Vliegverbod op 7-Meuses van 1 tot 3 september

Beste leden,

Een poltieverordening van de gemeente Profondeville laat ons weten dat er werken zullen zijn met behulp van helikopters om antennes van de RTBF te vervangen: Arrêté de Police.

Om die reden zal de toegang tot de vliegplaats verboden zijn van 1 tot 3 september 2021.

Iedere inbreuk op dit verbod zal door de politie geverbaliseerd worden en zou een catastrofe zijn voor onze relaties met de gemeente, die eigenaar is van de start en er ons laat vliegen.

Dank dus om dit verbod strikt na te leven.

De BVVF.