Beauraing: een kleine herinnering aan de toegangsvoorwaarden

Sinds 3 jaar is de toegang tot de Beauraing-vliegplaats gereguleerd en is het verkrijgen van een flycard noodzakelijk om er te kunnen vliegen (https://www.fbvl.be/flying_sites/beauraing/).

De flycard is virtueel, zelfs als het nog steeds mogelijk is om deze te verkrijgen in de vorm van een sticker voor de helm bij de beheerders van de vliegplaats, en is minder een middel tot brevetcontrole dan een informatiekanaal voor de gebruikers van de vliegplaats.

De aanvraag niet doen om toegang te krijgen tot de vliegplaats is vooral zichzelf beroven van het ontvangen van belangrijke informatie over de vliegregels boven de vliegplaats, over problemen met deze of gene bewoner, de grieven hiervan, van de gemeente, van boeren die hun land ter beschikking stellen, enz. .. en vooral het risico lopen een misstap te begaan die er opnieuw toe zou kunnen leiden dat ons allen de toegang wordt ontzegd.

De laatste tijd zijn we steeds vaker genoodzaakt om deze procedure tijdens briefings bij het begin van de dag ter plaatse middels bewustmakingsoperaties in herinnering te brengen, en hoewel het systeem ons in staat stelt om piloten, die nog niet in orde zijn met deze procedure, gemakkelijk te identificeren, vragen we u, als steun en dankbaarheid voor het kolossale werk dat is gedaan en dat nog steeds aan de gang is op deze vliegplaats, om uw situatie te regulariseren als u naar Beauraing komt of van plan bent te komen vliegen.

Bij voorbaat dank voor uw steun.

Stephane De Roover