhr. Paul Lissoir, die enkel vraagt om onze vleugels te plooien op de betonweg of elders buiten de weide.

Vereist glijgetal: 5

Toegang & Parking: Men moet de hulplandingsplaats ABSOLUUT verlaten via de kleine betonweg die in de weide uitmondt en niet via de tuin van het huis aan het begin van het terrein. Rij niet met uw wagen op de betonweg, behalve voor het laden van delta’s. In dit laatste geval mag men niet in de weide draaien en moet men dus achteruit rijden om de weg te verlaten.
Niet parkeren op de betonweg of in het dorp !

 

NOODLANDING PARAPENTE

De weide aan de voet van de helling net onder de startplaats, nog voor de straat. De eigenaar heeft ons formeel VERBODEN om deze weide te gebruiken als officiële landingsplaats, het is dus ABSOLUUT nodig om er zich VOOR het starten van te vergewissen dat de weerscondities voldoende goed zijn om niet in deze weide te moeten landen (te veel of te weinig wind).
Opgelet voor de elektriciteitslijn langs de weg, want het terrein loopt af naar de weg en de dynamische liftband kan de landing merkelijk langer maken dat voorzien.

Indien u er toch een noodlanding dient uit te voeren, verlaat dan de weide zo snel mogelijk en plooi uw scherm op de hoofdlanding.

 

Gevaren