Aankoop van een landingsterrein op het plateau van Ster (achter de start van Coo)

Coo is een van de populairste sites onder de Belgische vrijvliegers dankzij de jarenlange, intensieve inzet van de lokale piloten, en in het bijzonder van de site-verantwoordelijke Louis Neys. Er zijn ontelbare dagen gekropen in het onderhouden en aanleggen van de toegangswegen tot de start, het gras op de start en het onderhouden van goede betrekkingen met de omwonenden, de gemeente en de pompiers.

De laatste maanden hebben een aantal projectontwikkelaars hun interesse getoond in het plateau achter de starts. Dit zou op termijn de site in gevaar kunnen brengen, maar zeker ook onze ruime parking. Daarom hebben Louis Neys en Claudy Legros zich geïnformeerd over de mogelijkheid om een terrein aan te kopen en de site te verzekeren. Na lange onderhandelingen, hebben ze uiteindelijk een verkoopcompromis kunnen tekenen in naam van de federatie. Het terrein is erg strategisch gelegen, en er hangen 2 doorgangsrechten aan vast: 1 naar de parking, en 1 naar de start. Verdere instructies volgen later zeker nog, maar we vragen wel om er voorlopig niet te landen !

Gezien het grote belang van deze site zal de federatie investeren in deze aankoop, maar ze heeft de hulp nodig van de leden en doet een oproep aan jullie vrijgevigheid. Ieder lid mag bijdragen volgens zijn eigen mogelijkheden: iedere bijdrage, hoe klein of hoe groot ook, wordt gewaardeerd,  maar de leden die 60 euro of meer bijdragen, zullen symbolisch een perceeltje ontvangen van het terrein op het openingsfeest van onze nieuwe toplanding. Het doel van de crowdfunding-campagne is om minstens 12.000 euro op te halen.

Op 23 oktober dankt de federatie alle bijdragende leden vanaf 11u30, te Coo. Er wordt een lekkere BBQ voorzien, en we gaan eendjesvissen om de percelen symbolisch onder de leden te verdelen. De exacte grootte van de percelen zal vastgelegd worden in functie van de bijdragen van de leden. Mochten we meer geld ophalen dan nodig om dit terrein te kopen, dan wordt de overschot opzij gezet voor de toekomstige aankoop van nieuwe terreinen.

Alle bijdragen dienen overgeschreven te worden voor 20 oktober (maar liefst nu onmiddellijk) op de rekening van de federatie: BE 41 3100 9022 1810 met vermelding “terrein Coo” en uw naam.

atterro-ster

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan van het terrein dat werd aangekocht op het plateau van Ster. Rood: grens (bij benadering) van het terrein. Groen: doorgangsrecht naar de parking. Blauw: doorgangsrecht voor de wegen die naar de Z- en W-start leiden.

Vliegplaats van Ouren

Ik ben blij u te kunnen meedelen dat we gisterenavond de handtekening hebben bekomen van de eigenaar van het landingsterrein te Ouren. Het contract is slechts geldig tot het einde van dit jaar ! Daarna gaan we van landingsterrein veranderen, maar op deze manier kunnen we de vliegplaats als opstarten en hebben we tijd om een overeenkomst te vinden met een andere eigenaar voor een ander landingsterrein. In bijlage het plan van dit terrein.

Ouren website

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We gaan in de komende weken een infobord maken en de windzak zal in de volgende dagen geïnstalleerd worden.

Zie ook filmpje: https://www.youtube.com/watch?v=8T4QtOr8qDI

Sportieve groeten, Marc Zeyen.

Woordje van de Voorzitter

Beste leden,

Het is in een uitstekende en constructieve sfeer dat de eerste vergadering van de nieuwe raad van bestuur plaats had vorige donderdag.
Het is een frisse en dynamische ploeg die bijeengekomen is. En er is geen gebrek aan ideeën.

Jammer genoeg beschikt de raad maar over 14 handen ! Om zijn taak dus te kunnen volbrengen zal ze de hulp nodig hebben van alle leden.

De raad ging akkoord om zich te concentreren op drie werkpunten: de clubs, de werkgroepen en de beheers- en communicatiemiddelen.
Er is veel werk maar we rekenen op de ondersteuning van de werkgroepen, bestaande uit specialisten en mensen die actief zijn op het terrein.
Iedere groep zal gesponsord worden door één van de leden van de raad.

We willen dat de federatie dichter bij haar leden staat. Dat is de reden waarom we de clubs of groepen piloten willen motiveren.
We willen de werkmiddelen van de raad en het secretariaat moderniseren om zo een transparantere en nuttigere federatie te hebben voor de leden.

Het verslag van de vergadering zal snel verstuurd worden.
Ondertussen hoop ik van jullie veel kandidaturen voor de werkgroepen te mogen lezen.

