Mededeling Marcourt Zuid

Beste vliegvrienden,

Zoals sommigen van jullie al hebben gemerkt, werkt de club Laroch’Ailes aan de opening van een nieuwe vliegplaats. Deze is gericht naar het zuiden met een zeer mooi hoogteverschil en ligt in Marcourt, zeer dicht bij de andere vliegplaats (windrichting O).

Nog niet alles is geregeld, maar we boeken positieve vooruitgang in onze onderhandelingen met de verschillende spelers. Aangezien het gebied zich in een beschermd Natura 2000-gebied bevindt, is een verandering van dit statuut noodzakelijk en zijn we bezig met dit te onderhandelingen. Het is dus een cruciaal tijdstip.

We hopen de vliegplaats in 2022 te openen. Ondertussen vragen we uw geduld om deze geweldige kans tot het openen van wat één van de belangrijkste Belgische vliegplaatsen zou kunnen worden, niet te verknoeien. Tussen nu en de officiële opening zijn slechts een zeer beperkt aantal piloten (minder dan 10) gemachtigd om daar te vliegen met als enige doel het potentieel ervan te bevestigen en de veiligheid ervan na te gaan. We hebben onszelf verboden (het bestuur van Laroch’Ailes die de vliegplaats beheert) om daar te vliegen. Dank om ons te steunen door dezelfde discipline aan de dag te leggen.

We kijken ernaar uit U in 2022, dankzij uw respect voor deze richtlijnen, te verwelkomen op een prachtige nieuwe vliegplaats.

Vriendschappelijke groeten,

Voor de club van Laroch’Ailes, beheerder van de vliegplaatsen van Corimont, Marcourt en Maboge.

De voorzitter, Pascal Lhoas.

Zuid- en toplanding Coo: Rode vlag !

Conform de overeenkomst met de boeren van de landingsplaatsen, zal Louis Neys een rode vlag plaatsen op de zuidlanding van Coo om het verbod op landen op dit terrein, in het hooigras, aan te geven. Dit verbod blijft van kracht zolang de rode vlag daar blijft en totdat het gras gemaaid werd.

Bovenaan wordt ook gevraagd om te gaan landen in de buurt van de toren waar het gras is begraasd door de koeien en NIET te landen in het hoge gras dat zal worden geoogst als hooi.

Dank u om dit verzoek na te leven om zo de verschillende landingen te beschermen.

Theorie-examens op 15 en 29 juni (onder voorbehoud)

Data:  dinsdag 15  juni en dinsdag 29 juni (onder voorbehoud van nieuwe COVID-maatregelen).
Uren: 20:00 – 22:30.

Plaats: «Centrum Sint-Maarten», Veldeke 1 – 1930 Zaventem.
Op het einde van een klein straatje naast een woningblok. Parking op de grote markt.
Het examen zal plaats hebben in de grote zaal.Inschrijven: 5 € op BVVF-rekening BE41 3100 9022 1810 met vermelding
«theorie-examen» + datum en uw e-mailadres voor bevestiging/afgelasting.

U zal een bericht ontvangen om uw deelname te bevestigen als er nog voldoende plaats is, zoniet zal men u eveneens waarschuwen en u een andere datum voorstellen, want het aantal plaatsen is beperkt wegens de COVID-maatregelen.

Met betrekking tot de COVID-19-maatregelen moet u:

– uw eigen stylo meebrengen, er zullen er geen beschikbaar zijn;
– een mondmasker meebrengen en dit dragen vanaf u aan de deur wacht voor de inschrijving;
– de social distancing -regels van 1,5 m respecteren;
– uw handen ontsmetten voor u de zaal binnenkomt (in de inkomhal);
– NIET komen als u zich niet goed voelt, kucht of andere “Corona”-symptomen heeft, we zullen u dan terugbetalen.

Dank om geen risico te lopen om andere vrijvliegers te besmetten.

Opgelet: nieuwe maatregelen leshelling van Han-sur-Lesse

Door Covid (waardoor men niet naar het buitenland kan) en de al wekenlang aanwezige noordoostenwind heeft deze leshelling zeer veel succes gehad.  Vanuit een strikt sportief oogpunt verloopt alles prima tussen piloten.

