Belangrijke informatie vliegplaats van Zuydcoote

Hieronder de vertaling van een mededeling van de Franse club die zich met deze vliegplaats bezig houdt.

Hierna volgt een belangrijke mededeling betreffende de vliegplaats van Zuydcoote, waar er een zekere vorm van wildvliegen plaats heeft met veel Belgische en Franse piloten. Wij ( = Club Razmotte ) hebben drie dagen geleden deel genomen aan een vergadering met het gemeentebestuur van Zuydcoote ten gevolge van vele overtredingen.

We onderhandelen op dit ogenblik over een officiële soaring-vliegplaats, maar vooreerst moet de reglementering nageleefd worden. Op voorhand dank.

Hartelijke groeten, Jean-Pierre Montuelle, lid bestuur Razmotte.

BELANGRIJKE INFORMATIE VLIEGPLAATS VAN ZUYDCOOTE ( FRANKRIJK)

Belgische en Franse parapentisten weden gecontroleerd en geverbaliseerd door de toezichters van het kustgebied en de Gendarmerie.

De gemeente Zuydcoote (die het strand beheert) en het “Conservatoire du Littoral” (beheerder van de duinen)  herinneren eraan dat parapente verboden is tussen Zuydcoote en Bray-dunes  :

1)    De « Dune Marchand » is een beschermd natuurgebied dat verboden is voor sportactiviteiten, het is een kwetsbaar gebeid dat moet gevrijwaard worden.

2)      Het strand zelf is een publiek toegankelijke plaats maar is GEREGLEMENTEERD. De gemeenteraad nam een gemeentelijk besluit om parapente te verbieden op het strand aan de kant van de Dune Marchand.

3)      Overtreders zullen systematisch bestraft worden.

Sommigen hebben gedacht dit te kunnen betwisten bij de gemeente door te verwijzen naar het bestaan van een officiële FFVL-vliegplaats te Zuydcoote. Deze vliegplaats bestaat inderdaad, maar is strikt voorbehouden voor de lier en het voertuig van de club RAZMOTTE en voor vluchten boven het strand zelf (tenminste die op lage hoogte).

Nochtans begrijpen de plaatselijke autoriteiten de verzuchtingen en zijn ze trouwens niet gekant tegen de beoefening van parapente. De strand-/duinvluchten zullen dus GETOLEREERD worden, in eerste instantie in het duinengebied voor het maritiem ziekenhuis dat ten westen van het ponton van Zuydcoote ligt. De club Razmotte en het gemeentebestuur moeten mekaar snel ontmoeten om een vliegplaats op deze plaats officieel te openen (of niet !). In de tussentijd za het gedrag van de parapentisten van nabij geobserveerd worden en zal er hiermee rekening gehouden worden tijdens de onderhandelingen…

De club Razmotte rekent dus op de burgerzin en het verantwoordelijkheidsgevoel van alle parapentisten ! Vliegplaatsen zijn niet dik gezaaid in onze streek en de beoefening van onze sport is erg fragiel !

Bij voorbaat dank.

 

Beschikbaarheden leshelling Boom

Tussen 10 en 18 september heeft de opbouw en afbraak van het event THX ville op de leshelling plaats.

Op 23 september is er een evenement van Wolvenberg op de leshelling tussen 13 en 17 u.

En op 20 oktober is het superprestige in de  Schorre, die dag zal het domein niet vrij toegankelijk zijn voor publiek.
Voor de bouw en afbraak van het parcours zal de deltahelling in gebruik zijn van 15 tot en met 24 oktober.

In deze periodes kan er niet gevolgen worden op de leshelling.

Info: PCR De Schorre

Nieuwe regels Dolomieten

Volgend bericht werd ons overgemaakt door de Italiaanse vrije vlucht federatie (FIVL):

201808 dolomites channel 8-16 eng ita

Nieuw is dat het nu verplicht is te vliegen met een radio op kanaal PMR 8-16 (kanaal 8 en subkanaal 16 ), die uitsluitend gebruikt wordt voor veiligheidsmededelingen, dus niet op dezelfde radio die gebruikt voor andere communicatie (in dat geval heeft u er twee nodig). PMR-radio’s zijn erg goedkoop, gemakkelijk en gebruik en legaal.

Bij helikopterinterventies zal men u op deze frequentie waarschuwen en alle piloten die zich in de betreffende zone bevinden moeten dan deze verlaten, en alle starts in deze zone moeten opgeschort worden.

