COMMUNIQUE VAN 16 MAART 2020 AAN ALLE VRIJE VLUCHT -BEOEFENAARS IN BELGIE

Covid19 en de Vrije Vlucht

Volgend op de beslissingen die genomen werden door de federale overheid, de verschillende regionale overheden en gemeenten, betreffende de bijeenkomsten van personen zowel binnen als buitenshuis, en gezien de waarschijnlijkheid date en behoorlijk aantal personen zich tegelijkertijd op de vliegplaatsen zullen bevinden bij mooi weer en dat dit feit tegen ons zou kunnen gebruikt worden door partijen die onze activiteit niet genegen zijn, raden wij u ten stelligste af te gaan vliegen zolang het verbod om (buitenhuis) samen te komen niet opgeheven werd.

Daarenboven zou men, in de huidige situatie van extreme spanningen in de ziekenhuizen en bij de nooddiensten, ons in geval van ongevallen kunnen verwijten dat we ondanks alles hebben toegestaan of aangemoedigd dat onze activiteiten zouden blijven plaats hebben terwijl de doeltreffendheid van de opvang van gekwetsten niet gewaarborgd was.

Natuurlijk zijn we allen gehecht aan, soms met passie, aan onze sport en aan onze vrijheid om deze te beoefenen en elkaar te ontmoeten, maar we weten ook allen dat er vandaag prioriteiten zijn die van vitaal belang kunnen zijn.

Hierom vraagt het Bestuursorgaan (vroeger Raad van Bestuur maar deze naam werd gewijzigd door de nieuwe VZW-wet) van de BVVF: 

  • om niet meer gaan te vliegen op de door de BVVF of haar clubs beheerde vliegplaatsen, noch op enige andere in België;
  • clubevenementen of voorziene wedstrijden uit te stellen of af te gelasten;
  • alle onnodige verplaatsingen te vermijden.

Gezien de evolutie van de situatie en in afwachting van een gunstige wending hiervan, zullen de OpenAir-bestanden tijdelijk niet meer ter beschikking gesteld worden.

De volgende beslissingen werden eveneens genomen door andere actoren van de parapente-wereld. Wij danken hen voor hun duidelijke en moedige stellingnames.

   • De BPC wordt opgeschort. De BPS-website zal geen vluchtdeclaraties aanvaarden van vluchten die gemaakt werden na 15 maart.
   • De eerste taak van de BAPO is afgelast.

Dank in naam van de hele Belgische bevolking om u burgerzin te tonen en zich niet negatief te laten opmerken bij de gemeentelijke instanties of de omwonenden van vliegplaatsen.

Het Bestuursorgaan van de BVVF.