La Roche en Ardenne (Corimont)

GPS Coordinaten 50.17972 °N 5.56581°E

NW (300°-335°)
Praktijk Hang Gliding / Paragliding
Type vlucht Vols thermodynamiques (site classique)
Openingsdata 06 November - 06 November
Hoogte startplaats 291 m
150 m

Algemeen

Reglement

 1. De vliegplaats is toegankelijk voor BVVF-leden en voor leden van een door de BVVF erkende federatie, die in orde zijn met hun lidgeld en met hun verzekering burgerlijke aansprakelijkheid voor de vrije vlucht -sport.
 2. De BVVF-lidkaart of lidkaart van de buitenlandse federatie moeten vertoond worden op vraag van elke autoriteit en met namen ook aan de vliegplaatsverantwoordelijken.
 3. De vliegplaats is voorbehouden aan individuele piloten. Scholen of georganiseerde groepen zullen er slechts toegang hebben na een voorafgaandelijke aanvraag bij de vliegplaatsverantwoordelijken.
 4. De vliegplaats is 's nachts niet toegankelijk. Het is verboden deze te bereiken per gemotoriseerd voertuig, of er om het even welke gemotoriseerd tuig te gebruiken.
 5. Het is verboden om vuur te maken op of in de nabijheid van de vliegplaats.
 6. Het is verboden om het even welke daad te stellen die de stilte in het bos of het gedrag van wilde dieren verstoort, of schade te berokkenen aan de interacties tussen levende wezens, dierlijk of plantaardig, en aan hun natuurlijke omgeving.
 7. Het is verboden om te picknicken en/of afval achter te laten op de vliegplaats, onder andere sigarettenpeuken. Meerdere parkings en picknickplaatsen staan ter beschikking van parapentisten en hun familie in de onmiddellijke nabijheid van de landingsplaats.
 8. Het landingsterrein is voorbehouden aan piloten, voor de tijd die noodzakelijk is om te landen en op te plooien (wat aan de rand van de weg dient te gebeuren). Het gebruik van het overstapje is verplicht, de afsluiting mag nooit geopend worden.
 9. Het landingsterrein mag zelfs in de aanwezigheid van vee gebruikt worden. Men moet er echter voor zorgen dat dit niet opgeschrikt of gekwetst wordt. De piloot blijft als enige verantwoordelijke voor de schade dat zijn activiteit kan veroorzaken aan hemzelf alsook aan de eigendommen van anderen of hemzelf.
 10. De gebruiker van de vliegplaats wordt verondersteld kennis te hebben genomen van dit reglement, dit aanvaard te hebben en zich verbonden te hebben dit te respecteren. Hij is akkoord om in geen enkel geval rechtsmiddelen aan te wenden tegen de eigenaars van de start- en landingsplaats, tegen de BVVF en zijn vertegenwoordigers, tegen de gemeente en het  Syndicat d'Initiative van La Roche of tegen de Waalse Regio en in het bijzonder de afdeling Nature et Forêts.
 11. De vliegplaatsverantwoordelijken kunnen de toegang weigeren tot iedere persoon die dit reglement niet respecteert.

Luchtruim

De vliegplaats van La Roche Corimont biedt het voordeel van een redelijk grote vliegzone met vrij luchtruim.

Inderdaad, het is mogelijk om meerdere (een tiental) kilometers te vliegen vooraleer zones tegen te komen waar men rond moet vliegen, te weten het militaire kamp van Lagland EBR41 en de TMA's van Luxemburg Lux TMA 1A, Lux TMA 1B en Lux TMA5.

Bij duidelijke NW-tendens moet men idealiter voldoende vroeg beginnen met crosswind-vliegen om niet vast komen te zitten aan de Luxemburgse grens en zijn vlucht voortijdig te moeten stopzetten.

Een goed geheugensteuntje voor de TMA van Luxemburg: hou steeds de N4 aan je linkerkant.

Startplaats

Toegang tot de startplaats:

Vanaf de "Place du Bronze" te La Roche (plaats waar alle wegen vanuit Bastogne, Champlon en Marche-Hotton samenkomen), neem het kleine weggetje dat tussen de twee laatst genoemde wegen naar boven gaat.

50 meters verder draait de hoofdweg naar links, neem deze richting. Rij door het bos (opgelet, heel smalle weg !), net voor u het bos verlaat is er een bosweg op rechts. Het is streng verboden op deze bosweg te rijden met de wagen, zelfs over slechts enkele meters ! Laat uw voertuig aan de rand van de weg, waarbij u goed moet opletten dat de doorgang niet belemmerd wordt.

Ga te voet verder op de bosweg, en eens op het vlakke gedeelte, neem dan de tweede weg naar rechts (gemakkelijker dan de eerste). De startplaats bevindt zich 200 m verder.

Déco = Start - Atterro = landing

Landing

Het landingsterrein bevindt zich tussen de Ourthe et de boom. Het gebruik van het overstapje is verplicht, de poort mag nooit geopend worden.

Toegang tot de landing:

Ter hoogte van het hotel « La Claire Fontaine » (2 km van La Roche, richting Hotton-Marche), neem de kleine weg en het bruggetje dat de Ourthe oversteekt.
De landing bevindt zich 200 meter verder, op rechts (eveneens toegankelijk via de weg van de « Pont du Tram », komende van La Roche).
De landingszone bevindt zich tussen de Ourthe et de boom (opgelet, na de boom is er een elektriciteitslijn).

Gevaren

Start:

De start is erg plat en vaak "onder de wind" van de overgang in de helling.  Bij het rechtzetten van het scherm in een regelmatige bries zit het scherm aanvankelijk in een windloze zone maar komt op 45° plots in de bries. Een goede schermbeheersing en een rugstart is dan nodig, anders kan men in de lucht gesmeten worden of in de helling belanden. Het is makkelijker om van het linkse gedeelte te starten (als men naar de vallei kijkt) want het is daar een beetje minder plat.

De opening naar de vallei is smal, opgelet om zich niet te laten meevoeren door de wind en in de bomen te belanden.

Landing:

Weinig gevaren behalve de elektriciteitslijn na de boom.