Exitstrategie lockdown en de vrije vlucht in België

Beste leden,

Tijdens de persconferentie vorige week heeft de federale overheid hun exitstrategie uitgelegd. Hierbij werden verschillende fases en belangrijke data geciteerd: 4 mei, 11 mei, 18 mei en 6 juni.

Vanaf 4 mei zullen er extra fysieke activiteiten worden toegestaan. Hierbij is de BVVF voorstander van een partiële hervatting van onze activiteiten in de vorm van gonfleren. Het is belangrijk dat de richtlijnen van de federale overheid hierbij behouden blijven, zoals “social distancing”, zich verplaatsen, aantal personen, ….

11 mei is vooral belangrijk voor handelszaken.

18 mei is een belangrijk datum voor ons. Het doel is om vanaf dan onze vrije vlucht activiteiten te hervatten. Vanaf dan mogen we ons verplaatsen op een normale manier en zijn dagexcursies opnieuw toegestaan. Bovenal viseren we dan ook het einde van de NOTAM.

Sinds vele dagen doet de BVVF er alles aan om onze activiteiten te kunnen hervatten en trachten we ervoor te zorgen dat het VFR-luchtruim weer beschikbaar is.

Het is in dat kader dat meerdere vergaderingen op het hoogste niveau plaats vonden, vergaderingen waarin de BVVF haar plannen met betrekking tot de exitstrategie heeft voorgelegd. Zaterdag 2 mei was een belangrijke stap. Verschillende luchtsportfederaties hebben hun stem laten horen en het plan van de BVVF werd goed onthaald. De gesprekspartners hebben onze positie en de specificiteit van onze sport duidelijk begrepen, zowel voor delta als voor parapente.

Het plan bestaat uit aspecten die direct gelinkt zijn aan parapente en delta, maar geeft ook richtlijnen met betrekking tot indirecte aspecten zoals het verplaatsen naar onze sites en gedragingen op onze landingen en startplaatsen. Het gaat over richtlijnen in verband met burgerschap en “social distancing” van elke burger. Het plan betreft ook een specifieke uiteenzetting met betrekking tot onze scholen.

Vanaf dit moment volgen nog enkele belangrijke stappen alvorens een volledige hervatting van onze activiteiten mogelijk is:

    • Woensdag 6 mei zullen de volledige plannen gepresenteerd worden aan de raad van ministers.
    • Vrijdag 8 mei geeft de veiligheidsraad haar advies.
    • Zaterdag 9 mei zal er een vergadering plaatsvinden met het doel verdere beslissingen te nemen.

Fingers crossed…

Misschien heeft u, via bepaalde bronnen of sociale media, de verschillende plannen betreffende exitstrategieën, voorgesteld door buitenlandse federaties, opgevangen. U zult opgemerkt hebben dat deze zeer compleet en gedetailleerd zijn en dat ze alle aspecten van diverse praktijken moeten adresseren. Ze moeten ook in fase zijn met de richtlijnen waaraan elke burger zich moet houden.

De BVVF heeft zich laten inspireren door de verschillende plannen, al dan niet komende van vrije vlucht federaties (FFVL, FIVL, …).

Wees er van overtuigd dat we niet bij de pakken blijven zitten om ervoor te zorgen dat we samen onze activiteiten op een veilige manier kunnen hervatten. Wij zijn er van overtuigd dat, door uw burgerschap en verantwoordelijkheid, u ons helpt in het bereiken van dit doel.

We houden u uiteraard op de hoogte over de situatie.

Het bestuur van de BVVF.