Jachtdata Beauraing

Er zullen klopjachten georganiseerd worden volledig rondom de startplaats van Beauraing op de volgende data (en zoals de wet het voorziet is de toegang tot het bos eveneens verboden de dag voor deze data).

Het zijn er niet veel, dus moeten ze absoluut gerespecteerd worden:

Maandag 10 oktober (en dus eveneens zondag 9 oktober) ;

Zaterdag 5 november (+ vrijdag 4 november) ;

Donderdag 24 november( + woensdag 23 november) ;

Zondag 18 december (+ zaterdag 17 december).

Deze data worden uitsluitend gegeven ten informatieve titel en houden geen verantwoordelijkheid in van de BVVF of het DNF. De geïnteresseerde personen moeten zich steeds houden aan de affiches aan de inkom van het bos (rode affiches die in het bos geplaatst worden conform de Waalse regelgeving van 29 februari 1996).

 

Oproep politie Coo

Voor alle piloten die gaan vliegen te Coo, gelieve onderstaand bericht, dat door de plaatselijke Politie naar Louis Neys werd gestuurd, ter harte te nemen om (mogelijks voor ons zeer vervelende of nog ergere) problemen te voorkomen. Dank u.

 

Meneer de Voorzitter,

Ik werd gecontacteerd door meerdere bewoners van het dorp van Ster, die klaagden over de overdreven snelheid van de bezoekers van uw parapente-club.

Zoals ik u heb gezegd tijdens ons telefoongesprek, wens ik dat u de bestuurders die naar de vliegplaats rijden, bewust zou maken om op een verantwoordelijkere manier te rijden.

U moet weten dat het dorp van Ster bewoond wordt door een behoorlijk aantal families en dat de kinderen er in alle veiligheid moeten kunnen spelen.

Daarenboven zijn er ook veel wandelaars en fietsers in het dorp.

Indien we geen verbetering merken, zullen wij maatregelen moeten nemen om de veiligheid van de inwoners van het dorp te garanderen.

 

 

 

 

Sluitingen vliegplaatsen Nord – Pas de Calais (Frankrijk)

Opening van de jachtperiode in de regio Nord – Pas de Calais

Opening van de jacht op zondag 18 september 2016.

Absoluut na te leven regels om onze vliegplaatsen te vrijwaren

Parapente verboden op zondag op de vliagplaatsen van La Comté, van Dannes en van Licques.

Op de vliegplaats van Frencq is parapente verboden op zondagen van 18 septembre tot 23 oktobre 2016  (klopjacht gedurende 6 weekends).

Sluiting van de jacht op 28 februari 2017.

http://vol.libre.free.fr/a1ligue.htm

Aankoop van een landingsterrein op het plateau van Ster (achter de start van Coo)

Coo is een van de populairste sites onder de Belgische vrijvliegers dankzij de jarenlange, intensieve inzet van de lokale piloten, en in het bijzonder van de site-verantwoordelijke Louis Neys. Er zijn ontelbare dagen gekropen in het onderhouden en aanleggen van de toegangswegen tot de start, het gras op de start en het onderhouden van goede betrekkingen met de omwonenden, de gemeente en de pompiers.

De laatste maanden hebben een aantal projectontwikkelaars hun interesse getoond in het plateau achter de starts. Dit zou op termijn de site in gevaar kunnen brengen, maar zeker ook onze ruime parking. Daarom hebben Louis Neys en Claudy Legros zich geïnformeerd over de mogelijkheid om een terrein aan te kopen en de site te verzekeren. Na lange onderhandelingen, hebben ze uiteindelijk een verkoopcompromis kunnen tekenen in naam van de federatie. Het terrein is erg strategisch gelegen, en er hangen 2 doorgangsrechten aan vast: 1 naar de parking, en 1 naar de start. Verdere instructies volgen later zeker nog, maar we vragen wel om er voorlopig niet te landen !

Gezien het grote belang van deze site zal de federatie investeren in deze aankoop, maar ze heeft de hulp nodig van de leden en doet een oproep aan jullie vrijgevigheid. Ieder lid mag bijdragen volgens zijn eigen mogelijkheden: iedere bijdrage, hoe klein of hoe groot ook, wordt gewaardeerd,  maar de leden die 60 euro of meer bijdragen, zullen symbolisch een perceeltje ontvangen van het terrein op het openingsfeest van onze nieuwe toplanding. Het doel van de crowdfunding-campagne is om minstens 12.000 euro op te halen.

