Letanne: erratum !

Een fout is in onderstaand bericht geslopen (zie vet afgedrukt):

Ik wou u enkele basisregels in herinnering brengen betreffende het gebruik van de vliegplaats van Letanne :

– landen op velden met gewassen rond de start of de mestvaalt is strikt verboden. Enkel de zogenaamde mestvaalt-landing mag gebruikt worden. Ik herinner eraan dat met +/- 250 m hoogtewinst boven de start deze landingsplaats zonder probleem bereikbaar is.

– toplandingen worden ten stelligste afgeraden wanneer de wind een noordcomponent heeft wegens de rolwinden achter de bomen, en wanneer er veel auto’s op de parking staan.

Tenslotte informeer ik u dat de opkuisdag van de vliegplaats van Letanne voorzien is op zaterdag 9 april, afspraak rond 9 u. Alle hulp is welkom. Tot binnenkort is de lucht, Fredo.

Info : Jean-Paul Bihin

Andenne gesloten

Ten gevolge van een nieuw incident met paarden tijdens landingen, vraagt de Politie van Andenne om niet meer te vliegen op de « vliegplaats » van Andenne.

De BVVF en zijn afgevaardigde Dominique Wanson (en andere goede zielen) hebben geprobeerd een officieel landingsterrein te bekomen maar vooralsnog zonder succes, in de meerderheid van de terreinen staan paarden en er is niet zo lang geleden reeds een paard geweest dat uit paniek in de prikkeldraad gelopen is.

We laten de moed niet zakken, maar zonder een officiële landingsplaats met een aanvlucht waarbij men niet laag over of dicht bij de paarden komt, zal de gemeente ons niet langer helpen om een start te bekomen (de onderhandelingen waren op goede weg, dus nogmaals dank aan de onverantwoordelijke parapentisten die verkozen te landen in een wei vlakbij de paarden en deze te verschrikken, terwijl er andere mogelijkheden zijn om te landen…).

Dus als we nog een kleine kans willen hebben dat deze vliegplaats ooit officieel open gaat, moet men er nu niet nog meer problemen  gaan creëren…