Corimont: opgelet !

Ondanks het ingestelde verbod landen sommige piloten in de maïsvelden bovenaan de Corimont, en uiteraard klaagt de boer hierover.

Als u niet beneden wil gaan landen, ga dan wat verder landen, in een weide, maar NIET in gewassen !!!

Ik herinner u eraan dat de terreinen links en recht van de weg die naar de Corimont loopt, nu gewassen bevatten, dus ze zijn niet toegankelijk.

Vriendschappelijke groeten,

Pierre-Eric Leclercq

Toplandingen op de Corimont

Sinds het begin hebben we de gewoonte om te landen bovenaan de Corimont, in één van de weiden die langs de toegangsweg liggen. Dar gebeurde met de zwijgende toestemming van de landbouwers, die er zich tot vandaag nooit over beklaagd hebben – behalve dat ze het “spijtig vonden” dat er blijkbaar waren die over de afsluitingen klauterden in plaats van even om te lopen via de afsluiting.

Jammer genoeg voor ons zullen deze twee weiden dit jaar verbouwd worden. Toeval of gevolg van sommige gedragingen ? Ik weet het niet.

Hoe dan ook is het vanaf nu verboden om er te landen (dank u om niet te proberen te landen op het kleine strookje gras dat overblijft, de minste windstoot kan u in de gewassen doen belanden).

Anderzijds herinner ik u er aan dat toplandingen op de start nog steeds toegelaten zijn (met respect voor de mensen en het materiaal dat er zich bevindt), een aanvliegzone werd hiervoor zelfs vrijgemaakt.

Dank voor uw medewerking om deze regels na te leven, en om bij te dragen aan het doen respecteren ervan bij diegenen die geen kennis genomen hebben van dit bericht !

Pierre-Eric Leclercq

Vliegplaatsen Opaalkust: toegangsbadge

Een nieuwe overeenkomst werd afgesloten voor de beoefening van parapente voor de site van de Caps op de Opaalkust (La Crèche, le Cran aux Œufs, le Blanc-Nez).

Deze overeenkomst is het resultaat van het lange werk van het team van Paral’Aile 62 met de plaatselijke besturen (Eden 62, Conseil Général du Pas-de-Calais, Conservatoire du Littoral…) en de vogeldeskundigen.

De toegang tot deze vliegplaatsen is vanaf nu gereglementeerd en enkel toegestaan voor de houders van een badge. Deze badge moet getoond kunnen worden aan de leden van de club die deze vliegplaatsen beheert en/of aan de gemachtigde opzichters die moeten toezien op de betreffende natuurgebieden.

Om een badge op naam te krijgen, moet men zich (gratis) inschrijven bij de club Paral’Aile 62 en een aanvraag invullen en terugsturen (u kan deze downloaden op de website http://vol.libre.free.fr/b1creche.htm ) samen met een verzekeringsbewijs (burgerlijke aansprakelijkheid) naar paralaile62@gmail.com .

Aanvragen zijn enkel mogelijk per e-mail, er zal niets per post verstuurd worden. Onvolledige aanvragen zullen niet behandeld worden.

(Een scan van de BVVF-lidkaart, die uit het hoesje gehaald wed en opengeplooid werd om zo de twee kantene rvan te copiëren, wordt aanvaard – Nota van de BVVF).

Deze badge is geen definitieve en kan door de disciplinaire commissie ingetrokken worden bij niet-naleving van de vliegplaatsreglementen. De club zal controles doen en zal de gemachtigde opzichters (Eden 62, Conservatoire du Littoral) oproepen indien er problemen zijn.

Het overleven van onze vliegplaatsen is de zaak van allen en we danken u om deze reglementen na te leven zodat we ALLEN kunnen blijven vliegen op onze mooie vliegplaatsen van de Opaalkust.

Goede vlucht en tot binnenkort op onze vliegplaatsen !

De club Paral’ailes 62

Nieuwe optionele verzekeringsdekkingen

Op vraag van BVVF-leden hebben we met onze verzekeraar onderhandeld over bijkomende dekkingen, die bovenop de dekkingen komen van de basisverzekering, die u genomen heeft of kan nemen bij de BVVF.

Deze dekkingen komen bovenop de dekkingen die voorzien zijn door de BVVF-basisverzekering, en men moet dus eerst deze basisverzekering nemen EN een supplement betalen vooraleer te genieten van deze bijkomende dekking(en), die in de pdf onderaan deze pagina kan terugvinden.

Zoals u zult opmerken, zijn alle opties mogelijk in schijven van 25.000 € tot een maximum van 125.000 € voor de risico’s overlijden en/of blijvende invaliditeit (1).

De dekkingen en te betalen supplementen worden gewoon vermenigvuldigd met 2, 3, 4 of 5 naargelang de schijf, dit alles staat gedetailleerd in de pdf onderaan deze pagina.

Opties 1 en 2 zijn combineerbaar, de andere opties bevatten reeds optie 1 of/en 2.

