Jachtdata te Coo

Beste leden,

Ziehier de jachtdata voor de vliegplaatsen van Coo in 2021:

19 oktober;
10 november;
30 november;
27 december.

We herinneren u eraan dat volgens de Waalse regelgeving de toegang tot het bos verboden is op de dag van de jacht en de dag ervoor.

Dank om deze data te respecteren.

Info: Louis Neys.

Militaire oefeningen te Elsenborn van 4 tot 8 oktober

Beste leden,

Militaire oefeningen “Close Air Support (CAS)” met gevechtsvliegtuigen (F16) en UAV’s (Raven) zijn gepland in de regio van Elsenborn van 4 tot 8 oktober 2021.

Onnodig te zeggen dat er risico bestaat op aanvaringen indien burgerpiloten in dit gebied vliegen.

Burgerpiloten worden daarom uitgenodigd om de NOTAMs met betrekking tot de betrokken zones op te volgen: EBR-04 (GND-FL170) en TSA-28A/28B (GND-FL105) (zie afbeelding in bijlage): verboden zones voor niet-deelnemers aan de militaire oefening (behoudens toelating).

Opgelet: vliegtuigvuur en artillerievuur met echte munitie + gevechtslaser !

Info : Royal Verviers Aviation – EBTX

Militaire oefeningen met F16’s en UAV’s in de regio’s van Saint-Hubert en Elsenborn van 8 tot 16 september

Militaire oefenvluchten “Close Air Support (CAS)”  met jachtvliegtuigen (F16), lichte vliegtuigen (SF260M) en UAV’s (Raven) zijn voorzien in de regio’s van SaintHubert en Elsenborn van 8 tot 16 september 2021.

Er is gevaar voor aanvaringen als er burgerpiloten in deze zone vliegen. Dezen worden uitgenodigd om de volledige briefing te lezen en regelmatig de NOTAM’s over volgende zones te raadplegen:  TSA 28B en TSA34A/B (GND4500 AMSL), die verboden zijn voor niet-deelnemers (uitgezonderd toestemming).

Volledige briefing: safety-notice_2021-09-08

Info: BE.DTO.120 – ROYAL VERVIERS AVIATION – EBTX

 

GAA-opleiding op zaterdag 11 september

Beste leden,

Er wordt een GAA-opleiding gegeven op zaterdag 11 september door mijzelf (de datum wordt de dag ervoor bevestigd…. als de vliegomstandigheden veelbelovend zijn en er een risico is dat er niemand komt, stellen we het uit).

Aantal beschikbare plaatsen: 10 tot 15.
Taal van de opleiding: Frans.
Geschatte tijd: 2u30 presentatie – 1u30 examen.
Vereisten: BVVF-brevet van XC-Piloot.
Plaats: Klaslokaal “van de parachutisten” op het luchtvaartterrein van Spa Malchamps.
Tijd: 09.00.

Mee te brengen: een laptop/tablet & stylo, kladblad voor het examen (“open-boek” examen). Hier vindt u de opleidingsnotities en de “typische” examenvragen (in het Frans):

https://docs.google.com/presentation/d/1XEAw61ogvYcKm_ioM2pTXKavZUh8m0Ek/edit?usp=sharing&ouid=105490115281073127881&rtpof=true&sd=true

Om uw plaats te reserveren, neem contact met mij op via een privébericht. Wie eerst komt, eest maalt. Andere opleidingen zullen in de min of meer nabije toekomst worden gegeven.

Olivier Georis (olivier.georis@skynet.be).

GEVAAR te Spa/Francorchamps (Coo) dit weekend !

Overvluchten op lage hoogte van F16’s tot 5 zeemijl dus 9,26 km van het racecircuit en de installatie van een gereserveerde zone (TSA) boven het circuit (1 zeemijl dus 1,852 km errond) voor andere vluchten (filmopnames, politie, …) van vandaag tot zondag. Ziehier de betreffende NOTAMS:

B4599/21
Coord: 5027N00558E
From: 2108271030 Till: 2108291300
Schedule: 27 1030-1100, 29 1230-1300
Text: FLY-BY WITH 1 F-16 WILL TAKE PLACE OVER SPA/FRANCORCHAMPS, PSN 502640N 0055755E RADIUS 05NM.
EXCEPTIONS CAN BE GRANTED FOR THEUX(EBTX) AND SPA(EBSP) AS PER NOTAM ‘INONDATIONS’ –
ACT AT EBSP, EBTX ONLY CIRCUIT AND PJE RADIUS 03NM ACCEPTED.
NO OTHER EXCEPTIONS ALLOWED
Lower: GND Upper: 2000FT AGL