Men mag deze frequentie in geen geval gebruiken om zelf communicatie te voeren behalve als u een reddingsoperatie moet coördineren.

Gebruik dit kanaal echter niet voor noodoproepen, maar bel noodnummer 112 op uw telefoon. Er is een gratis APP beschikbaar voor Androïd en IOS dat u toelaat 112 te bellen en tegelijkertijd uw GPS-coördinaten te sturen, deze heet “112 Where ARE U”, u kan deze vinden in de appwinkels.

Info: Rodolfo Saccani, veiligheidscommissaris van de FIVL.

Landingen Coo

Volgend bericht werd ons doorgestuurd door Louis Neys. Dank om hiermee rekening te houden.

“Meneer Wansard vraagt om niet langer te landen in zijn grote weide bij de dijk. Noteer dat dit geen officiële landing was (is). Ze wordt gebruikt door diegenen die heel veel dorst hebben, wat niet ons geval is. Pèpère . ”

Zie plan op : Verboden landingszone

 

Tijdelijke voorbehouden zone rond Innsbruck op 12 en 13 juli

Er zal een TRA met een straal van 30 NM (+/- 55 km) ingesteld worden rond de stad van Innsbruck in Oostenrijk (TRA overlapt ook een deel van Duitsland). Parapente en deltavliegen zullen streng verboden zijn in deze zone op 12 en 13 juli en dit gedurende de hele dag.

Volgens een laatste bericht zouden de Italiaanse autoriteiten echter geen zone instellen aan hun kant van de grens.

Aankondiging Oostenrijk: https://www.austrocontrol.at/jart/prj3/austro_control/data/dokumente/LO_SUP_2018_04_en_2018-07-02_1007193.pdf

Aankondiging Duitsland:  https://www.dhv.de/fileadmin/user_upload/files/2018/sicherheit/NfL_1-1359-18_RMZ_TMZ_Mittenwald.pdf

Informatie:  Karl Slezak, DHV e.V. – Deutscher Gleitschirmverband und Drachenflugverband

BEAURAING: OPGELET MILITAIRE OEFENING !

De luchtmacht heeft ons per telefoon gewaarschuwd dat er vandaag heel druk vliegverkeer zal zijn van jachtvliegtuigen vlak boven en ten zuiden van de vliegplaats van Beauraing vanaf 250 ft/AGL (75 m/grond !) vandaag, speciaal tussen 15 en 16 u lokale tijd (LFA01 tot LFA07 zones geactiveerd door NOTAM). Ze vragen met aandrang om tijdens hun activiteit niet in deze zones te vliegen.

Overigens beslaan deze zones vrijwel heel de Ardennen en dus ook Rochefort en Prayon…

Dank om deze vraag te respecteren in het belang van uw veiligheid, die van de piloten van de luchtmacht, onze relaties met de luchtmacht en het overleven van de vliegplaats !

Geef de boodschap door per telefoon, radio en op de vliegplaats zelf AUB !

Dank u.

Herhaling Beauraing

We hebben nogal wat negatieve echo’s gehoord over ongepast gedrag van piloten op de vliegplaats van Beauraing.

Daarom hierna enkele van de absoluut na te leven regels op deze vliegplaats:

– Het is verboden om de aanpalende huizen en speciaal het huis dat in het verlengde van het landingsveld ligt, te overvliegen.

– Verplichting om in de tweede helft (dus de helft die het verst verwijderd is van de start !) te landen.

– Verplichting om het infobord te lezen en/of te weten wat erop staat (de moedige piloten die opmerkingen durven te maken zijn verwonderd over de onwetendheid (slechte wil ?) van de piloten aan wie de opmerkingen gericht werden).

– Het Pilotenbrevet en een goede starttechniek zijn vereist om op deze vliegplaats te vliegen, er zijn soms piloten die hun scherm niet beheersen, met gevaarlijke starts en landingen die in de tuinen van de omwonenden eindigen…
– Overigens vragen piloten om op te letten met sigaretten: indien u het niet kan laten, rook dus achter de start om uw as niet op de schermen te laten belanden (wind) en gooi (uiteraard) uw peuken niet op de grond, u bent in een bos !

In het belang van het voortbestaan van de vliegplaats, die al meerdere keren aan een zijden draadje heeft gehangen, danken wij u om deze regels (en de andere die op het bord beschreven staan), strikt na te leven en te doen naleven bij uw pilotenvrienden.