Wildplassen in de Schorre te Boom

Wij krijgen de laatste tijd veel klachten over parapenters en/of deltapiloten die wildplassen tussen de bomen aan de leshelling.

Wij verwijzen daarom graag even naar het artikel ‘openbare orde’ in het domeinreglement. Daarnaast is het ook zo dat de Politie regelmatig patrouilleert.

Door de recente gebeurtenissen mbt vandalisme in het bos bovenaan de leshelling (lees er hier meer over) is er in deze zone ook verscherpt toezicht.

Is het mogelijk om hierover te communiceren naar de leden aub? Ik vermoed dat het verbod op wildplassen niet alleen bij ons van toepassing is.

Onze toiletten bevinden zich in Infopunt De Schorre, nummer 3 op dit plan. Openingsuren: dagelijks van 10 tot 19 uur.

Alvast bedankt!

Info: De Schorre

Vlucht Lode

Omdat er nogal tumult was rond de vlucht van Lode, vroegen we hem om uitleg. Hieronder zijn antwoord (geschreven in het Engels):

“Dear Members of the board,

First of all please accept my kind personal apologies for the extra work and stress I probably have caused you by being France during our still ongoing lockdown during the corona lockdown.
I know first-hand the challenges of being a board member, and I know things like this don’t add to the joy of the job, only to the nerves and annoyance. Sorry for that to each of you.

Since flying was again allowed in Belgium, I have tried to enjoy the freedom as much as we got it, while always exactly respecting the rules as they were in place. I stayed local, when we had to. Wearing a mask on the take-off, when it was requested. I did not put a foot on the holy grounds of Beauraing as the site was in danger. I was once in La Roche, but stayed away as soon as the “local club pilots only” restriction was in place.
I flew cross country when it was officially allowed, but stayed within Belgium as our borders were still closed. Also on days where clearly there was 100 or 200K potential, we decided to attempt a triangle as a training. All with respect for all the local rules, to not bring any damage to our flying community or our sport in general.

Since the 8th of June, the Belgian government has removed the negative travel advice for all Belgian citizens, although France still kept its borders under strict regulations and entry criteria. By being in France, we obviously ignored the French no-entry rule to foreigners. Once in France, XC flying is allowed.

Our personal decision to pursue this adventure abroad, I believe, is not one that would bring damage to the Belgian paragliding community, or to any of its sites. It was a personal decision, and I think a matter between me and the French authorities.
Of course I fully understand the frustration it brings to people, and the fact for some people this tastes a sour. There is not so much I can do about that now, I can only apologise for the decisions taken, and stress that it was never my intention to damage anyone or anyone’s interests, including my own, in Belgium, for the Belgian flying community or its flying sites.
None of this would alter any of my views that I will continue to fly strictly in line with all flying and other regulations we have in place in Belgium, today or in the future, or in any other country.

I do not expect any of you, in general anyone, or the federation to come to my defence or to explain why I would have done what I have done. It was a personal decision and I will have to deal with the fall out.
If there is anything I can do to help the federations deal with this matter, publish this text or any other, an excuse, on Facebook, or any other medium, let’s discuss, I am more than happy to do anything you think is necessary to put this matter to rest.

Most kind flying regards,
Lode”

Vliegplaatsen Opaalkust gesloten

Een belangrijke mededeling betreffende de vliegplaatsen van CAP BLANC-NEZ (Sangatte , Escalles, Cran-aux-Œufs, la Crèche – alle vliegplaatsen tussen Calais en Boulogne) werd ons opgestuurd door de Franse club Raz’motte.

Ten gevolge van studies van sommige groepen vogelbeschermers zal een besluit genomen worden om deze vogels te beschermen. Dit zal tot gevolg hebben dat het de beoefening van parapente op deze sites sterk beperkt zal worden.

De club die dit beheerde (Paralaile62, die de toegangsbadges afleverde) heeft geen verlenging getekend van de overeenkomst met de publieke beheersautoriteit en eigenaar van de terreinen (Conservatoire du Littoral).

Bijgevolg is het -zonder overeenkomst- nu verboden om parapente te vliegen vanaf deze vier vliegplaatsen.

Er hebben reeds interventies plaats gehad tegenover parapentisten die (zonder het te weten) dit verbod hebben overtreden.

Info : Jean-Pierre Montuelle – Voorzitter club  Raz’motte

Communiqué vliegplaatsen van La Roche

Hallo,

In samenspraak met de gemeentelijke autoriteiten, werden de toegangsbeperkingen tot de vliegplaatsen die beheerd worden door de club La Roch’Ailes, opgeheven. Dit ontslaat ons echter niet om de Covid-19 -regels, die nog steeds van toepassing zijn (onderlinge afstand, aantal personen bij samenscholingen,…) alsook de aanbevelingen van de BVVF (vermijdt begeleiders op de start, blijf niet treuzelen in de voorbereidingszon…), na te blijven leven.