Tot binnenkort,

Jean-Yves en de raad.

 

Resultaten verkiezingen AV – 18/6/2016

Beste leden,

Vooreerst wil ik mij verontschuldigen voor de laattijdige publicatie van de uitslagen, wat buiten mijn wil om is gebeurd.

Dank voor uw aanwezigheid vorige zaterdag en dank aan alle personen, die van ver of van nabij geholpen hebben.

Nu heeft de AV beslist en is het aan de nieuwe RVB om te werken.

De RVB zal natuurlijk ook uw hulp nodig hebben.

Ik zal u dus eindelijk de uitslag van de verkiezingen laten ontdekken.

Conform de BVVF-regels, zijn enkel de kandidaten met meer dan 50% van de stemmen verkozen in de raad. Er waren zaterdag 247 stembiljetten, men moest dus minstens 124 stemmen bekomen.

Vlieg veilig

Jean-Yves Squifflet

 

Uitslagen:

Jean-Yves Squifflet 165
Christopher Hamilton 165
Olivier Georis 156
Nathanaël Majoros 144
Jochen Zeischka 140
Ronald Pincket 130
Leen Mortier 125
 

Niet verkozen:

Koen Michiels 117
Laurent Dermine 116
William Sterckx 113
Jurgen Intemann 105
Kevin Albert 102
Francis De Bruyn 94
Louis Neys 94
Jan Lauwers 93
Denis Lebrun 92
Yves Borreman 81
Chris Dierickx 76
Cris Claessens 71
Max Louesse 65
Patrick Brison 57
Rudi Roelens 49

Buitengewone algemene vergadering 18 juni 2016

Beste BVVF-leden,

De raad heeft beslist dat de “buitengewone” algemene vergadering, die wettelijk gezien noodzakelijk en ook belangrijk is, plaats zal hebben op 18 juni 2016 om 20.

Hier is het speciaal nummer van de Fly! met meer informatie over deze algemene vergadering: Fly! 107

De Raad van Bestuur.

 

Ontslagen Raad

Beste leden,

De laatste dagen zijn niet de rustigste geweest voor de raad van bestuur.

Gezien de verschillen in zienswijze binnen de raad, hebben bepaalde raadsleden beslist om heftig te reageren door hun ontslag te geven.

Volgens de statuten zijn we nu dus met te weinig raadsleden, wat ons verplicht een buitengewone Algemene Vergadering te organiseren.

Deze vergadering zal binnen de 2 maanden gehouden worden. Wij zullen alle leden snel en schriftelijk inlichten over de datum, met een maximum aan informatie.

Wat meer is, we zullen uw steun nodig hebben en ook dat onze leden zich inzetten voor de toekomst van onze federatie.

Tot binnenkort,

Yves, Max, Arnold & Jean-Yves

Ter aanvulling en verduidelijking op het vorige bericht betreffende de ontslagen uit de raad, wensen we te preciseren dat Arnold en Leen eveneens hun ontslag hebben ingediend, maar dat ze volgens de statuten lid blijven van de Raad van Bestuur tot ze vervangen worden op de komende algemene vergadering, aangezien ze de laatsten waren die hun ontslag indienden en het ontslag van de anderen onmiddellijk inging na de schriftelijke bekendmaking ervan aan de raad van bestuur:

Art 14 par. 3 van de statuten:

“Een bestuurder die vrijwillig ontslag neemt, moet dit schriftelijk bekendmaken aan de raad van bestuur.
Dit ontslag gaat onmiddellijk in tenzij door dit ontslag het minimum aantal bestuurders onder het statutaire minimum is gedaald.
In dit geval, moet de raad van bestuur binnen de twee maanden de algemene vergadering bijeenroepen, welke in de vervanging van de betrokken bestuurder dient te voorzien en hem daarvan ook schriftelijk in kennis zal stellen.”

De huidige raad bestaat dus uit Jean-Yves, Yves, Max, Rudi, Arnold en Leen.

Terril Beringen onbruikbaar

De bouwwerf ondertussen al een winkel centrum geworden, de plaats waar men landt ligt nog vol met bergen grond ( zie foto )

Men is er ook een mountainbike parcours aan het aanleggen op de helling en boven .

Op de smalle strook evenwijdig met het winkelcentrum waren ook paaltjes geslagen voor een of ander werk ?

Er wordt gevraagd aan de Sportdienst van de gemeente Beringen hoe het verder moet met parapentevliegen op deze locatie en wat de verdere plannen voor deze terril  zijn.

Info en dank aan: Erwin De Koninck.

Herinnering: regels in de Dolomieten

We blijven ernstige problemen hebben in de Dolomieten (speciaal in Canazei – Col Rodella – Pordoi – Marmolada). De streek van de Dolomieten wordt weer bedreigd met een vrije vlucht –verbod.

