La Roche en Ardenne – Marcourt

GPS Coordinaten 50.21583°N 5.51639°E

E (85°-95°)
Praktijk Hang Gliding / Paragliding
Type vlucht Vols thermodynamiques (site classique)
Openingsdata 06 November - 06 November
Hoogte startplaats 329 m
130 m

Algemeen

Reglement

Vliegplaatsreglement:

 1. De vliegplaats is toegankelijk voor BVVF-leden en voor leden van een door de BVVF erkende federatie, die in orde zijn met hun lidgeld en met hun verzekering burgerlijke aansprakelijkheid voor de vrije vlucht -sport.
 2. De BVVF-lidkaart of lidkaart van de buitenlandse federatie moeten vertoond worden op vraag van elke autoriteit en met namen ook aan de vliegplaatsverantwoordelijken.
 3. De vliegplaats is voorbehouden aan individuele piloten. Scholen of georganiseerde groepen zullen er slechts toegang hebben na een voorafgaandelijke aanvraag bij de vliegplaatsverantwoordelijken.
 4. De vliegplaats is 's nachts niet toegankelijk. Het is verboden deze te bereiken per gemotoriseerd voertuig, of er om het even welke gemotoriseerd tuig te gebruiken.
 5. Het is verboden om vuur te maken op of in de nabijheid van de vliegplaats.
 6. Het is verboden om het even welke daad te stellen die de stilte in het bos of het gedrag van wilde dieren verstoort, of schade te berokkenen aan de interacties tussen levende wezens, dierlijk of plantaardig, en aan hun natuurlijke omgeving.
 7. Het is verboden om te picknicken en/of afval achter te laten op de vliegplaats, onder andere sigarettenpeuken. Meerdere parkings en picknickplaatsen staan ter beschikking van parapentisten en hun familie in de onmiddellijke nabijheid van de landingsplaats.
 8. Het landingsterrein is voorbehouden aan piloten, voor de tijd die noodzakelijk is om te landen en op te plooien (wat aan de rand van de weg dient te gebeuren). Het gebruik van het overstapje is verplicht, de afsluiting mag nooit geopend worden.
 9. De landingszone bevindt zich tussen de elektriciteitslijn en de voet van de helling, in één van de twee weiden die links en rechts van de windzak liggen (opgelet, elektrische lijn in het midden van de landingsweiden, maar ook twee elektriciteitslijnen rechts van de start. Ga voor uw veiligheid niet verder dan de caravan die zich rechts onder de start bevindt).
 10. Het landingsterrein mag zelfs in de aanwezigheid van vee gebruikt worden. Men moet er echter voor zorgen dat dit niet opgeschrikt of gekwetst wordt. De piloot blijft als enige verantwoordelijke voor de schade dat zijn activiteit kan veroorzaken aan hemzelf alsook aan de eigendommen van anderen of hemzelf.
 11. De gebruiker van de vliegplaats wordt verondersteld kennis te hebben genomen van dit reglement, dit aanvaard te hebben en zich verbonden te hebben dit te respecteren. Hij is akkoord om in geen enkel geval rechtsmiddelen aan te wenden tegen de eigenaars van de start- en landingsplaats, tegen de BVVF en zijn vertegenwoordigers, tegen de gemeente en het  Syndicat d'Initiative van La Roche of tegen de Waalse Regio en in het bijzonder de afdeling Nature et Forêts.
 12. De vliegplaatsverantwoordelijken kunnen de toegang weigeren tot iedere persoon die dit reglement niet respecteert.

 

 

 

Luchtruim

Startplaats

Elevatie: 329 m AMSL
Start: -
Toegangsweg : Vanaf de brug van Marcourt, te voet naar boven gaan via de toeristische weg. Toegang per wagen (lang!): rij in de richting van La Roche. Na ongeveer twee kilometers, neem de richting « Warisy-Hodister ». Rij door het dorp van Warisy. Bij het binnenrijden van Hodister, neem de weg op rechts met de richtingsaanduiding « Saint Thibaut ».
Dankbetuiging: De Ermitage Saint-Thibaut, het arboretum van Bardonwez,
het Syndicat d'Initiative van Marcourt-Beffe :                            si-marcourtbeffe@skynet.be - www.rendeux.be
Faciliteiten: De Ermitage Saint-Thibaut, het arboretum van Bardonwez, de vele aangeduide wandelwegen, de paardenwandelingen, de artisanale markten van Marcourt elke woensdag van juli en augustus vanaf 17u. www.rendeux.be
Het Syndicat d'Initiative van Marcourt-Beffe :                            si-marcourtbeffe@skynet.be
Gevaren: Twee elektriciteitslijnen rechts van de start. Ga voor uw veiligheid niet verder dan de caravan die zich rechts onder de start bevindt).

Landing

Elevatie: 200 m AMSL
Landing: In de weiden langs de weg Hotton-La Roche (op 300 meters van de brug in de richting van La Roche). De landingszone bevindt zich tussen de elektriciteitslijn en de voet van de helling, in één van de twee weiden die links en rechts van de windzak liggen.
Toegansweg: Weg Hotton-La Roche (op 300 meters van de brug in de richting van La Roche).
Dankbetuigingen: -
Faciliteiten: De Ermitage Saint-Thibaut, het arboretum van Bardonwez, de vele aangeduide wandelwegen, de paardenwandelingen, de artisanale markten van Marcourt elke woensdag van juli en augustus vanaf 17u. www.rendeux.be
Het Syndicat d'Initiative van Marcourt-Beffe:                            si-marcourtbeffe@skynet.be
Gevaren: Elektrische lijn in het midden van de landingsweiden, maar ook twee elektriciteitslijnen rechts van de start. Ga voor uw veiligheid niet verder dan de caravan die zich rechts onder de start bevindt).

Gevaren

Elektrische lijn in het midden van de landingsweiden, maar ook twee elektriciteitslijnen rechts van de start. Ga voor uw veiligheid niet verder dan de caravan die zich rechts onder de start bevindt.