Indien u wilt genieten van deze bijkomende dekkingen, volstaat het het overeenkomstig bedrag te storten op de BVVF-rekening
310-0902218-10 met vermelding « Bijkomende verzekering optie » gevolgd door het nummer van de gekozen optie. Het bedrag van het gestorte supplement zal de hoogte van de dekking(en) bepalen volgens de tabel op de achterkant van dit blad.

Het stortingsbewijs zal, conform de clausules van ons verzekeringscontract, bewijs van verzekering zijn, zo kunnen er geen problemen zijn met niet-ontvangst van attesten of andere misverstanden (u zal geen attest toegestuurd krijgen op uw adres).

De dekking zal ingaan vanaf het moment dat de betaling uitgevoerd werd (indien deze op de BVVF-rekening toekomt).

Deze bijkomende dekkingen zullen op het einde van het jaar geëvalueerd worden en de verschillende opties en hun dekkingen kunnen dan aangepast worden, veel zal afhangen van het aantal mensen die de één of de andere optie zullen nemen.

Wij hopen dat deze dekkingen aan uw noden beantwoorden, indien u er zou hebben op dit gebied, en dat we u van dienst zijn geweest door u deze aan te bieden.

(1) Blijvende invaliditeit: de dekking is proportioneel aan de invaliditeitsgraad met een vrijstelling van 25 % invaliditeitsgraad.

Opties BVVF-verzekering

Nieuwe TMA’s ten noorden van 7-Meuses/Maillen: update

Ziehier een update / verbetering van het vorig bericht dankzij Wim Verhoeve:

Belgian Airspace changes NL

De zweefvliegfederaties en de BVVF hebben deze punten reeds op de agenda gezet van het BELAC-comité, waar de belangenconflicten tussen de commerciële luchtvaart, de luchtmacht en de recreatieve luchtvaart en luchtsporten, die door de Koninklijke Belgische Aëro-Club vertegenwoordigd zijn,  behandeld worden.

Wij zullen dit en de andere zaken nauwlettend in het oog houden en u op de hoogte houden via dit kanaal en via de “leden” e-maillijst.

Parachutegooi- en plooidag Pickupclub

Pickupclub en veiligheid gaan hand in hand
De noodparachutes dienen opnieuw gegooid te worden.
Daarom is dit jaar de zaal De schorre in Boom gereserveerd door de Pickupclub

We spreken af op 5 februari 2012 van 14 tot 18 u in de klim/avonturentoren in De Schorre te Boom.
Indien het weer het toelaat kunnen we op de leshelling in Boom onze grondtechniek nog wat verder oefenen.

We hebben ook naar goede gewoonte een erkende rigger besproken die na het luchten van de parachutes ze netjes zal
plooien ( 20€ voor gewone parachutes).

Indien interesse als BVVF-lid, gelieve ons te contacteren via

bestuur@pickupclub.be

Rochehaut gesloten: vervolg

Na de aangetekende brief van Mvr. Duret van de “Ferme aux Enfants”, waarin ze ons verbiedt om op haar terreinen te landen, heeft Mr. Deprez, eigenaar van het andere mogelijke grote terrein, eveneens gezegd aan BVVF-leden dat hij niet wil dat men bij hem landt. Dit laatste terrein was trouwens geen officieel of toegelaten landingsterrein.

Dezelfe parapentisten hebben geprobeerd Mvr. Duret en Mr. Deprez hun mening te doen herzien, maar tevergeefs.

De raad heeft beslist de vliegplaats te sluiten zolang er geen officieel landingsterrein is, elke landing op de betroffen terreinen (bijna alle aan de voet van de vliegplaats) kan de onderhandelingen verstoren,  die na een cool-down periode door de plaatselijke piloot François Bossicart, die zich al 20 jaar bezig houdt met deze vliegplaats, gevoerd zullen worden.

François en de raad vragen om GEEN STAPPEN OF ANDERE PRIVE-INITIATIEVEN TE ONDERNEMEN , zeker niet in naam van de BVVF, zonder het akkoord van François en/of de raad.

Dank u om de zaken niet nog moeilijker te maken.

Waarschuwing harnas Kortel Design Kruyer

Parapente Confluence stuurt ons dit bericht van de constructeur Kortel Design door:

Bonjour à tous,

Nous voulions vous faire savoir que nous avons récemment découvert une faiblesse de fabrication sur nos modèles Kruyer , rien de grave mais il faut tout de même surveiller le vieillissement de la sellette, voici la note explicative faite par Max :

http://www.korteldesign.com/spip/?+Alerte-securite-Kruyer+

Si en cas de détection de cette usure prématurée par l’un de vos clients,  La 1ere étape est de nous faire parvenir une photo pour une simple vérification visuelle.

