Boom

GPS Coordinaten 51.093055°N 4.385047°E

SW (135°-285°)
Praktijk Hang Gliding / Paragliding
Type vlucht Vols thermodynamiques (site classique)
Openingsdata 01 January - 31 December
Hoogte startplaats 25 m
20 m

Algemeen

Deze leshelling wordt beschikbaar gesteld door het Provinciaal recreatiedomein De Schorre middels een concessie aan de BVVF.

Ze is beschikbaar het hele jaar door voor BVVF-leden, behoudens tijdens grote manifestaties en de voorbereiding en afbraak van deze manifestaties. De meest bekende is Tomorrowland die de leshelling vrijwel heel juli onbruikbaar maakt. Voor de rest zijn het aantal evenementen dat het gebruik van de leshelling impacteert, beperkt.

U kan de beschikbaarheid van de leshelling online bekijken via de webcam: http://remote.dncs.be/deschorre/

Uiteraard is een B.A.-verzekering voor de beoefende sport noodzakelijk, leerlingen van erkende BVVF-scholen hebben voorrang. Buitenlandse scholen moeten een schriftelijke aanvraag richten aan de BVVF om er te mogen lesgeven.

Reglement

  1. De vliegplaats is voorbehouden aan BVVF-leden met niet gemotoriseerde ultralichte zwevers (delta's, parapentes en voetgestarte vaste vleugels). Formeel verboden zijn paramotoren, delta’s met hulpmotor, ULM’s en elk andere tuig met ontploffingsmotor. Modelzwevers zijn toegelaten voor zover zij geen hinder opleveren voor de beoefening van de vrije vlucht en de aanwijzingen van de BVVF-verantwoordelijken opvolgen.
  2. Een verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid voor de beoefende sport is verplicht.
  3. Bij het vliegen zijn helm verplicht voor alle beoefenaars en voor delta’s zijn landingswielen ten stelligste aanbevolen. Aangepast schoeisel is noodzakelijk aangezien er gaten of stenen kunnen zijn in de helling en op de landingsweide.
  4. Lesgeven in delta of parapente is voorbehouden aan gebrevetteerde Monitoren of Hulpmonitoren van een door de BVVF erkende school. Leerlingen moeten eveneens verzekerd zijn t.o.v. derden en de instructeurs eveneens t.o.v. hun leerlingen.
  5. Leerlingen die begeleid zijn door erkende BVVF-scholen hebben voorrang op andere piloten, maar deze scholen mogen zich niet meer plaats toe-eigenen dan strikt noodzakelijk is voor een veilige scholing, alle BVVF-leden moeten de gelegenheid krijgen om te oefenen.
    Een school mag niet meer ruimte opeisen dan noodzakelijk is om twee schermen of vleugels naast elkaar startklaar te leggen.
  6. De startschansen zijn prioritair voorbehouden voor de delta’s.
  7. Voorrang wordt gegeven aan het daadwerkelijk vliegen en in geen geval mogen andere oefeningen een hindernis vormen voor de piloten die willen starten of aan het vliegen zijn. Zo moet elke piloot na zijn landing de landingsplaats zo snel mogelijk vrijmaken en terug naar boven lopen op een plaats die niet hinderlijk is voor andere piloten die klaar staan om te vertrekken. Soaring is enkel toegelaten voor zover dit geen gevaar of hinder oplevert voor andere piloten die vertrekkensklaar staan of voor omstaanders.
  8. Alle personen die zich op de helling of het landingsveld bevinden, moeten de aanwijzingen van de BVVF-vliegplaatsafgevaardigden en van de instructeurs van erkende BVVF-scholen, onmiddellijk opvolgen, zoniet kunnen deze personen verplicht worden de leshelling te verlaten.

Luchtruim

Startplaats

Landing

Gevaren

Opgelet bij matige of sterke wind: de leshelling kan dan erg turbulent zijn, het gaat hier over een oude kleiput...