Proefproject MiLFAG

Op 21 juin 2011 hebben het CNVV (Centre National de Vol à Voile) en de RBAC (Royal Belgian Air Cadets) een “Letter of Agreement” overeengekomen en getekend met COMOPSAIR (Belgische luchtmacht) betreffende de mogelijkheid om te vliegen tijdens uren van militaire activiteit in beperkte gedeelten van gecontroleerd luchtruim, die MiLFAG-zones genoemd worden (Military Low Flying Area class Golf).

De toegang tot deze zones is voorbehouden voor de Belgian Air Cadets en/of het vliegveld van Saint-Hubert en is onderhevig aan een heel strikte procedure over de maximaal toegelaten hoogte en de activatietijden. De zwevers moeten in contact blijven met de vluchtleider en/of de controletoren, die de zwevers te allen tijde moet kunnen terugroepen.

De Vortex Klup is erin geslaagd om een proefproject te onderhandelen voor 2019, periode waarin enkele geselecteerde parapente-piloten toelating zullen hebben om in deze delen van het gecontroleerd luchtruim te vliegen, met als doel na te gaan of het mogelijk is om dit in de toekomst tot een groter aantal piloten te vergroten.

We zouden willen benadrukken dat deze toelating (bekomen mits een door alle partijen getekend contract) slechts van toepassing is op een handvol geselecteerde piloten die onderhevig zijn aan zeer specifieke voorwaarden en procedures, en dat de vluchten van deze piloten in geen geval een excuus mag vormen voor andere parapente-piloten om in deze zones te vliegen.

Het succes van dit proefproject is in het belang van de gehele Belgische parapente-gemeenschap en niet enkel in het voordeel van de deelnemende piloten. De piloten, die geen deel uitmaken van dit project en die de MilFAG-zones zonder toestemming zouden proberen te gebruiken, zullen de onmiddellijke annulering van het proefproject veroorzaken en mogelijks heel ernstige repercussies voor alle parapente-activiteiten in België.

Info: Wim Verhoeve.