BEAURAING: OPGELET MILITAIRE OEFENING !

De luchtmacht heeft ons per telefoon gewaarschuwd dat er vandaag heel druk vliegverkeer zal zijn van jachtvliegtuigen vlak boven en ten zuiden van de vliegplaats van Beauraing vanaf 250 ft/AGL (75 m/grond !) vandaag, speciaal tussen 15 en 16 u lokale tijd (LFA01 tot LFA07 zones geactiveerd door NOTAM). Ze vragen met aandrang om tijdens hun activiteit niet in deze zones te vliegen.

Overigens beslaan deze zones vrijwel heel de Ardennen en dus ook Rochefort en Prayon…

Dank om deze vraag te respecteren in het belang van uw veiligheid, die van de piloten van de luchtmacht, onze relaties met de luchtmacht en het overleven van de vliegplaats !

Geef de boodschap door per telefoon, radio en op de vliegplaats zelf AUB !

Dank u.

Herhaling Beauraing

We hebben nogal wat negatieve echo’s gehoord over ongepast gedrag van piloten op de vliegplaats van Beauraing.

Daarom hierna enkele van de absoluut na te leven regels op deze vliegplaats:

– Het is verboden om de aanpalende huizen en speciaal het huis dat in het verlengde van het landingsveld ligt, te overvliegen.

– Verplichting om in de tweede helft (dus de helft die het verst verwijderd is van de start !) te landen.

– Verplichting om het infobord te lezen en/of te weten wat erop staat (de moedige piloten die opmerkingen durven te maken zijn verwonderd over de onwetendheid (slechte wil ?) van de piloten aan wie de opmerkingen gericht werden).

– Het Pilotenbrevet en een goede starttechniek zijn vereist om op deze vliegplaats te vliegen, er zijn soms piloten die hun scherm niet beheersen, met gevaarlijke starts en landingen die in de tuinen van de omwonenden eindigen…
– Overigens vragen piloten om op te letten met sigaretten: indien u het niet kan laten, rook dus achter de start om uw as niet op de schermen te laten belanden (wind) en gooi (uiteraard) uw peuken niet op de grond, u bent in een bos !

In het belang van het voortbestaan van de vliegplaats, die al meerdere keren aan een zijden draadje heeft gehangen, danken wij u om deze regels (en de andere die op het bord beschreven staan), strikt na te leven en te doen naleven bij uw pilotenvrienden.

Overland vanaf Coo: opgelet !

Beste piloten, Louis Neys, bij iedereen goed bekend, vraagt on de volgende mededeling te doen op vraag van de parachutisten van Spa La Sauvenière.

Inderdaad, hoewel de zone van 2 zeemijlen rondom het vliegveld van SPA niet verboden is, herhalen wij u eraan dat het een D-zone is (Danger zone), en dat men dus zoveel mogelijk moet vermijden om deze te doorvliegen, vooral als de parachutisten er actief zijn. Het gaat hier over de veiligheid van allen en onze vrienden parachutisten zullen er ons dankbaar voor zijn. Een goed visueel herkenningspunt in het oosten is het autorencircuit van Spa-Francorchamps, die daarenboven een vrijwel gegarandeerde thermiekbron is. Bij het circuit aangekomen, vlieg je naar het noorden, waarbij je de snelweg op je linkerkant houdt.

Om er langs het westen langs te komen, moet men mikken op de industriële ten westen van de stad van Spa door er de N686 op je rechterkant te houden. Zodra je op de kam van Balmoral bent, blijf dan ten noorden van de N629.

Deze omwegen zijn makkelijk te realiseren na het verlaten van de eerste thermiek na uw start.

Zie plannetje: Spa

Evenementen te Boom

De volgende evenementen, die een impact hebben op de beschikbaarheid van de leshelling, zullen plaats hebben te Boom in De Schorre:

29/4 + 1/5: Spartacus Run (opbouwperiode: 17/4-5/5). Toegankelijk vanaf 4/5.

13/5: Xtreme Xperience (opbouwperiode: 8/5-16/5). Toegankelijk vanaf 14/5.

20/5: Schorremorrie (niet toegankelijk op 19 en 20/5).

20-29/7: Tomorrowland (niet toegankelijk van 14 juni tot 14 augustus).

De werken die aangekondigd werden voor april zullen echter hoogstwaarschijnlijk pas in september gebeuren.

 

Uitnodiging

Uitnodiging om deel te nemen aan een BVVF-werkgroep

Beste lid, goeiedag.

Zoals aangekondigd tijdens de AV, gaan we een werkgroep oprichten om de voor- en nadelen van een lidgeldverhoging te evalueren alsook de manier bekijken hoe deze in voege te brengen.

Vooreest moeten we onze leden beter leren kennen om een goede beslissing te kunnen nemen.

We moeten weten waar ze vliegen, hoe vaak, enz… Hiervoor moeten we een gemakkelijke en efficiënte vragenlijst naar onze leden sturen, om het best mogelijke overzicht te krijgen over hun activiteiten.

De eerste vergadering is voorzien op 22/03/2018. Hier zal de groep samengesteld worden, men zal er zijn mening over het onderwerp kunnen geven en de enquête voorbereiden die naar alle leden zal opgestuurd worden.

Een tweede vergadering op 26/04/2018 zal dienen om de ontvangen antwoorden te analyseren.

De vergaderingen zullen plaats hebben te Zaventem, Veldeke 2.

Het is dus van belang dat de leden deelnemen aan de werkgroep. Het is cruciaal voor de federatie want het gaat over haar fondsen en kennis over haar leden. Als u niet in staat bent de verplaatsing te maken om deel te nemen aan de werkgroep, spreek er dan over rondom u en moedig de mensen aan om de enquête in te vullen.

We hopen op uw inzet voor uw federatie.

Dank om ons per mail te informeren over uw aanwezigheid op info@bvvf.be

Werken leshelling Boom maart en april

In de maanden maart en april 2018 vinden er opnieuw werken plaats aan de Deltahelling in De Schorre. We spreken deze keer over de WNW-zijde, oftewel het stuk waar hoofdzakelijk de mountainboarders actief zijn.

Gelieve er dus mee rekening te houden dat er gedurende deze maanden veel rollend materieel en andere werktuigmachines aan de Deltaweide/de voet van de helling/de rechterzijde van de helling aanwezig zullen zijn.

In principe kunnen onze activiteiten dus wel doorgaan in die maanden, maar probeer dit zelf goed in te schatten.

Info: PCR De Schorre.