Webcam Boom geactiveerd

Het is op dit ogenblik natuurlijk niet de moment om er te gaan vliegen, maar na lang aandringen van de BVVF werd er uiteindelijk een webcam geïnstalleerd op de leshelling van Boom, om te zien of deze vrij is van evenementen of werken/obstakels.

U kan deze raadplegen via de link:  https://remote.dncs.be/deschorre/

Het gaat hier over statische beelden die met 1 min vertraging zichtbaar zijn. Maximum om de 60 seconden is er een nieuw beeld. Dit zou geen complicaties geven binnen de regelgeving van de GDPR.

Wij wensen het PCR De Schorre en speciaal Nathalie Van Nuffel en Bert Cleiren te bedanken voor dit uiterst nuttig hulpmiddel voor onze scholen en leden !

 

BPO 2020 tot 2021 uitgesteld

De club van de Potes-en-Ciel heeft ons het volgende communiqué gestuurd:

“Beste Piloten,

Het BPO Team 2020 heeft een vergadering op vrijdag 20 maart 2020 gehad om over de situatie te discussiëren betreffende de COVID-19-pandemie die zich in Europa en in de hele wereld verspreidt.

Rekenend houdend met de verschillende meningen, met name die van de vrije vlucht -federaties, de FAI, de federale overheidsdienst van Volksgezondheid, de regio’s, enz., hebben we besloten onze BPO 2020 tot 2021 uit te stellen.

Door deze beslissing betrekkelijk vroeg te nemen, zouden we in staat moeten zijn om jullie het bedrag van de inschrijvingen (misschien minus bankkosten in verband met internationale transacties) terug te betalen. Een mail zal naar iedereen worden gestuurd om jullie uit te leggen hoe de procedure te volgen.

Weet dat deze beslissing niet gemakkelijk was te nemen maar het collectieve belang moet uiteraard primeren op individuele hobby’s.

Bedankt voor uw begrip.

We hopen jullie natuurlijk terug te zien voor de BPO 2021.

Het BPO TEAM 2020.

WhatsApp +32 496 24 15 05 (PRIMARY) – +32 486 64 37 57 (BACK-UP)”

Alle VFR-vluchten verboden

SKEYES heeft zonet een NOTAM laten verschijnen waarin alle VFR-vluchten in België, behoudens nooddiensten, verboden zijn, al zeker tot 5 april.

Ziehier de NOTAM:

B1354/20
From: 18 MAR 20 11:00  Till: 05 APR 20 11:00
Text: BELGIAN FIR: NO TRG AND VFR FLIGHTS ALLOWED,  EXC: MEDICAL, POLICE, SAR AND PIPELINE INSPECTIONS

Dus vliegen op onze vliegplaatsen is in geen geval meer mogelijk tot nader order.

Dank om deze richtlijn te respecteren.

 

COMMUNIQUE VAN 16 MAART 2020 AAN ALLE VRIJE VLUCHT -BEOEFENAARS IN BELGIE

Covid19 en de Vrije Vlucht

Volgend op de beslissingen die genomen werden door de federale overheid, de verschillende regionale overheden en gemeenten, betreffende de bijeenkomsten van personen zowel binnen als buitenshuis, en gezien de waarschijnlijkheid date en behoorlijk aantal personen zich tegelijkertijd op de vliegplaatsen zullen bevinden bij mooi weer en dat dit feit tegen ons zou kunnen gebruikt worden door partijen die onze activiteit niet genegen zijn, raden wij u ten stelligste af te gaan vliegen zolang het verbod om (buitenhuis) samen te komen niet opgeheven werd.

Daarenboven zou men, in de huidige situatie van extreme spanningen in de ziekenhuizen en bij de nooddiensten, ons in geval van ongevallen kunnen verwijten dat we ondanks alles hebben toegestaan of aangemoedigd dat onze activiteiten zouden blijven plaats hebben terwijl de doeltreffendheid van de opvang van gekwetsten niet gewaarborgd was.

Natuurlijk zijn we allen gehecht aan, soms met passie, aan onze sport en aan onze vrijheid om deze te beoefenen en elkaar te ontmoeten, maar we weten ook allen dat er vandaag prioriteiten zijn die van vitaal belang kunnen zijn.

Hierom vraagt het Bestuursorgaan (vroeger Raad van Bestuur maar deze naam werd gewijzigd door de nieuwe VZW-wet) van de BVVF: 

  • om niet meer gaan te vliegen op de door de BVVF of haar clubs beheerde vliegplaatsen, noch op enige andere in België;
  • clubevenementen of voorziene wedstrijden uit te stellen of af te gelasten;
  • alle onnodige verplaatsingen te vermijden.

Gezien de evolutie van de situatie en in afwachting van een gunstige wending hiervan, zullen de OpenAir-bestanden tijdelijk niet meer ter beschikking gesteld worden.

De volgende beslissingen werden eveneens genomen door andere actoren van de parapente-wereld. Wij danken hen voor hun duidelijke en moedige stellingnames.

   • De BPC wordt opgeschort. De BPS-website zal geen vluchtdeclaraties aanvaarden van vluchten die gemaakt werden na 15 maart.
   • De eerste taak van de BAPO is afgelast.

Dank in naam van de hele Belgische bevolking om u burgerzin te tonen en zich niet negatief te laten opmerken bij de gemeentelijke instanties of de omwonenden van vliegplaatsen.

Het Bestuursorgaan van de BVVF.