Maar in het weekend en op feestdagen is de leshelling beperkt tot maximaal 30 personen, waaronder 6 autonome piloten (dus die daar niet met een school aanwezig zijn).

Op zondag 18 april werd dit aantal overschreden en de eigenaars hebben ons duidelijk laten weten dat dit niet meer mag gebeuren, anders wordt de vliegplaats gesloten.

We zijn genoodzaakt om vanaf zaterdag 24 april nieuwe regels in te stellen om deze helling te behouden:

    • 20 plaatsen worden voorbehouden voor 4 scholen.
    • 10 plaatsen zijn nu mogelijk voor autonome piloten, maar enkel als men deze de dag ervoor reserveert. Idealiter zou men zich per smartphone moeten kunnen inschrijven, maar dit staat nog niet op punt. Dus de volgende weken moet u op de vooravond van een weekenddag (zaterdag of zondag) of een feestdag, tussen 18.00 en 20.00 uur, telefoneren naar de vliegplaatsbeheerder Yves Borreman op 0478.25.02.64 om uw plaats voor de volgend dag te reserveren.
    • Er wordt gevraagd om te stoppen met het landen op de weide van de leshelling na een overlandvlucht vanaf Rochefort of Beauraing, en zelfs niet te gaan landen in de buurt van de boerderij van de familie Gourmet.
    • De toegang tot de leshellingweide is voorbehouden aan piloten en is niet toegelaten voor begeleidende bezoekers.

Voertuigen moeten altijd worden geparkeerd na de kleine brug (komende van de vliegplaats), indien nodig langs de grote baan.

Op weekdagen moet men blijven tellen en nooit meer dan 30 personen in de weide hebben.

Dit cijfer van 30 personen werd onderhandeld met de eigenaars, maar dit is een maximum en ze zouden liever veel minder hebben, vandaar deze nieuwe regels.

We zullen de balans opmaken om te zien of de situatie verbetert in de komende weken.

Bedankt voor uw begrip.

De vliegplaatsbeheerder.

Kamperen op de parkeerplaats van Rochefort (en andere vliegplaatsen)

Het Office du Tourisme van Rochefort laat ons weten dat het niet is toegestaan om te overnachten op de parkeerplaats van “Le Rond du Roi” bovenaan de vliegplaats van Rochefort.

Ze melden dat er een parkeerplaats is net voor de camping, die gratis is, en ook in het centrum van Rochefort. Er is ook een uitgeruste campingcarplaats in Han-sur-Lesse, 7,5 € met afvoer, elektriciteit enz.

Ter herinnering: er is een kleine toeristische “trein” die elke dag meermaals langs de parking van de Rond du Roi rijdt en het is dus noodzakelijk om de doorgang vrij te laten zodat hij daar kan keren, dus men moet de voertuigen goed aan de kant parkeren.

En het is natuurlijk verboden om in de velden of weiden te parkeren om zijn uitrusting op te halen, op elke vliegplaats !

We vragen ook om niet wild te gaan kamperen op de parkings van andere BVVF-vliegplaatsen, wat meestal verboden is door de Waalse boscode of de betrokken gemeenten en ons alleen maar in de problemen kan brengen!

Bij voorbaat dank voor het volgen van deze richtlijnen.

Goede vluchten.

Het Bestuursorgaan van de BVVF.

Parking vliegplaatsen van Coo

Gebruik makend van het droge weer, heeft de gemeente de werken hervat op de parking van Ster. De oppervlakte werd verdubbeld, grond met nogal wat stenen werd uitgespreid en aangestampt tot aan de afspanning. Vanaf nu zullen ook busjes diagonaal kunnen parkeren.  De plassen weren opgevuld en er werd terug een laag stenen op de weg naar het bos aangebracht. Bij het begin van de startzones hebben we grote stenen gelegd om auto’s te beletten er te rijden en er het gras op de startplaatsen te beschadigen.

Wij bedanken de gemeente Stavelot, de gemeentelijke arbeiders en Louis Neys voor dit zeer mooie werk !