Landing Corimont beperkt

CORIMONT : juli-augustus

NIET landen in het veld waar de scouts verblijven !!!

VERPLICHT te landen in de oostkant van het terrein (oranje zone).

Gelieve eveneens het poortje te sluiten.

Het Laroch’Ailes Club-comité

BK Delta 2018

Beste deltapiloten, we hebben het plezier om jullie uit te nodigen op het BK, dat we dit jaar in Tolmin gaan vliegen, van 2 tot en met 6 juli. Tolmin ligt in een prachtige streek in Slovenië en is een uitstekende locatie voor de vrije vlucht. De bedoeling is om er veel vliegplezier te hebben in de vorm van een veilige en leuke wedstrijd. Dus schrijf je vlug in en CU in Tolmin!

Belgian Paragliding Open 2018

Beste Piloot,

Na die fantastische week vorig jaar in Le Grand Bornand, is de Belgische Vrije Vlucht Federatie fier de nieuwe BPO 2018 te mogen aankondigen.

De Belgian Paragliding Open 2018 zal plaatsvinden van 30 juni tot 7 juli in de prachtige streek van Les Alpes-de-Haute-Provence in het zuidoosten van Frankrijk: Saint-Jean-Montclar

De streek heeft in het verleden al meerdere malen aangetoond meer dan geschikt te zijn voor succesvolle parapente wedstrijden. De vluchten en uitzichten zijn adembenemend en de verhalen van piloten die vliegen tot valavond zijn echt…

Voor de mensen die graag hun zomervakantie al willen starten kunnen gerust familie en vrienden meebrengen: er is een waaier van activiteiten voor groot en klein rond Saint-Jean-Montclar en het grote meer van Serre-Ponçon.

Het recept voor de vorige succesvolle edities verandert niet: overdag, mooie uitdagende maar doenbare taken, ’s avonds gaan we voor de beruchte gezelligheid met bierdegustaties en wat eten.

Meer gedetailleerde informatie kan je terugvinden op airtribune.com/bpo2018. Je kan je inschrijven vanaf zaterdag 6 januari vanaf 11u. Vorig jaar waren we na een paar uur vol, dus be there or be square, snel zijn is de enige zekere manier om in te geraken. Je kan best ook nu reeds op de website een rekening aanmaken.

De week voor de BPO2018 heeft onze partnercompetitie plaats: de Naviter Open airtribune.com/naviteropen2018 . Hoewel de deelnemerslijst reeds vol is, inschrijven kost niets en is de enige mogelijkheid om erin te geraken wanneer plaatsen vrijkomen.

Hopend jou te mogen begroeten in Saint-Jean-Montclar,

De BVVF

Nieuwe statuten

Chers pilotes,

Ziehier, de aangepaste statuten zoals deze ter stemming zullen worden voorgelegd op de Uitzonderlijke Algemene Vergadering op 11 februari.

Met alle respect voor onze voorgangers, wil de Raad van Bestuur er toch op wijzen dat in de vorige statuten verschillende wettelijke bepalingen ontbraken. De laatste wijziging van de statuten werd niet vertaald en enkel gepubliceerd in het Nederlands. Sommige wijzigingen werden niet gestemd op de Algemene Vergadering.
Het was dus hoog tijd om hier een mouw aan te passen.

Wanneer Christopher Hamilton zich kandidaat heeft gesteld op de vorige Algemene Vergadering, heeft hij zijn ervaring aangeboden om de statuten aan te actualiseren, en dit is dus het resultaat van zijn werk. Wij hebben beroep gedaan op verschillende juristen en de teksten werden ook nagezien door een jurist van ons sociaal secretariaat, gespecialiseerd in VZW’s. Dit heeft dus best wel wat tijd gekost alvorens wij dit werk konden afronden. Wij wensen Jean Solon uitdrukkelijk te feliciteren voor het nauwgezette werk dat hij geleverd heeft bij de laatste revisie alsook de vertaling van onze statuten. Inderdaad, Jean heeft een lijst met pertinente opmerkingen geformuleerd. Vaak technische details, maar deze helpen wel een stevige basis te vormen voor onze statuten. De Raad bedankt Jean voor zijn inzet.

