Nieuwe statuten

Chers pilotes,

Ziehier, de aangepaste statuten zoals deze ter stemming zullen worden voorgelegd op de Uitzonderlijke Algemene Vergadering op 11 februari.

Met alle respect voor onze voorgangers, wil de Raad van Bestuur er toch op wijzen dat in de vorige statuten verschillende wettelijke bepalingen ontbraken. De laatste wijziging van de statuten werd niet vertaald en enkel gepubliceerd in het Nederlands. Sommige wijzigingen werden niet gestemd op de Algemene Vergadering.
Het was dus hoog tijd om hier een mouw aan te passen.

Wanneer Christopher Hamilton zich kandidaat heeft gesteld op de vorige Algemene Vergadering, heeft hij zijn ervaring aangeboden om de statuten aan te actualiseren, en dit is dus het resultaat van zijn werk. Wij hebben beroep gedaan op verschillende juristen en de teksten werden ook nagezien door een jurist van ons sociaal secretariaat, gespecialiseerd in VZW’s. Dit heeft dus best wel wat tijd gekost alvorens wij dit werk konden afronden. Wij wensen Jean Solon uitdrukkelijk te feliciteren voor het nauwgezette werk dat hij geleverd heeft bij de laatste revisie alsook de vertaling van onze statuten. Inderdaad, Jean heeft een lijst met pertinente opmerkingen geformuleerd. Vaak technische details, maar deze helpen wel een stevige basis te vormen voor onze statuten. De Raad bedankt Jean voor zijn inzet.

Onze leden kunnen voorstellen of wijzigingen voorstellen. Hiervoor vragen wij om het volledige desbetreffende artikel of paragraaf te hernemen en de tekst te wijzigen zoals men deze zou willen aangepast zien. Wij kunnen immers geen dialoog opzetten om proberen te begrijpen wat men precies bedoelt. De wijziging moet daarom helder geformuleerd zijn in de desbetreffende paragraaf.

Het spreekt voor zich dat mensen die wijzigingen voorstellen op de hoogte zijn van de wetgeving voor VZW’s en de elementen die ons wettelijk opgelegd zijn voor het opstellen van de statuten.

20170113 Nieuwe statuten BVVF versie 9