Tot weldra op onze vliegplaatsen of elders.

Hartelijke groeten.

Pascal van La Roch’Ailes

 

Noot van de BVVF: hieronder hebben we een link naar een briefing toegevoegd betreffende vluchten in de onmiddellijke nabijheid van La Roche, absoluut te lezen vooraleer er te gaan vliegen (deze briefing werd door een plaatselijke zweefvliegclub gemaakt en wegens de dringendheid sturen wij u de Franse versie op, die door de illustraties duidelijk genoeg is. Bij twijfel, consulteer de NOTAMS of contacteer het BVVF-secretariaat).

Coord Brief St Hubert Poppy 2020-2

Communiqué PAP vluchten in Frankrijk

Beste BVVF-leden,

Ziehier de voorschriften die het bestuur van de club van “La Pointe” heeft opgesteld op zijn laatste vergadering.

We verwachten een grote toeloop bij het openen van de grenzen en willen hierop anticiperen door in eerste instantie een oproep te doen op de verantwoordelijkheidszin van de piloten.

Wij vragen u dus om de pdf waarvan de link zich hieronder bevindt, goed te lezen en de voorschriften die erin opgenomen te zijn, na te leven.

Preco-D-confinement-PAP-06-06-20

Een vrije vertaling hiervan vindt u hier:

Nota PAP

Op voorhand dank hiervoor.

De BVVF.

Toelating XC-vluchten

Beste leden,

Jullie hebben met ongeduld gewacht, maar hier is eindelijk het langverwachte goede nieuws.

Na lange onderhandelingen met de taskforce en het DGLV, hebben wij het recht om een uitzondering te maken op de NOTAM “VFR FLT SHALL LAND AT DEP AD”.  Kortom, we mogen weer overlandvluchten doen.

Dit alles is het resultaat van veel werk en we moeten vooral Jean-Yves danken, die de uren, doorgebracht in lange vergaderingen om dit resultaat te bekomen, niet geteld heeft.

We willen ook alle piloten bedanken die hun volwassenheid hebben aangetoond door hun respect voor de regels, ingesteld bij het hervatten van de activiteit, en zo een duidelijk en positief signaal afgegeven hebben bij de verschillende actoren in het dossier. Dit gedrag heeft ons erg geholpen bij onze onderhandelingen.

Maar pas op, jullie weten dat de sfeer in België gespannen blijft. Dus verdubbel jullie voorzichtigheid en respecteer de afstandsregels alsook alle andere door de autoriteiten aanbevolen richtlijnen, die nog steeds van toepassing blijven (het dragen van het masker in het openbaar vervoer, social distancing, … ).

Hou er tenslotte rekening mee dat de grenzen gesloten blijven, behalve voor essentiële reizen, zoals beschreven door de autoriteiten

Het Bestuur.

Communiqué vliegplaatsen

Beste piloten,

In deze pandemie-context maken we samen een bijzondere situatie door wat betreft het goede beheer van onze sport.

De vrije vlucht is immers een individuele activiteit die als specificiteit heeft een centraal punt, de startplaats, nodig te hebben om ze te kunnen beoefenen. En om ervoor te zorgen dat alles goed verloopt, moet elke piloot voldoende zelfbeheersing hebben om de officiële aanbevelingen zo goed mogelijk op te volgen.

Toch hebben we allemaal in de afgelopen weken situaties gezien die bijzonder moeilijk te beheersen waren. Gezien vanuit het perspectief van een buitenstaander lijkt onze activiteit op een groepsbijeenkomst, wat niet gemakkelijk te begrijpen is voor bewoners en autoriteiten, terwijl zij nog steeds verhinderd worden om samenkomsten te organiseren. Met verschillende consequenties die zich lieten gevoelen: Beauraing moest worden gesloten, de vliegplaatsen van La Roche worden beperkt in opdracht van de autoriteiten …

Als beheerders van de vliegplaatsen in België willen wij koste wat het kost, zoals u, onze vliegvrijheid behouden. Daarom veroorloven we u onze algemene aanbevelingen en adviezen mede te delen, die gelden tot het einde van deze gezondheidscrisis:

– Om te startplaatsen niet te overbelasten, kom alleen vliegen (geen metgezellen, familie of vrienden);

– Houd de afstand tussen uw woning en de vliegplaatsen redelijk (zie het ministerieel besluit hier onderaan);

– Probeer zo veel mogelijk te voet naar boven te gaan om de parkings niet te vol te laten lopen;

– Scholing is niet toegestaan op de gewone vliegplaatsen maar wel op de leshellingen;

Na de lange onderhandelingen die we hebben gevoerd met de taskforce en het DGLV, hebben we het recht om een uitzondering te maken op de NOTAM “VFR FLT SHALL LAND AT DEP AD”.