Ensuite si le problème est reconnu voici comment seront traités les cas de SAV:

         
– Si la sellette est réparable :   pris en charge, sauf frais de port  
– Si la sellette est  non réparable :   –          Sellette < 2 ans : remplacement de la sellette gratuitement  
    –          Sellette > 2 ans : prix spécial  de remplacement à 90€ TTC  
               

Nous vous remercions pour votre attention sur ce point important et nous excusons par avance pour le désagrément que cela pourrait causer à votre clientèle.

N’hésitez pas à nous contacter en cas de doute ou de question.

Meilleures salutations

Le team Kortel
Loïc CLARET – Assistant Commercial / Sales Assistant
Kortel Design
1096 avenue André Lasquin – 74700 Sallanches – FRANCE
Tel: +33950107327 – Skype : korteldesign
www.korteldesign.com >> Join the Krew!!

Dolomieten: Communiqué FIVL

De voorzitter van de Italiaanse Vrije Vlucht Federatie heeft ons deze dringende boodschap gestuurd:

” Ik werd gecontacteerd door de helikopter-nooddiensten van  Trento.

De situatie is heel kritiek omdat een groot aantal piloten (honderden) vanuit heel Europa komen vliegen in de Dolomieten (in hetbijzonder te Val di Fassa-Canazei en te Molveno, in de Dolomieten van Brenta).

Er zijn veel parapente-ongevallen (bijna één per dag), en veel andere ongevallen (Mountainbike, klimmen, enz…).

Wanneer de helikopter aan komt vliegen, verlaten de parapentisten de zone niet en de helicopterredding wordt onmogelijk of zeer gevaarlijk gemaakt. De piloten zijn nieuwsgiering of eenvoudigweg respectloos (ze denken enkel aan hun vlucht en weigeren plaats te ruimen).

Deze situatie is heel gevaarlijk voor de piloten, voor de personen aan boord van de helikopter en voor de arme persoon die hulp en medische bijstand nodig heeft.

Ik vraag aan alle piloten om, bij ongevallen, onmiddellijk de zone te verlaten of te gaan landen zodat de helikopter in alle veiligheid kan vliegen.

In de komende dagen zal ik de ”Provincia of Trento” ontmoeten, om de acties te plannen voor het seizoen 2012 in de Dolomieten, en ik zal dierover verslag uitbrengen op de volgende EHPU-vergadering  (Europese Vrije Vlucht Unie).

Ik heb uw volledige samenwerking nodig want eigenlijk zijn er maar twee oplossingen:

1)  De sluiting van alle parapente- en deltavliegplaatsen in de Dolomieten
2)  Een manier vinden om allen in veiligheid te vliegen

Ik dank u allen ten zeerste.

Luca Basso”

Rochehaut gesloten

We hebben net een aangetekend schrijven ontvangen van de eigenaar van de landingsterreinen van de vliegplaats van Rochehaut, waarin de toelating om te landen op haar terreinen, opgezegd wordt. Deze behelzen bijna de volledigheid van de landbare terreinen aan de voet van de vliegplaats. Zie foto in bijlage.

Foto verboden terreinen

De hiervoor ingeroepen redenen zijn herhaalde overlast zoals daar zijn:

– kapotte afsluitingen na bijna elke vliegdag op het einde ervan;
– kleren die aan het drogen zijn op de afsluitingen (T-shirts, kousen,…);
– de begeleidsters die in de boerderij penetreren en van de gelegenheid gebruik maken om een gratis bezoekje te maken;
– de begeleidsters die zich op de weide installeren en er beginnen te zonnen terwijl ze wachten naast de frigobox;
– het niet sluiten van de inkombarrières;
– iemand heeft aan de eigenares geantwoord: “Dominique heeft niets te zeggen want het is de een officieel landingsterrein en hij behoort toe aan de federatie”.

Men kan gemakkelijk de beslissing van de eigenares begrijpen. De BVVF is reeds aan het proberen om haar op haar beslissing te laten terugkeren, maar ondertussen is het essentieel dat alle vrijvliegers de wensen van de eigenares absoluut respecteren, die ons vele jaren heeft ontvangen op haar eigendommen, en dat men er zich dus van onthoudt om te gaan landen op de terreinen van Mvr.  Mossay. Iedere piloot die deze vraag niet respecteert brengt de mogelijke heropening van het landingsterrein en dus van de vliegplaats zelf in gevaar, en zal overeenkomstig gesanctioneerd worden.

Met betrekking tot het einige andere mogelijke landingsterrein, ook daar moet men niet gaan landen omdat er al problemen zijn gerezen met de eigenaar ervan, waarschijnlijk voor dezelfde redenen. Er is geen overeenkomst met hem en ook daar gaat het erom om de situatie niet erger te maken opdat we toch nog een kans zouden behouden op een wisseloplossing in geval van noodzaak.

De conclusie is dat de vliegplaats in feite gesloten is.

Bij voorbaat dank om ons te helpen de vliegplaats te redden.

We zullen u op de hoogte houden van de evolutie van de onderhandelingen.