De reddingsdiensten ondervinden nog steeds grote problemen in de Dolomieten, omdat honderden piloten uit heel Europa blijven vliegen tijdens reddingsoperaties en daarbij de helikopters beletten om collega-vrijvliegers, die hulp nodig hebben, te gaan helpen.

De situatie is nu zo erg geworden dat de autoriteiten ons de streek willen verbieden als we dit probleem niet kunnen oplossen. Voor de veiligheid van alle piloten en om één van de mooiste vlieggebieden van de wereld open te houden voor de vrije vlucht, vragen we alle piloten die in de Dolomieten vliegen, de volgende regels na te leven:

1) Het officiële noodnummer voor reddingsdiensten in Italië is 118 !

2) Er wordt geëxperimenteerd met een radiokanaal dat gereserveerd is voor veiligheidsmededelingen. Zorg dat je radio steeds afgestemd is op het veiligheidskanaal met naam “8-16”, dit is PMR-kanaal 8 met CTCSS subtone 16 of 466.09375 Mhz + subtone 114,8 Hz. Dit kanaal wordt gebruikt voor het doorgeven van instructies tijdens reddingsoperaties en voor elke andere communicatie die met veiligheid te maken heeft. Hou dit kanaal vrij: gebruik het niet voor andere communicatie. PMR-radio’s zijn goedkoop (en legaal in Europa – NVDR), een tweede radio aanschaffen alleen al voor dit veiligheidskanaal is een goede keuze, het zal het goedkoopste item zijn van uw veiligheidsuitrusting. In noodgevallen is communicatie zeer belangrijk.

3) Zie je een helikopter (rode of gele), vlieg dan direct minstens twee kilometer weg van het reddingsgebied.

4) Zeg ook tegen je vrienden, op jullie gebruikelijke radiokanaal, dat ze twee kilometer van het reddingsgebied moeten wegvliegen.

5) Als er geen andere manier is om met hen te communiceren, gebruik dan als parapentepiloot de “oren” om aan te geven dat ze het gebied ook moeten verlaten.

6) Blijf niet voor een helikopter vliegen als deze stationair blijft hangen. Zelfs al denk je dat hij zijn interventieplaats heeft bereikt en dat het veilig is om te blijven vliegen, is hij waarschijnlijk aan het wachten tot vrije vlucht-piloten (inclusief jezelf) uit de weg gaan…

7) Iedere piloot die in de streek van de Dolomieten vliegt moet een rode en groene rookbom bij zich hebben. Deze kan men vinden bij de kabelbaan van de Col Rodella. Als u een ongeval had en medische hulp nodig heeft, gebruik dan de rode rookbom. Als u een ongeluk had en u heeft geen medische hulp nodig, gebruik dan de groene rookbom en vouw je scherm op.

Rodolfo Saccani, Veiligheidscommissaris FIVL.

Vernieuwing badge 2016 Opaalkust

We profiteren  van dit bericht om u onze beste wensen aan te bieden voor 2016.

We vragen u dus om uw badge te vernieuwen via de website van Paral’Aile 62

http://www.paralaile62.fr/,

door  het formulier in te vullen in de rubriek « voler sur nos sites protégés ».

Vergeet niet het bewijs van uw verzekering burgerlijke aansprakelijkheid vliegsport (assurance responsabilité civile aérienne) toe te voegen.

Van zodra het formulier verzonden is, zal uw badge opgestuurd worden via mail.

Als u toch een probleem ondervindt met deze elektronische registratie, kan u een mail sturen naar paralaile62@gmail.com. Vermeld in de mail ALLE gegevens die gevraagd worden in het formulier en voeg het bewijs van uw verzekering burgerlijke aansprakelijkheid vliegsport (assurance responsabilité civile aérienne), geldig in 2016,  toe als pdf of jpeg document.

Informatie over vliegplaatsen : de landingsplaats van Escalles (Blanc-Nez  zuid kant) is erg turbulent (« rouleaux »). Het is beter te landen op het strand.

Herinnering : het vliegen tussen Sangatte en Escalles is strict verboden van 1 februari tot en met 14 juli.

Tot binnenkort op onze sites.

Paral’Aile 62

Toegangsweg Beauraing verbeterd

Na herhaaldelijke vraag van de BVVF heeft de gemeente van Beauraing de putten in de toegangsweg naar de start opgevuld (zie foto).

IMG_20151111_161329

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De foto geeft naar een klein deel van de herstellingen weer en de modder in het begin van het bos is nu ook verdwenen !

IMG_20151111_160515

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zo zie je maar dat een beetje geduld beloond wordt !

We danken de gemeente Beauraing van ganser harte hiervoor, u kan de gemeente ook bedanken door het vliegplaatsreglement strikt na te leven en zo problemen met de omwonenden te verwijden !

Info: Denis Lebrun