Vliegplaats van Ouren

Ik ben blij u te kunnen meedelen dat we gisterenavond de handtekening hebben bekomen van de eigenaar van het landingsterrein te Ouren. Het contract is slechts geldig tot het einde van dit jaar ! Daarna gaan we van landingsterrein veranderen, maar op deze manier kunnen we de vliegplaats als opstarten en hebben we tijd om een overeenkomst te vinden met een andere eigenaar voor een ander landingsterrein. In bijlage het plan van dit terrein.

Ouren website

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We gaan in de komende weken een infobord maken en de windzak zal in de volgende dagen geïnstalleerd worden.

Zie ook filmpje: https://www.youtube.com/watch?v=8T4QtOr8qDI

Sportieve groeten, Marc Zeyen.

Woordje van de Voorzitter

Beste leden,

Het is in een uitstekende en constructieve sfeer dat de eerste vergadering van de nieuwe raad van bestuur plaats had vorige donderdag.
Het is een frisse en dynamische ploeg die bijeengekomen is. En er is geen gebrek aan ideeën.

Jammer genoeg beschikt de raad maar over 14 handen ! Om zijn taak dus te kunnen volbrengen zal ze de hulp nodig hebben van alle leden.

De raad ging akkoord om zich te concentreren op drie werkpunten: de clubs, de werkgroepen en de beheers- en communicatiemiddelen.
Er is veel werk maar we rekenen op de ondersteuning van de werkgroepen, bestaande uit specialisten en mensen die actief zijn op het terrein.
Iedere groep zal gesponsord worden door één van de leden van de raad.

We willen dat de federatie dichter bij haar leden staat. Dat is de reden waarom we de clubs of groepen piloten willen motiveren.
We willen de werkmiddelen van de raad en het secretariaat moderniseren om zo een transparantere en nuttigere federatie te hebben voor de leden.

Het verslag van de vergadering zal snel verstuurd worden.
Ondertussen hoop ik van jullie veel kandidaturen voor de werkgroepen te mogen lezen.

Tot binnenkort,

Jean-Yves en de raad.