Jacht te Prayon

Opgelet: er is een jachtpartij voorzien op 19 oktober te  PRAYON, er dus niet gaan vliegen op 18 en 19 oktober…  laten we dit naleven voor de goede verstandhouding en  het voortbestaan van de vliegplaats, te meer dat er een goede NO-wind voorspeld wordt voor donderdag.

Een andere te onthouden datum: 13/12/18, dus niet vliegen op 12 en 13 december 2018.

Info: Geoffrey Salmon.

Jacht te Coo

Jacht te Coo op dinsdag 16 oktober, geen toegang tot de startplaatsen op maandag 15 en dinsdag 16 oktober.

Er zullen waarschijnlijk nog data volgen voor deze vliegplaats in een later bericht.

 

Jachtdata te Rochefort

Jachtdata te Rochefort (toegang verboden tot het bos, wegen kunnen afgesloten zijn):

Zondag 21 oktober
Zondag 4 november
Zondag 2 december
Donderdag 27 december

Deze data worden uitsluitend ter indicatieve titel gegeven en houden geen verantwoordelijkheid in van het DNF of de BVVF. Men moet zich steeds verlaten op de rode affiches aan de inkom van het bos.

Het DNF vraagt om er ook de dag ervoor niet te gaan vliegen, dit is normaal gezien verboden.

Jachtdata te Beauraing

Jachtdata te Beauraing in de onmiddellijke nabijheid van de start (toegang verboden tot het bos, wegen kunnen afgesloten zijn):

Zondag 13 oktober
Maandag 29 oktober (start toegankelijk, niet naar Beauraing toe vliegen)
Woensdag 31 oktober
Zaterdag 3 november
Zondag 11 november
Donderdag 29 november
Zaterdag 1 december
Dinsdag 11 december
Woensdag 12 december (start toegankelijk, niet naar Beauraing toe vliegen)
Donderdag 20 december

Deze data worden uitsluitend ter indicatieve titel gegeven en houden geen verantwoordelijkheid in van het DNF of de BVVF. Men moet zich steeds verlaten op de rode affiches aan de inkom van het bos.

Het DNF vraagt om er ook de dag ervoor niet te gaan vliegen, dit is normaal gezien verboden.

 

Ernstig ongeval in Coo

Op vrijdag 14/9 heeft zich in Coo een ernstig ongeval voorgedaan. Aangezien we hier veel vragen over krijgen, hebben we besloten om de informatie die we tot nu toe hebben te publiceren.
Hou er aub rekening mee dat we niet kunnen garanderen dat deze informatie volledig accuraat is, ook al komt onze informatie uit betrouwbare bron

Op 14 oktober werd door S.E. parapente les gegeven in Coo aan S.A. De les startte op de west-start in Coo, op een dag met af en toe een stevige bries die ook regelmatig naar het noorden draaide.

De regels van de BVVF zijn duidelijk: er moet een gebrevetteerde (Hulp)Monitor aanwezig zijn op de start én op de landing en de leerling moet verzekerd zijn tegen mogelijke ongevallen en de Monitor voor zijn verantwoordelijkheid als lesgever.

S.E. is geen erkende BVVF-Monitor, bezit niet over een ander parapente-instructeursbrevet, de condities waren niet aangepast aan het niveau van de leerling, er was geen (Hulp-)Monitor aanwezig op de landing en er is geen verzekering afgesloten via de BVVF.

S.A., het slachtoffer, zou hiervan niet op de hoogte geweest zijn.
Volgens aanwezigen waren het geen condities om een leerling te doen vertrekken. S.E. was toch vastberaden om les te geven, zelfs nadat een andere piloot hem dit afgeraden had.

S.A. is zelfstandig moeten landen en kwam terecht tegen de ronddraaiende messen van een tractor die hooi aan het maaien was. Een helikopter is moeten uitrukken om het slachtoffer met spoed naar het ziekenhuis over te vliegen, waar zijn linkerbeen geamputeerd werd.

