Beauraing: vraag uw Flycard aan !

Hallo allemaal

Ondanks een meer dan positieve balans hebben we een nieuwe sluitingsdreiging ontvangen met betrekking tot de vliegplaats van Beauraing.

Hoewel het probleem strikt genomen niet te wijten is aan de weinige piloten die nog steeds zonder flycard verschijnen, kunnen we ze niet goed informeren over de voortdurend evoluerende maatregelen en richtlijnen die we voor deze vliegplaats nemen, als ze niet in het bezit zijn van deze toestemming.

We hebben tot nu toe blijk gegeven van ruimdenkendheid met de aanvragers, maar ook van geduld en diplomatie met anderen…

Wil je te Beauraing vliegen? Doe uw aanvraag en volg de procedure. (Aanvraag richten naar Beauraing@fbvl.be).

De impact van de eerste sluiting van Beauraing vorig jaar had een directe impact op de vliegplaats van Rochefort door de toename van het aantal piloten aldaar. Beauraing verliezen is Rochefort verliezen op de lange termijn.

Als je ons wilt helpen deze vliegplaatsen te behouden, volg de regels dan AUB!

Bij voorbaat dank

Voor de club, het beheerscomité

Stéphane De Roover