Maar pas op, U weet dat de sfeer in België gespannen blijft. Dus wees extra voorzichtig en volg de regels van social distancing op.

Wat betreft dagen met een mogelijke grote toeloop op bepaalde gevoelige vliegplaatsen: de beheerders behouden zich het recht voor om het aantal piloten te beperken via specifieke organisatorische regels (bijvoorbeeld inschrijven in een register en brevetverplichting) als zij dat nodig achten. Deze regels worden dan minstens 2 dagen van tevoren meegedeeld.

Deze aanbevelingen zijn uiteraard van toepassing naast de gebruikelijke maatregelen: :

– Blijf thuis als u ziek bent.

  • Was uw handen regelmatig.
  • – Houd voldoende afstand (1,5 meter) wanneer u buiten bent.
  • – Vermijd handen geven, kussen of knuffelen.
  • – Let op voor risicogroepen.
  • Nies of hoest in de binnenkant van de elleboog.
  • Bedek uw neus en mond met een mondmasker als u de fysieke afstand niet kunt garanderen.
  • – Op drukke plaatsen kan u ook een mondmasker dragen om de anderen te beschermen.

 

Bericht geschreven door de gezamenlijke beheerders van vrije vlucht -vliegplaatsen in België

 

Bijlage

15 MEI 2020. – Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 23 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken

 Art. 3. Artikel 5 van het ministerieel besluit van 23 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, wordt vervangen als volgt:

Worden verboden, behoudens andersluidende bepaling voorzien door dit besluit:
1° de samenscholingen;
2° de privé- en publieke activiteiten van culturele, maatschappelijke, feestelijke, folkloristische, sportieve, toeristische en recreatieve aard;
3° de ééndaagse schooluitstappen;
4° de meerdaagse schooluitstappen;
5° de activiteiten in het kader van jeugdbewegingen, op en vanaf het nationaal grondgebied;
6° de activiteiten van de erediensten.

In afwijking van het eerste lid, worden toegestaan:
– begrafenisceremonies, maar enkel in aanwezigheid van maximaal 30 personen, met een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon en zonder de mogelijkheid van blootstelling van het lichaam;
– burgerlijke huwelijken, maar enkel in het bijzijn van maximum 30 personen;
– religieuze huwelijken, maar enkel in het bijzijn van maximum 30 personen;
– religieuze plechtigheden die zijn opgenomen met de bedoeling ze via alle beschikbare kanalen te verspreiden en die alleen met maximaal 10 personen plaatsvinden, met inbegrip van de personen die voor die opname verantwoordelijk zijn, met het behoud van een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon, en voor zover de plaats van eredienst tijdens de opname voor het publiek gesloten blijft;
– wandelingen en fysieke activiteiten in open lucht die geen fysieke contacten impliceren, alleen of in het gezelschap van personen die onder hetzelfde dak wonen en/of in het gezelschap van maximum twee, steeds dezelfde, andere personen, met respect van een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon;
– regelmatige trainingen en lessen in de buitenlucht die geen fysieke contacten impliceren, in georganiseerd verband, in het bijzonder door een club of een vereniging, met een groep van maximum 20 personen, steeds in de aanwezigheid van een trainer of een meerderjarige toezichter, en met het respect van een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon;
– ritten te paard, en dit enkel met het oog op het welzijn van het dier en met een maximum van drie ruiters.”

Art. 5. Artikel 8 van het ministerieel besluit van 23 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, wordt vervangen als volgt:

De personen zijn ertoe gehouden thuis te blijven. Het is verboden om zich op de openbare weg en in openbare plaatsen te bevinden, behalve in geval van noodzakelijkheid.
Worden onder meer beschouwd als noodzakelijk, verplaatsingen zoals:
– om zich te begeven van en naar de plaatsen waarvan de opening is toegelaten op basis van artikelen 1, 2 en 3;
…”

 

Tijdelijke sluiting La Roche (2 sites)

De club van La Roch’Aile vraagt ons om het volgende bericht door te geven. Hoewel we het jammer vinden dat we onze passie moeten beperken, is het beter om nog een paar weken te wachten dan deze prachtige sites permanent te verliezen.

Hallo allemaal,

In het verlengde van de drukte op de site van Corimont in La Roche afgelopen zondag, en in nauw overleg met de gemeentelijke autoriteiten, hebben wij (de club Laroch’Ailes, beheerder van de site) besloten de Corimont en Maboge te sluiten. Dit met onmiddellijke ingang.

