Glider Areas Ardenne…concreet.

Beste leden hallo,

We nemen contact met u op met goed nieuws.
Inderdaad, jullie weten nu allemaal dat de Federatie, via een werkgroep bestaande uit ervaren en gemotiveerde piloten, al vele maanden werkt aan het “GAA”-project voor delta en parapente piloten.

We kunnen officieel aankondigen dat de “side letter” (het contract) voor toegang tot GAA eind juli is
ondertekend tussen de FBVL, de Luchtcomponent, de CNVV en de RVA.

Het jaar 2021 wordt een cruciale testperiode, waarvan het succes de verlenging van het contract mogelijk zal maken voor de volgende jaren.
Laten we Caesar eerst geven wat hem toekomt, het huidige project zou nooit mogelijk zijn geweest zonder het enorme werk dat een paar jaar geleden is uitgevoerd door een groep piloten waarvan de belangrijkste spil Wim Verhoeve en Paul Schmit waren (onder anderen natuurlijk). Het is
dank zij de stevige fundamenten die destijds werden gelegd en die de huidige werkgroep heeft kunnen uitbouwen dat er een concreet voorstel werd goedgekeurd door alle andere belanghebbenden.

De Federatie wenst hen daarom hartelijk te bedanken.

Op basis van het initieel project was het noodzakelijk om een compleet voorstel uit te bouwen voor het beheer van de toegang tot GAA, niet voor een kleine “elitaire” groep, maar voor alle piloten die zullen voldoen aan de toegangsvoorwaarden (*). Het zijn deze modaliteiten en de praktische tools, mede ontwikkeld en bekrachtigd door andere belanghebbenden, die veel tijd in beslag hebben genomen.
De Federatie wenst ook om al diegenen te bedanken die hun uren niet hebben geteld en vrijwillig hebben mee gewerkt om dit project te realiseren. Met dank aan Bertrand, Lode, Quentin, Johan,
Pieter, Maurits, …….
(*). Zoals aangekondigd en gevalideerd tijdens onze GA, moeten piloten die toegang willen krijgen tot de GAA voldoen aan enkele voorwaarden, die gezien de evolutie die er is, niet beperkend lijken voor de GAA.

Ter herinnering :

  • Volg specifieke “GAA” informatie.
  • Slaag voor een klein examen dat toegang geeft tot het XC-GAA-brevet (enkele vragen en simulaties van vlucht-voorbereidingen op basis van de Notams…samengevat , wat er in de praktijk zal gebeuren als u echte vluchten voorbereidt)
  • Vlieg in live tracking tijdens de vlucht.
  • Rust jezelf uit met een kleine radio die de Sint-Hubertusfrequentie oppikt.
  • download en gebruik de EBSH Tower-applicaton.
  • teken het GAA-pilotcharter.

De werkgroep en de onderwijscommissie zetten de eerste info sessies en examens op zodat zo snel mogelijk een eerste groep piloten kan worden gecertificeerd in augustus (of meer indien mogelijk).

Deze overeenkomst is het resultaat van jarenlang werk van tientallen van onze leden. Deze overeenkomst is kwetsbaar, zoals alle contracten. Het is daarom de verantwoordelijkheid van ieder van ons om ervoor te zorgen dat alles gaat goed. Als we iedereen zeggen, dan is het ook iedereen. De toekomstige “GAA” piloten maar ook zij die wachten op GAA erkenning. Het is essentieel om het luchtruim te blijven respecteren, … soms is één inbreuk genoeg, een parapente of een delta piloot op de verkeerde plaats en alle inspanningen van de afgelopen maanden gaan in rook op.

We weten dat we op u kunnen rekenen, het is aan ons om aan andere partners te laten zien dat we zijn het vertrouwen waard zijn dat ze in ons hebben gesteld.