Onze leden kunnen voorstellen of wijzigingen voorstellen. Hiervoor vragen wij om het volledige desbetreffende artikel of paragraaf te hernemen en de tekst te wijzigen zoals men deze zou willen aangepast zien. Wij kunnen immers geen dialoog opzetten om proberen te begrijpen wat men precies bedoelt. De wijziging moet daarom helder geformuleerd zijn in de desbetreffende paragraaf.

Het spreekt voor zich dat mensen die wijzigingen voorstellen op de hoogte zijn van de wetgeving voor VZW’s en de elementen die ons wettelijk opgelegd zijn voor het opstellen van de statuten.

20170113 Nieuwe statuten BVVF versie 9

Effectief Lid

De lijst met Effective leden is net aangepast geweest, met twee categorieën: “Effective leden” (bevestigd) en “Potentiële effectieve leden”.
U kan dus vanaf nu naar MyBVVF surfen en in “Mijn Groepen” nazien of u deel uitmaakt van een dezer categorieën . (Indien dit uw eerste bezoek is en u weet niet hoe te connecteren, contacteer de webmaster.
Indien u deel uitmaakt van de eerste categorie hoeft nu verder niets te doen. Indien u deel uitmaakt van de tweede moet u de secretaris contacteren vóór 4 februari of een aanvraag maken bij het vroeg aanmelden bij de AV.
Indien u denkt volgens de statuten te horen bij een van de categorieën maar u niets terugvindt, laat het ons ook weten.

Het luchtruim

mapflo

Enkel voor XC piloten … of toch niet?

De overgrote meerderheid van piloten denkt wellicht dat luchtruim enkel belangrijk is voor een kleine selecte groep cross country piloten en dat zolang men “lokaal” vliegt of slechts af en toe een klein afstandje vliegt er eigenlijk helemaal geen probleem is. Niets is minder waar!

Copyright tekeningen: Steve Ham (Fly Piedrahita)Net zoals elke voetganger en fietser de verkeersregels moet kennen en toepassen (met of zonder rijbewijs), moet ook elke piloot, hoe klein of kortstondig de vlucht ook is, de luchtruimregels kennen en naleven.

Alles begint met de simpele vraag of je op een gegeven plaats uberhaupt mag vliegen. Misschien denk je nu wel: “wat voor zever is dit, natuurlijk mag ik hier vliegen, dit is immers een officiële vliegplaats; ze gaan toch geen officiële vliegplaats aanleggen op een plaats waar ik niet mag vliegen” … wel … de realiteit toont jammer genoeg aan dat het allemaal niet zo eenvoudig is.

Als je dan bevestigd hebt dat je inderdaad mag vliegen komt de tweede cruciale vraag: hoe hoog mag je vliegen? Hier speelt het tijdstip, week of weekend, activatie van de LFA G of niet, etc. allemaal een rol …

Kort samengevat: kennis van het luchtruim is van essentieel belang voor elke piloot, van beginner tot wereldkampioen, en voor alle diciplines: ploef, soaring, thermiek vliegen, XC, acro … Als piloot moet je de basisregels kennen, weten waar je welke informatie kunt vinden en net zoals je voor elke vlucht de weersvoorspellingen even nakijkt, moet je de zones kennen en de NOTAM (Notice to Airmen) erop nalezen, ook voor lokale vluchten.

Wettelijk kader

pic3Vanaf de start zijn we dus een luchtruimgebruiker. Om onze plaats in het luchtruim beter te begrijpen is het belangrijk precies te weten welk soort luchtruimgebruiker we zijn. In België is er voor de parapente, delta en rigide geen specifieke federale (nationale) of regionale wetgeving opgesteld. Hierdoor is het de Europse wetgeving die ons rechtszekerheid geeft. Meer bepaald:

