Vliegplaats van Marcourt Zuid

Hallo parapentevrienden,

Zoals sommigen van jullie afgelopen zondag hebben gezien, werkt de club van Laroch’Ailes momenteel aan de opening van een nieuwe Z-vliegplaats te Marcourt.

Deze site is NOG NIET OPEN.  Aan een zeer klein aantal ervaren piloten werd een tijdelijke vergunning verleend om de lucht- en veiligheidsomstandigheden te bestuderen.

De onderhandelingen met de verschillende actoren (gemeente, DNF, Natura 2000) zijn momenteel aan de gang en het zou jammer zijn als ze al op voorhand zouden eindigen.  Mogelijkheden om nieuwe vliegplaatsen te openen in België zijn niet courant, dus laten we deze niet missen.

Bovendien is de aerologie van de site niet onschuldig.  Vliegen op een onbekende site met weinig vliegervaring en in de lente, is zeker niet verstandig.  Een jonge piloot uit de bomen moeten gaan halen op een nog niet geopende vliegplaats, zou onze zaak zeker niet vooruit helpen.

Naast de verschillende mededelingen zullen er affiches op de vliegplaats geplaatst worden om iedere  onduidelijkheid te voorkomen.

Dank om dit verbod na te leven en ons werk te respecteren zodat we deze vliegplaats later samen en met respect voor de verschillende belanghebbenden kunnen inhuldigen.

Voor de club van Laroch’Ailes, beheerder van de vliegplaatsen van Maboge, Corimont, Marcourt.

Pascal Lhoas

Voorzitter