GEVAAR te Spa/Francorchamps (Coo) dit weekend !

Overvluchten op lage hoogte van F16’s tot 5 zeemijl dus 9,26 km van het racecircuit en de installatie van een gereserveerde zone (TSA) boven het circuit (1 zeemijl dus 1,852 km errond) voor andere vluchten (filmopnames, politie, …) van vandaag tot zondag. Ziehier de betreffende NOTAMS:

B4599/21
Coord: 5027N00558E
From: 2108271030 Till: 2108291300
Schedule: 27 1030-1100, 29 1230-1300
Text: FLY-BY WITH 1 F-16 WILL TAKE PLACE OVER SPA/FRANCORCHAMPS, PSN 502640N 0055755E RADIUS 05NM.
EXCEPTIONS CAN BE GRANTED FOR THEUX(EBTX) AND SPA(EBSP) AS PER NOTAM ‘INONDATIONS’ –
ACT AT EBSP, EBTX ONLY CIRCUIT AND PJE RADIUS 03NM ACCEPTED.
NO OTHER EXCEPTIONS ALLOWED
Lower: GND Upper: 2000FT AGL

B4659/21
Coord: 5026N00558E
From: 2108261530 Till: 2108291800
Text: TEMPO SEGREGATED AREA (TSA) ESTABLISHED 502611N 0055817E
RADIUS 1NM OVER THE RACE TRACK OF THE GP FORMULE 1 RESERVED FOR AERIAL FILMING WITH OO-HCE, OO-HCZ, OO-HCA, STATE, MEDICAL FLT, POLICE REMOTED PILOT AIRCRAFT SYSTEMS.
ALL OTHER ACFT REG AND TYPES AND REMOTELY PILOTED ACFT SYSTEM (RPAS) FLT PROHIBITED
Lower: GND Upper: 3500FT AMSL

Vliegverbod op 7-Meuses van 1 tot 3 september

Beste leden,

Een poltieverordening van de gemeente Profondeville laat ons weten dat er werken zullen zijn met behulp van helikopters om antennes van de RTBF te vervangen: Arrêté de Police.

Om die reden zal de toegang tot de vliegplaats verboden zijn van 1 tot 3 september 2021.

Iedere inbreuk op dit verbod zal door de politie geverbaliseerd worden en zou een catastrofe zijn voor onze relaties met de gemeente, die eigenaar is van de start en er ons laat vliegen.

Dank dus om dit verbod strikt na te leven.

De BVVF.

Nieuw wereldrecord voor Jochen !

Nu 13 augustus vloog onze landgenoot et BVVF-lid Jochen Zeischka een nieuw wereldrecord deltavliegen te Saint André les Alpes in Frankrijk.

Het betreft een snelheidsrecord over een driehoek van 50 km, en hij haalde een gemiddelde van 59,61 km per uur, hiermee het oude record van 48,84 km spectaculair verbeterend.

Dit record moet nog wel formeel goedgekeurd worden door de FAI maar aangezien Jochen ook al het wereldrecord over 25 km driehoek in zijn bezit heeft, mogen we aannemen dat dit slechts een formaliteit zal zijn.

Onze hartelijke felicitaties aan Jochen !

Beauraing: vraag uw Flycard aan !

Hallo allemaal

Ondanks een meer dan positieve balans hebben we een nieuwe sluitingsdreiging ontvangen met betrekking tot de vliegplaats van Beauraing.

Hoewel het probleem strikt genomen niet te wijten is aan de weinige piloten die nog steeds zonder flycard verschijnen, kunnen we ze niet goed informeren over de voortdurend evoluerende maatregelen en richtlijnen die we voor deze vliegplaats nemen, als ze niet in het bezit zijn van deze toestemming.

We hebben tot nu toe blijk gegeven van ruimdenkendheid met de aanvragers, maar ook van geduld en diplomatie met anderen…

Wil je te Beauraing vliegen? Doe uw aanvraag en volg de procedure. (Aanvraag richten naar Beauraing@fbvl.be).

De impact van de eerste sluiting van Beauraing vorig jaar had een directe impact op de vliegplaats van Rochefort door de toename van het aantal piloten aldaar. Beauraing verliezen is Rochefort verliezen op de lange termijn.

