Tijdelijke sluiting Beauraing

Beste BVVF-leden,

Om de het initiatief in de onderhandelingen en de relatie met de gemeente en omwoners te behouden en dus in het belang van de vliegplaats, heeft het beheerscomité, in overleg met het Bestuursorgaan, besloten Beauraing tot ten minste 25 april te sluiten.

Wij willen de leden op voorhand bedanken voor hun vertrouwen en steun, net zoals tijdens de tweede golf.

Voor de BVVF,

De vliegplaatsbeheerders.