Toplandingen op de Corimont

Sinds het begin hebben we de gewoonte om te landen bovenaan de Corimont, in één van de weiden die langs de toegangsweg liggen. Dar gebeurde met de zwijgende toestemming van de landbouwers, die er zich tot vandaag nooit over beklaagd hebben – behalve dat ze het “spijtig vonden” dat er blijkbaar waren die over de afsluitingen klauterden in plaats van even om te lopen via de afsluiting.

Jammer genoeg voor ons zullen deze twee weiden dit jaar verbouwd worden. Toeval of gevolg van sommige gedragingen ? Ik weet het niet.

Hoe dan ook is het vanaf nu verboden om er te landen (dank u om niet te proberen te landen op het kleine strookje gras dat overblijft, de minste windstoot kan u in de gewassen doen belanden).

Anderzijds herinner ik u er aan dat toplandingen op de start nog steeds toegelaten zijn (met respect voor de mensen en het materiaal dat er zich bevindt), een aanvliegzone werd hiervoor zelfs vrijgemaakt.

Dank voor uw medewerking om deze regels na te leven, en om bij te dragen aan het doen respecteren ervan bij diegenen die geen kennis genomen hebben van dit bericht !

Pierre-Eric Leclercq

Vliegplaatsen Opaalkust: toegangsbadge

Een nieuwe overeenkomst werd afgesloten voor de beoefening van parapente voor de site van de Caps op de Opaalkust (La Crèche, le Cran aux Œufs, le Blanc-Nez).

Deze overeenkomst is het resultaat van het lange werk van het team van Paral’Aile 62 met de plaatselijke besturen (Eden 62, Conseil Général du Pas-de-Calais, Conservatoire du Littoral…) en de vogeldeskundigen.

De toegang tot deze vliegplaatsen is vanaf nu gereglementeerd en enkel toegestaan voor de houders van een badge. Deze badge moet getoond kunnen worden aan de leden van de club die deze vliegplaatsen beheert en/of aan de gemachtigde opzichters die moeten toezien op de betreffende natuurgebieden.

Om een badge op naam te krijgen, moet men zich (gratis) inschrijven bij de club Paral’Aile 62 en een aanvraag invullen en terugsturen (u kan deze downloaden op de website http://vol.libre.free.fr/b1creche.htm ) samen met een verzekeringsbewijs (burgerlijke aansprakelijkheid) naar paralaile62@gmail.com .

Aanvragen zijn enkel mogelijk per e-mail, er zal niets per post verstuurd worden. Onvolledige aanvragen zullen niet behandeld worden.

(Een scan van de BVVF-lidkaart, die uit het hoesje gehaald wed en opengeplooid werd om zo de twee kantene rvan te copiëren, wordt aanvaard – Nota van de BVVF).

Deze badge is geen definitieve en kan door de disciplinaire commissie ingetrokken worden bij niet-naleving van de vliegplaatsreglementen. De club zal controles doen en zal de gemachtigde opzichters (Eden 62, Conservatoire du Littoral) oproepen indien er problemen zijn.

Het overleven van onze vliegplaatsen is de zaak van allen en we danken u om deze reglementen na te leven zodat we ALLEN kunnen blijven vliegen op onze mooie vliegplaatsen van de Opaalkust.

Goede vlucht en tot binnenkort op onze vliegplaatsen !

De club Paral’ailes 62