 1. Uitvoeringsverordening (EU) Nr. 923/2012
  Definieert de parapente (zeilvliegtuigen, de Franse tekts spreekt letterlijk over parapente) als een zweeftoestel. Dit geeft ons onmiddelijk alle rechten van een zwever.Definitie 117 (pagina 8) „zweeftoestel”: een luchtvaartuig dat zwaarder is dan lucht en dat vliegt door de dynamische reactie van de lucht tegen de vaste liftoppervlakken, en waarvan de vrije vlucht niet afhankelijk is van een motor, zoals zeilvliegtuigen, schermvliegtuig en vergelijkbare toestellen;
 2. Verordening (EG) Nr. 216/2008
  Stelt ons vrij van registratieplicht, technische controle etc.Artikel 4, leden 1, 2 en 3, zijn niet van toepassing op
  (g) zweefvliegtuigen met een maximale lege massa van niet meer dan 80 kg (voor één persoon) of 100 kg (voor twee personen), daaronder begrepen die welke met een aanloop in de lucht worden gebracht;

Het is dus duidelijk dat er op dit ogenblik geen sprake is van inschrijvingsplicht, medische controle of transponderplicht en dat we alles in het werk moeten stellen om deze gunstige situatie te vrijwaren.

Verschil met de paramotor

pic4Het is heel belangrijk om duidelijk het onderscheid te maken met de paramotor. Voor de paramotor werd een paar jaar geleden naar aanleiding van een aantal grove luchtruimovertredingen een Koninklijk Belsuit (KB) opgesteld. Dit KB is heel nadelig en legt heel wat extra beperkingen op zoals: inscrhijvingsplicht met registratienummer, medische controle, verbod om boven bebouwde kom te vliegen (ongeacht de hoogte!), expliciet verbod om door ‘Danger-zones’ te vliegen, erkenningsprocedure voor startplaatsen … etc. Het eindresultaat is dat je met een paramotor ondertussen meer beperkingen hebt dan met een 3-assige ULM!

Zonder verder in detail te treden, geeft dit al duidelijk aan welk risico ons boven ons hoofd hangt. Als we niets ondernemen, krijgen we bij het eerstvolgende grote incident dezelfde behandeling.

Rol van de BVVF

Copyright tekeningen: Steve Ham (Fly Piedrahita)Het kennen en naleven van de luchtvaartregelmentering is en blijft de volledige verantwoordelijkheid van de individuele piloten. Dit wil niet zeggen dat de Federatie helemaal niets kan doen. De hoofdtaak van de Federatie is het algemeen belang van alle leden (= vrije vlucht piloten) te verdedigen. Met betrekking tot luchtruim werkt dit in 2 richtingen:

 1. Piloten helpen de luchtvaartregelgeving te begrijpen door het het verdelen en vooral vulgariseren van de complexe informatie, door hulpmiddelen ter beschikking te stellen die toelaten praktische informatie zo toegankelijk mogelijk te maken etc.
 1. Het verrichten van actief en pro-actief lobby werk naar de overheden toe om zo veel mogelijk luchtruim ter beschikking te hebben van de vrije vlucht piloten.

Wat dit in de praktijk betekent komt verder in dit artikel in de paragraaf ‘werkgroep – taken’ aan bod.

“Pour vivre heureux vivons caché”

De alom bekende moraal van de fabel van de krekel “pour vivre heureux vivons caché” (om gelukkig te leven blijf je best onopgemerkt) werkt niet (meer) omwille van de volgende redenen:

 1. Door de grote verbeteringen in performantie zijn er als maar meer piloten die in België vliegen, meer piloten die langer in de lucht blijven, meer piloten die hoger klimmen, meer piloten die afstanden vliegen, etc. en is het onmogelijk geworden onopgemerkt te blijven.

pic6Onze sport wordt populairder. Dit opent allerlei mogelijkeheden zoals bijv. een grote positieve impact op het lokaal toerisme waardoor we makkelijker nieuwe sites kunnen openen, maar brengt tegelijk ook nieuwe problemen met zich mee zoals overdrukke sites, overlast voor de buurtbewoners en jawel een grotere kans op incidenten met betrekkingen tot luchtruimovertredignen. Door dat we groeien, moeten we ons dus ook aanpassen, de zaken professionelere aanpakken, auto-regulerend zijn.