Als je ons wilt helpen deze vliegplaatsen te behouden, volg de regels dan AUB!

Bij voorbaat dank

Voor de club, het beheerscomité

Stéphane De Roover

Glider Areas Ardenne…concreet.

Beste leden hallo,

We nemen contact met u op met goed nieuws.
Inderdaad, jullie weten nu allemaal dat de Federatie, via een werkgroep bestaande uit ervaren en gemotiveerde piloten, al vele maanden werkt aan het “GAA”-project voor delta en parapente piloten.

We kunnen officieel aankondigen dat de “side letter” (het contract) voor toegang tot GAA eind juli is
ondertekend tussen de FBVL, de Luchtcomponent, de CNVV en de RVA.

Het jaar 2021 wordt een cruciale testperiode, waarvan het succes de verlenging van het contract mogelijk zal maken voor de volgende jaren.
Laten we Caesar eerst geven wat hem toekomt, het huidige project zou nooit mogelijk zijn geweest zonder het enorme werk dat een paar jaar geleden is uitgevoerd door een groep piloten waarvan de belangrijkste spil Wim Verhoeve en Paul Schmit waren (onder anderen natuurlijk). Het is
dank zij de stevige fundamenten die destijds werden gelegd en die de huidige werkgroep heeft kunnen uitbouwen dat er een concreet voorstel werd goedgekeurd door alle andere belanghebbenden.

De Federatie wenst hen daarom hartelijk te bedanken.

Op basis van het initieel project was het noodzakelijk om een compleet voorstel uit te bouwen voor het beheer van de toegang tot GAA, niet voor een kleine “elitaire” groep, maar voor alle piloten die zullen voldoen aan de toegangsvoorwaarden (*). Het zijn deze modaliteiten en de praktische tools, mede ontwikkeld en bekrachtigd door andere belanghebbenden, die veel tijd in beslag hebben genomen.
De Federatie wenst ook om al diegenen te bedanken die hun uren niet hebben geteld en vrijwillig hebben mee gewerkt om dit project te realiseren. Met dank aan Bertrand, Lode, Quentin, Johan,
Pieter, Maurits, …….
(*). Zoals aangekondigd en gevalideerd tijdens onze GA, moeten piloten die toegang willen krijgen tot de GAA voldoen aan enkele voorwaarden, die gezien de evolutie die er is, niet beperkend lijken voor de GAA.

Ter herinnering :

  • Volg specifieke “GAA” informatie.
  • Slaag voor een klein examen dat toegang geeft tot het XC-GAA-brevet (enkele vragen en simulaties van vlucht-voorbereidingen op basis van de Notams…samengevat , wat er in de praktijk zal gebeuren als u echte vluchten voorbereidt)
  • Vlieg in live tracking tijdens de vlucht.
  • Rust jezelf uit met een kleine radio die de Sint-Hubertusfrequentie oppikt.
  • download en gebruik de EBSH Tower-applicaton.
  • teken het GAA-pilotcharter.

De werkgroep en de onderwijscommissie zetten de eerste info sessies en examens op zodat zo snel mogelijk een eerste groep piloten kan worden gecertificeerd in augustus (of meer indien mogelijk).

Deze overeenkomst is het resultaat van jarenlang werk van tientallen van onze leden. Deze overeenkomst is kwetsbaar, zoals alle contracten. Het is daarom de verantwoordelijkheid van ieder van ons om ervoor te zorgen dat alles gaat goed. Als we iedereen zeggen, dan is het ook iedereen. De toekomstige “GAA” piloten maar ook zij die wachten op GAA erkenning. Het is essentieel om het luchtruim te blijven respecteren, … soms is één inbreuk genoeg, een parapente of een delta piloot op de verkeerde plaats en alle inspanningen van de afgelopen maanden gaan in rook op.

We weten dat we op u kunnen rekenen, het is aan ons om aan andere partners te laten zien dat we zijn het vertrouwen waard zijn dat ze in ons hebben gesteld.

Link naar de theorie-kursus te vinden op de brevetpagina https://www.bvvf.be/rules-licences/#brevetten