Vliegplaatsen van de Franse Caps

De overeenkomst voor de vliegplaatsen die zich bevinden op de site van de Caps (Cap Blanc Nez, Cran aux œufs, la Crèche) is op vervaldatum gekomen en in afwachting van vernieuwing door de Conservatoire du Littoral, het Departement (62) en EDEN,  verstrekken wij geen badges meer !

Wij suggereren om de voormalige voorwaarden na te leven (de startplaatsen alsook de sluitingsdata, te weten van 1 februari tot 14 juli voor Blanc-Nez ten noorden van Escalles en van 15 mei tot 15 september voor La Crèche -noord).

Sites du Cap Blanc Nez et de la Crèche (nord)

De vliegplaatsen van de Opaalkust zijn het eigendom van het Conservatoire du Littoral.

De vernieuwing van de overeenkomst met het Conservatoire du Littoral wordt in vraag gesteld door de druk vanwege verschillende biodiversiteitsbehoud- organisaties om het overvliegen van de kliffen van  de Pointe de la Crèche en de Cap Blanc-Nez over een groter gedeelte te verbieden.

In afwachting van grondige wetenschappelijke gegevens over de verstoring van de beschermde vogelsoorten door parapentes tijdens de verschillende nestperiodes, wensen wij onze goede wil te tonen in de huidige onderhandelingen en vooral dat we gevoelig zijn voor het behoud van kwetsbare fauna.

We vragen u dus om niet te gaan vliegen op de vliegplaats van La Crèche ten noorden van “La Pointe” (West-Noordwesten -oriëntatie) en op de Cap Blanc Nez tussen de Cran d’Escalles en Sangatte (deze sector is normaal gezien 6 maanden per jaar toegelaten) en dit tot 31 augustus.

Wij werken eraan opdat deze situatie dit jaar duidelijk wordt, zowel voor het behoud van de beschermde vogelsoorten als voor het parapente-vliegen.

Info: Club Paral’aile 62 (zie links in titels).

Infoborden terrils van Hornu et du Levant

Dag iedereen, de nieuwe infoborden van de terrils van Hornu en Le Levant werden geplaatst. Dank aan Charles Meunier, Valentin Esquenet, François Desmette, Sylvain, Michele Maira, Alain Hottois en Logan.

Alain Grenier.

Mededeling BVVF-Raadsvergadering van 04/11/2019 – MILFAG

Een constructief en bedachtzaam debat betreffende de centrale vraag van het naleven van de Belgische luchtvaartreglementering heeft gedurende deze vergadering plaats gehad.

Tijdens het vliegseizoen 2019 werd een experiment uitgevoerd in de schoot van de Vortex Klub om de mogelijkheid om op werkdagen te vliegen in de MILFAG uit te testen (https://www.vortexklup.be/2018/11/16/milfag-trial-project/).

Deze club heeft voorafgaandelijk een akkoord afgesloten met de militairen enerzijds en met de zweefvliegclubs CNVV (Centre National de Vol à Voile – St Hubert), RBAC (Royal Belgian Air Cadets) en RVA (Royal Verviers Aviation) anderzijds.  Dit akkoord bepaalt een wettelijk kader en een toelating van één jaar. Een klein aantal piloten van deze club hebben gedurende het seizoen 2019 de doenbaarheid om in deze luchtvaartzones op een niet-ambigue manier te vliegen, aangetoond.  Hiervoor waren ze gebonden aan een strikt protocol, moesten ze uitgerust zijn met specifieke instrumenten en live tracks produceren.

De demarches, de contacten, het contract, de uitrustingen en het opvolgen van het strikte naleven van de regels waren het initiatief van de Vortex Klub.

Op termijn is er sprake van dat deze luchtvaartzones eveneens geopend zouden worden aan alle XC-Piloten van de BVVF. Hiervoor werd aan de BVVF voorgesteld de plaats van de Vortex Klub in te nemen om hetzelfde protocol te volgen, uitgerust met dezelfde instrumenten, met live tracks en dezelfde regels te doen naleven door iedereen.

Echter, voor wat betreft het komende vliegseizoen, kan de BVVF het experiment van de Vortex Club niet op een zekere manier verder zetten en uitbreiden door deze akkoorden over te nemen, voornamelijk wegens de volgende redenen:

  • Voor de BVVF is de huidige, moeilijke en prioritaire urgentie, het naleven van de 4500 ft AMSL op werkdagen,
  • De BVVF moet vooreerst de kennis van haar leden verdiepen en hierbij haar autoriteit laten gelden ;
  • De BVVF moet verder bouwen aan tools en structuren om haar autoriteit op al haar leden te kunnen laten gelden (Reglement van inwendige orde, charter…).

Er werd besloten dat de BVVF in de directe toekomst de MILFAG’s niet aan al haar XC-leden kan aanbieden.  Ze steunt en moedigt echter de voortzetting van het MiLFAG-akkoord binnen de Vortex Club aan. De BVVF engageert zich om het MiLFAG-akkoord te kunnen tekenen in de toekomst. Ze zal haar leden op de hoogte houden van het dossier om hen deze dienst zo snel mogelijk te kunnen bieden. Ondertussen bestudeert de Vortex Klub een herziening van de akkoorden, rekening houdend met de motivatie van de piloten en niet hun niveau.

De Commissie Veiligheid en Luchtruim voor de BVVF.

Vliegplaatsen in Marokko gesloten

Op dit ogenblik zijn de sites in de buurt van Marrakech gesloten wegens een dodelijk ongeluk in Aguergour. Hieronder valt ook Mzouda.

Wie wil vliegen kan naar de sites aan de kust en Tafraout. Dit is daar ook niet officieel toegelaten, maar er zijn daar op dit ogenblik geen problemen.

Info: Koen Michiels.

Jachtdata Beauraing

Wij herinneren eraan dat het volgens de Waalse regelgeving verboden is om zich in de bossen te begeven op de dag van de jacht en de dag ervoor.

Ziehier de op dit moment gekende data, ze zijn eveneens aangeduid op grote affiches bij de inkom van het bos, ga steeds de data na (want er kunnen er bijkomen).  Dus:

Woensdag 9 en donderdag 10 oktober.
Dinsdag 29 en woensdag 30 oktober.
Zondag 10 en maandag 11 november.
Maandag 25 en dinsdag 26 november,
Vrijdag 29 en zaterdag 30 november.
Donderdag 12 en vrijdag 13 december.
Zaterdag 21 en zondag 22 december.
Zaterdag 28 en zondag 29 december.

Dank voor het respecteren van deze data om zo de goede relaties met het DNF (bos- en natuurbeheeragentschap) en de jagers te behouden, en het gaat natuurlijk ook over uw veiligheid.