B4659/21
Coord: 5026N00558E
From: 2108261530 Till: 2108291800
Text: TEMPO SEGREGATED AREA (TSA) ESTABLISHED 502611N 0055817E
RADIUS 1NM OVER THE RACE TRACK OF THE GP FORMULE 1 RESERVED FOR AERIAL FILMING WITH OO-HCE, OO-HCZ, OO-HCA, STATE, MEDICAL FLT, POLICE REMOTED PILOT AIRCRAFT SYSTEMS.
ALL OTHER ACFT REG AND TYPES AND REMOTELY PILOTED ACFT SYSTEM (RPAS) FLT PROHIBITED
Lower: GND Upper: 3500FT AMSL

Vliegverbod op 7-Meuses van 1 tot 3 september

Beste leden,

Een poltieverordening van de gemeente Profondeville laat ons weten dat er werken zullen zijn met behulp van helikopters om antennes van de RTBF te vervangen: Arrêté de Police.

Om die reden zal de toegang tot de vliegplaats verboden zijn van 1 tot 3 september 2021.

Iedere inbreuk op dit verbod zal door de politie geverbaliseerd worden en zou een catastrofe zijn voor onze relaties met de gemeente, die eigenaar is van de start en er ons laat vliegen.

Dank dus om dit verbod strikt na te leven.

De BVVF.

Nieuw wereldrecord voor Jochen !

Nu 13 augustus vloog onze landgenoot et BVVF-lid Jochen Zeischka een nieuw wereldrecord deltavliegen te Saint André les Alpes in Frankrijk.

Het betreft een snelheidsrecord over een driehoek van 50 km, en hij haalde een gemiddelde van 59,61 km per uur, hiermee het oude record van 48,84 km spectaculair verbeterend.

Dit record moet nog wel formeel goedgekeurd worden door de FAI maar aangezien Jochen ook al het wereldrecord over 25 km driehoek in zijn bezit heeft, mogen we aannemen dat dit slechts een formaliteit zal zijn.

Onze hartelijke felicitaties aan Jochen !

Beauraing: vraag uw Flycard aan !

Hallo allemaal

Ondanks een meer dan positieve balans hebben we een nieuwe sluitingsdreiging ontvangen met betrekking tot de vliegplaats van Beauraing.

Hoewel het probleem strikt genomen niet te wijten is aan de weinige piloten die nog steeds zonder flycard verschijnen, kunnen we ze niet goed informeren over de voortdurend evoluerende maatregelen en richtlijnen die we voor deze vliegplaats nemen, als ze niet in het bezit zijn van deze toestemming.

We hebben tot nu toe blijk gegeven van ruimdenkendheid met de aanvragers, maar ook van geduld en diplomatie met anderen…

Wil je te Beauraing vliegen? Doe uw aanvraag en volg de procedure. (Aanvraag richten naar Beauraing@fbvl.be).

De impact van de eerste sluiting van Beauraing vorig jaar had een directe impact op de vliegplaats van Rochefort door de toename van het aantal piloten aldaar. Beauraing verliezen is Rochefort verliezen op de lange termijn.

Als je ons wilt helpen deze vliegplaatsen te behouden, volg de regels dan AUB!

Bij voorbaat dank

Voor de club, het beheerscomité

Stéphane De Roover

Mededeling Marcourt Zuid

Beste vliegvrienden,

Zoals sommigen van jullie al hebben gemerkt, werkt de club Laroch’Ailes aan de opening van een nieuwe vliegplaats. Deze is gericht naar het zuiden met een zeer mooi hoogteverschil en ligt in Marcourt, zeer dicht bij de andere vliegplaats (windrichting O).

Nog niet alles is geregeld, maar we boeken positieve vooruitgang in onze onderhandelingen met de verschillende spelers. Aangezien het gebied zich in een beschermd Natura 2000-gebied bevindt, is een verandering van dit statuut noodzakelijk en zijn we bezig met dit te onderhandelingen. Het is dus een cruciaal tijdstip.

We hopen de vliegplaats in 2022 te openen. Ondertussen vragen we uw geduld om deze geweldige kans tot het openen van wat één van de belangrijkste Belgische vliegplaatsen zou kunnen worden, niet te verknoeien. Tussen nu en de officiële opening zijn slechts een zeer beperkt aantal piloten (minder dan 10) gemachtigd om daar te vliegen met als enige doel het potentieel ervan te bevestigen en de veiligheid ervan na te gaan. We hebben onszelf verboden (het bestuur van Laroch’Ailes die de vliegplaats beheert) om daar te vliegen. Dank om ons te steunen door dezelfde discipline aan de dag te leggen.

We kijken ernaar uit U in 2022, dankzij uw respect voor deze richtlijnen, te verwelkomen op een prachtige nieuwe vliegplaats.

Vriendschappelijke groeten,

Voor de club van Laroch’Ailes, beheerder van de vliegplaatsen van Corimont, Marcourt en Maboge.

De voorzitter, Pascal Lhoas.