 1. Copyright tekeningen: Steve Ham (Fly Piedrahita)Als we willen dat er met onze noden rekening gehouden wordt, dan moeten we eerst en vooral zichtbaar zijn. Je kan niet zomaar naar de autoriteiten toe stappen en vanalles gaan eisen. Er moet eerst en vooral een vertrouwensrelatie opgebouwd worden. Dit vraagt tijd en energie maar vooral ook zichtbaarheid en dus actief deelnemen aan vergaderingen met andere luchtruimgebruikers, tonen dat we weten waarover we praten, aantonen dat onze vragen redelijk en in verhouding staan met daadwerkelijke noden, etc.

 

 1. We moeten niet alleen zichtbaar zijn naar de overheden toe, maar ook naar onze collega-piloten: de zwevers. Volgens de wet zijn we ultra lichte zwevers. Die troef moeten we ten volle benutten. Door aktief samen te werken met de zwevers vormen we een veel grotere groep en staan we veel sterker.

Werkgroep luchtruim

© Steve Ham (Fly Piedrahita)Om de luchtvaart problematiek gestructureerder te kunnen aanpakken heeft de beheerraad besloten een werkgroep luchtvaartregelmentering op te richten. De werkgroep heeft het voordeel om met een kleine groep ‘experten’ zich volledig te kunnen concentreren op dit aspect. Het spreekt vanzelf dat de werkgroep in nauw verband werkt met en rapporteert aan de beheerraad.

Taken

Concreet krijgt de werkgroep de volgende taken:

 1. Vulgariseren & sensibliseren
  1. Het samenbrengen van alle basisinformatie, cursussen etc. om het de piloten makkelijker te maken te weten wat ze nu juist moeten leren.
  2. Daar waar nodig, cursusmateriaal aanmaken specifiek toegespitst op de vrije vlucht (parapente, detla en rigide).
  3. Voor elke vliegplaats een volledige analyse van het luchtruim rond de site maken samen met de mogelijkheden en beperkingen voor cross country vluchten en dit alles beknopt samenvatten in een fiche per site.
   In nauwe samenwerking met de werkgroep ‘vliegplaatsen’ een plan uitwerken om op elke vliegplaats een up-to-date informatiebord over het luchtruim ronde de site te plaatsen.
  4. Het uitwerken van een voorstel om kennis van het luchtruim op te nemen in elke basisopleiding van alles scholen (in nauwe samenwerking met de werkgroep ‘opleidingen’).
 2. Verbeteringen luchtruim
  1. Het opstellen van volledig uitgewerkte dossiers (voor goedkeuring voor te leggen aan de beheerraad) voor de volgende punten:
   1. Uitzonderingsregels om het vliegen op bepaalde sites in CTRs mogelijk te maken (terrils, duinen, etc.)
   2. Verhoging van het plafond tijdens de week van 4500 ft naar FL 55
   3. Aanvraag van Danger zones en/of NOTAMs voor sleep- en liervluchten (Maillen, Beauvechain, Nieuwvliet etc.)
  2. Vertegenwoordigen van de BVVF in werkvergaderingen met de DGVL (in nauwe samenwerking met de beheerraad).

Leden

De werkgroep bestaat reeds uit de volgende leden:

 • Wim Verhoeve (werkgroep leider)
 • Nathanaël Majoros (promotor en link met de beheerraad)
 • Henri Kelchtermans
 • Bernard Bar
 • Jochen Zeischka (dossier sleepvluchten Maillen)
 • Philippe Vandevondele (dossier terril Fontaine l’Evêque)
 • Pascal Lhoas
 • Frédéric Coen

Kick-off

De werkgroep kick-off zal plaats vinden op zondag 27 nov. 2016 in Brussel (in de buurt van het Zuidstation). Gelieve uw deelname te bevestigen.

Heb je goede ideeën en ook zin hieraan mee te werken? Het kan! Er is meer dan werk genoeg!
Gewoon een berichtje sturen naar Wim Verhoeve (airspace@fbvl.be).