Dringende mededeling vliegplaats van Marcourt

Hallo,

Tijdens het hooiseizoen  is de landingszone van Marcourt-zuid beperkt tot de strook langs de rand van de weg onderaan de startplaats, de weg van Hotton naar La Roche (groene zone op foto in bijlage). De nieuwe windzak begrenst er de breedte van.

Het opvouwgebied bevindt zich aan het einde van het terrein, bij de uitgang (blauwe zone op de foto).

Er wordt gevraagd:

– Om naar het opvouwgebied te stappen langsheen de afsluiting aan de wegkant om slechts één spoor te maken.

– Om het veld te verlaten via de barrière bij de ingang van het veld.

– Om naast het terrein te parkeren maar op de parkeerplaats.

– Blijf in alle omstandigheden hoffelijk tegenover de eigenaars en rechthebbenden.

Goede vlucht aan allen.

Opmerking: geen speciale instructies voor de noordelijke landing (Hotton-kant), geef wel de voorkeur aan afgemaaide weiden.

Voor La Roch’Ailes,
Bernard Otte,
Vliegplaatsbeheerder