Het gaat hem niet specifiek om de paragliders, alle toeristische activiteiten in de stad La Roche bevinden zich in dezelfde situatie.

Als u van plan bent dit verbod niet na te leven, moet u er rekening mee houden dat 16 politieteams, de cavalerie en een helikopter dit weekend in deze politiezone zullen patrouilleren. Het is dus een heel slecht idee.

Daarna en totdat de lockdown is versoepeld, zal er ongetwijfeld een zeer beperkt gebruik van de site (maximaal 10 personen) ingesteld worden op basis van registratie en met voorrang voor lokale piloten.

Wees geduldig, de situatie verbetert. Gonfleer in uw buurt. Dit zal ongetwijfeld net zo prettig zijn als een glijvluchtje van € 250 (plus de reis) op Corimont of Maboge.

Ik hoop jullie allemaal binnenkort hoog en ver in de lucht te zien.

Groeten,

Voor de Laroch’Ailes-club.
Pascal Lhoas
President.

Coo: vraag van de vliegplaatsbeheerders

Beste  piloten, beste   vrienden,

Eindelijk kunnen we, na een lange lockdownperiode, weer vliegen, weliswaar onder voorwaarden. Het weer is ons gunstig en na zoveel wachten, is het enthousiasme om iedereen terug te zien, legitiem.

Deze lange periode van lockdown betekent ook dat de inwoners van de kleine dorpen in de buurt van onze vliegplaatsen slechts sinds één week terug parapentes beginnen te zien. Ze zijn zelf in lockdown en op deze plaatsen op het platteland betekent dit weinig of geen verkeer, fantastische rust en vooral kinderen die niet in staat zijn geweest om naar school te gaan gedurende 2 maanden. Deze kinderen konden genieten van deze rust en gebrek aan verkeer, wat betekent dat de straat hun speeltuin is geworden…

Dit is met name het geval in het gehucht Ster. Terwijl de bewoners erg blij zijn dat het leven hervat, vestigen ze onze aandacht op het belang van het stapvoets doorrijden van het gehucht Ster. Ten eerste, om de rust van de plaats te behouden en ten tweede om veiligheidsredenen. De weg is smal, de vegetatie hoog en daardoor het zicht beperkt… een kind op een fiets kruisen in een bocht, zou minstens een moment van angst zijn voor iedereen, of erger …

Laten we van deze herstart natuurlijk een moment van plezier maken, maar laten we van dit moment ook een opportuniteit maken om ons respect te tonen voor de mensen die ons verwelkomen. Rij langzaam, begroet de bewoners als je ze ontmoet, wissel enkele woorden, … gebaren van hoffelijkheid die het beste visitekaartje zijn.

De beheerders van de vliegplaats van Coo.

NOTAM verlengd

Zoals gevreesd werd de NOTAM die van toepassing was tot 17 mei verlengd tot 17 juni, waarbij men nog steeds zich moet beperken tot “lokale vluchten”.

Wij betreuren het dat de situatie niet sneller regulariseert maar we vragen u om op de meest verantwoordelijke manier te blijven gedragen.

Natuurlijk moeten we algemene regels van “social distancing” blijven naleven.

Wij danken ook de clubs voor hun inzet op de vliegplaatsen.

NOTAMS:

B2089/20 From: 18 MAY 20 00:00 Till: 17 JUN 20 23:59
Text:COVID-19: VFR FLT ACROSS BELGIAN STATE BORDERS NOT ALLOWED, EXC MAINT FLT AND COMMERCIAL FLT AS DEFINED ON WWW.MOBILIT.BELGIUM.BE (SECTION AVIATION/COVID-19)

B2090/20 From: 18 MAY 20 00:00 Till: 17 JUN 20 23:59
Text:COVID-19: VFR FLT SHALL LAND AT DEP AD, EXC MEDICAL, POLICE, SAR, STATE, MIL, MAINTENANCE, TECHNICAL INSPECTION, COMMERCIAL FLT AS DEFINED ON WWW.MOBILIT.BELGIUM.BE (SECTION AVIATION/COVID-19) AND FLT TO ASSURE FUNCTIONING OF THE STATE

B2091/20 From: 18 MAY 20 00:00 Till: 17 JUN 20 23:59
Text:COVID-19: VFR FLT NOT ALLOWED IN AIRSPACE CLASS C, EXC MEDICAL, POLICE, SAR, STATE, MIL, MAINT, TECHNICAL INSPECTION FLT, FERRY FLT, COMMERCIAL FLT AS DEFINED ON WWW.MOBILIT.BELGIUM.BE (SECTION AVIATION/COVID-19) AND FLT TO ASSURE FUNCTIONING OF THE STATE