Op 23 oktober dankt de federatie alle bijdragende leden vanaf 11u30, te Coo. Er wordt een lekkere BBQ voorzien, en we gaan eendjesvissen om de percelen symbolisch onder de leden te verdelen. De exacte grootte van de percelen zal vastgelegd worden in functie van de bijdragen van de leden. Mochten we meer geld ophalen dan nodig om dit terrein te kopen, dan wordt de overschot opzij gezet voor de toekomstige aankoop van nieuwe terreinen.

Alle bijdragen dienen overgeschreven te worden voor 20 oktober (maar liefst nu onmiddellijk) op de rekening van de federatie: BE 41 3100 9022 1810 met vermelding “terrein Coo” en uw naam.

atterro-ster

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan van het terrein dat werd aangekocht op het plateau van Ster. Rood: grens (bij benadering) van het terrein. Groen: doorgangsrecht naar de parking. Blauw: doorgangsrecht voor de wegen die naar de Z- en W-start leiden.

Vliegplaats van Ouren

Ik ben blij u te kunnen meedelen dat we gisterenavond de handtekening hebben bekomen van de eigenaar van het landingsterrein te Ouren. Het contract is slechts geldig tot het einde van dit jaar ! Daarna gaan we van landingsterrein veranderen, maar op deze manier kunnen we de vliegplaats als opstarten en hebben we tijd om een overeenkomst te vinden met een andere eigenaar voor een ander landingsterrein. In bijlage het plan van dit terrein.

Ouren website

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We gaan in de komende weken een infobord maken en de windzak zal in de volgende dagen geïnstalleerd worden.

Zie ook filmpje: https://www.youtube.com/watch?v=8T4QtOr8qDI

Sportieve groeten, Marc Zeyen.

Woordje van de Voorzitter

Beste leden,

Het is in een uitstekende en constructieve sfeer dat de eerste vergadering van de nieuwe raad van bestuur plaats had vorige donderdag.
Het is een frisse en dynamische ploeg die bijeengekomen is. En er is geen gebrek aan ideeën.

Jammer genoeg beschikt de raad maar over 14 handen ! Om zijn taak dus te kunnen volbrengen zal ze de hulp nodig hebben van alle leden.

De raad ging akkoord om zich te concentreren op drie werkpunten: de clubs, de werkgroepen en de beheers- en communicatiemiddelen.
Er is veel werk maar we rekenen op de ondersteuning van de werkgroepen, bestaande uit specialisten en mensen die actief zijn op het terrein.
Iedere groep zal gesponsord worden door één van de leden van de raad.

We willen dat de federatie dichter bij haar leden staat. Dat is de reden waarom we de clubs of groepen piloten willen motiveren.
We willen de werkmiddelen van de raad en het secretariaat moderniseren om zo een transparantere en nuttigere federatie te hebben voor de leden.

Het verslag van de vergadering zal snel verstuurd worden.
Ondertussen hoop ik van jullie veel kandidaturen voor de werkgroepen te mogen lezen.

Tot binnenkort,

Jean-Yves en de raad.

 

Resultaten verkiezingen AV – 18/6/2016

Beste leden,

Vooreerst wil ik mij verontschuldigen voor de laattijdige publicatie van de uitslagen, wat buiten mijn wil om is gebeurd.

Dank voor uw aanwezigheid vorige zaterdag en dank aan alle personen, die van ver of van nabij geholpen hebben.

Nu heeft de AV beslist en is het aan de nieuwe RVB om te werken.

De RVB zal natuurlijk ook uw hulp nodig hebben.

Ik zal u dus eindelijk de uitslag van de verkiezingen laten ontdekken.

Conform de BVVF-regels, zijn enkel de kandidaten met meer dan 50% van de stemmen verkozen in de raad. Er waren zaterdag 247 stembiljetten, men moest dus minstens 124 stemmen bekomen.

Vlieg veilig

Jean-Yves Squifflet

 

Uitslagen:

Jean-Yves Squifflet 165
Christopher Hamilton 165
Olivier Georis 156
Nathanaël Majoros 144
Jochen Zeischka 140
Ronald Pincket 130
Leen Mortier 125
 

Niet verkozen:

Koen Michiels 117
Laurent Dermine 116
William Sterckx 113
Jurgen Intemann 105
Kevin Albert 102
Francis De Bruyn 94
Louis Neys 94
Jan Lauwers 93
Denis Lebrun 92
Yves Borreman 81
Chris Dierickx 76
Cris Claessens 71
Max Louesse 65
Patrick Brison 57
Rudi Roelens 49