Onze gedachten gaan eerst en vooral uit naar het slachtoffer van dit verschrikkelijke ongeval.

Ondertussen zijn we ook begonnen met de analyse van dit ongeval. Het lijkt erop dat er een heel aantal regels niet gerespecteerd zijn en dat kan niet door de beugel.

De Raad.

Parapente op TV EEN op 29/9

We hebben enkele weken terug opnames gemaakt met het productiehuis van TV EEN. We boden de BV’s een eerste kennismaking met onze sport aan, ze konden zelf ook eens groundhandlen. Op het eind van de dag konden ze meevliegen in duo.

Zaterdag aanstaande 29 sept omstreeks 20u10 worden de opnames uitgezonden op TV Eén in het programma “Weg zijn wij”.

Rudi, Team AirXperience

 

Belangrijke informatie vliegplaats van Zuydcoote

Hieronder de vertaling van een mededeling van de Franse club die zich met deze vliegplaats bezig houdt.

Hierna volgt een belangrijke mededeling betreffende de vliegplaats van Zuydcoote, waar er een zekere vorm van wildvliegen plaats heeft met veel Belgische en Franse piloten. Wij ( = Club Razmotte ) hebben drie dagen geleden deel genomen aan een vergadering met het gemeentebestuur van Zuydcoote ten gevolge van vele overtredingen.

We onderhandelen op dit ogenblik over een officiële soaring-vliegplaats, maar vooreerst moet de reglementering nageleefd worden. Op voorhand dank.

Hartelijke groeten, Jean-Pierre Montuelle, lid bestuur Razmotte.

BELANGRIJKE INFORMATIE VLIEGPLAATS VAN ZUYDCOOTE ( FRANKRIJK)

Belgische en Franse parapentisten weden gecontroleerd en geverbaliseerd door de toezichters van het kustgebied en de Gendarmerie.

De gemeente Zuydcoote (die het strand beheert) en het “Conservatoire du Littoral” (beheerder van de duinen)  herinneren eraan dat parapente verboden is tussen Zuydcoote en Bray-dunes  :

1)    De « Dune Marchand » is een beschermd natuurgebied dat verboden is voor sportactiviteiten, het is een kwetsbaar gebeid dat moet gevrijwaard worden.

2)      Het strand zelf is een publiek toegankelijke plaats maar is GEREGLEMENTEERD. De gemeenteraad nam een gemeentelijk besluit om parapente te verbieden op het strand aan de kant van de Dune Marchand.

3)      Overtreders zullen systematisch bestraft worden.

Sommigen hebben gedacht dit te kunnen betwisten bij de gemeente door te verwijzen naar het bestaan van een officiële FFVL-vliegplaats te Zuydcoote. Deze vliegplaats bestaat inderdaad, maar is strikt voorbehouden voor de lier en het voertuig van de club RAZMOTTE en voor vluchten boven het strand zelf (tenminste die op lage hoogte).

Nochtans begrijpen de plaatselijke autoriteiten de verzuchtingen en zijn ze trouwens niet gekant tegen de beoefening van parapente. De strand-/duinvluchten zullen dus GETOLEREERD worden, in eerste instantie in het duinengebied voor het maritiem ziekenhuis dat ten westen van het ponton van Zuydcoote ligt. De club Razmotte en het gemeentebestuur moeten mekaar snel ontmoeten om een vliegplaats op deze plaats officieel te openen (of niet !). In de tussentijd za het gedrag van de parapentisten van nabij geobserveerd worden en zal er hiermee rekening gehouden worden tijdens de onderhandelingen…

De club Razmotte rekent dus op de burgerzin en het verantwoordelijkheidsgevoel van alle parapentisten ! Vliegplaatsen zijn niet dik gezaaid in onze streek en de beoefening van onze sport is erg fragiel !

Bij voorbaat dank.